Scurt istoric

Prima Reuniune Mariană s-a format într-un colegiu al Părinţilor Iezuiţi din Roma, prin zelul preotului profesor belgian Jean Leunis în anul 1563. Exemplul a fost urmat şi de alte colegii din Roma, Italia, Spania, Belgia şi alte ţări. Aprobarea oficială a fost dată de Papa Grigore XIII ȋn 1584. Reuniunea cea dintâi s-a numit “Prima Primaria”. Reuniunile erau pentru elevi. Papa Six V, in anul 1586 a dat voie să se extindă şi la bărbaţi adulţi. Papa Benedict XIV (1571) a aprobat să fie admise şi femeile.

Statutul general al Reuniunii a fost alcătuit în 1855 şi aprobat de autoritatea bisericească.

La noi, în Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, prima Reuniune Mariană a luat fiinţă în anul 1902 la Cluj. La Blaj, ȋn 1905 s-a înfiinţat Reuniunea Mariană a clericilor, ṣi ȋn toate şcolile din oraş, la Oradea, ȋn 1913, la Lugoj, ȋn 1915, sub păstorirea episcopului Valeriu Traian Frenţiu. În Maramureş, ȋn 1921.

“Cea mai veche reuniune mariană, Reuniunea femeilor greco-catolică “Sânta Maria”..din Cluj, a fost întemeiată în 16 iunie 1902, de Ştefan Roşian şi Elie Dăianu, iar în 6 septembrie 1902, a obţinut aprobarea statutelor…. în şedinţa a VI-a a Sinodului Arhidiecezan, din 13 iunie 1919, s-a decis: “Să se înmulţească şi dezvolte reuniuni de felul acesta (n.a. reuniuni pentru promovarea religiozităţii în cler şi în popor) şi apoi toate să intre în legătură împreună organizându-se într-o Reuniune Centrală Arhidiecezană provincială”.

Inainte de 1948, preoţii obişnuiau să intre în Reuniunea Mariană în timpul seminarului, după absolvire deveneau membri externi şi ajunşi în parohii, înfiinţau Reuniune Mariană(Teza de doctorat a Laviniei Buda: Cultul Fecioarei Maria la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Imagini şi simboluri, Cluj-Napoca, 2010).

Din datele existente înainte de 1948, rezultă că marianiştii din Eparhia de Cluj-Gherla erau peste 23000, reprezentând între 5 – 8% din numărul credincioşilor, fiind prezenţi în toate parohiile care aveau biserică (Seria districtelor vicariale şi protopopeşti a parohiilor şi filiilor, Eparhia Greo-Catolică română a Clujului şi Gherlei, mai 1997, Astru soft; Sematism 1947).