Pentru Anul pastoral 2022-2023, Episcopul Claudiu a propus tema: Sfânta Liturghie, ospățul Familiei lui Dumnezeu. Mai jos sunt reunite resurse la categoria MAGISTERIU.

Magisteriu

Documente ale Bisericii

Documente legate de Liturghie (unele indirect):

* * *

Ciclu de cateheze ale Papei Francisc despre Liturghie (la audiențele generale, din perioada 8 noiembrie 2017 – 4 aprilie 2018):

 1. Introducere
 2. Liturghia este rugăciune
 3. Liturghia este memorialul misterului pascal al lui Cristos
 4. De ce trebuie să mergem la Liturghie duminica?
 5. Riturile de introducere
 6. Actul penitenţial
 7. Cântul „Mărire” şi rugăciunea zilei
 8. Liturgia Cuvântului: I. Dialog între Dumnezeu şi poporul său
 9. Liturgia Cuvântului: II. Evanghelia şi omilia
 10. Liturgia Cuvântului: III. Crezul şi rugăciunea universală
 11. Liturgia euharistică: I. Prezentarea darurilor
 12. Liturgia euharistică: II. Rugăciunea euharistică
 13. Liturgia euharistică: III. „Tatăl nostru” şi frângerea Pâinii
 14. Liturgia euharistică: IV. Împărtăşania
 15. Riturile de încheiere