Parohia Chinteni

Prezentare Hartă Istoric Album foto Materiale etichetate

CHINTENI (Jud. Cluj).

Plasa, judecătoria, gara C.F.R. în Cluj, percepţia, poştă, telefon, telegraf, gara autobus în localitate. Se află la 13 km de sediul episcopal şi la 13 km de sediul protopopesc.

Parohie înfiinţată în 1785. Biserică din lemn, edificată în 1791, distrusă total. Poartă hramul Bunei Vestiri. Serviciul sacru se ţine în casa parohială. Matricole din 1836. Vizitaţie canonică în 20 VI 1932. În 14 IX 1947 s-a pus temelia bisericii noi.

Casă parohială din zid, cu 4 camere, edificată în 1929, în stare bună. Edificii economice nu sunt.

Preot: Ioan Plăianu, administrator parohial. Prim-curator: Iosif Ionovan. Cantor: Teodor Matei, diplomat. Crâsnic şi clopotar: Alexă Mărcăşan.

Suflete 546. Romano-catolici 156 (biserică cu preot Ştefan Kovacs). Ortodocşi 147 (biserică cu preot Ieronim Răileanu). Reformaţi calvini 486 (biserică cu pastor Iuliu Szabo). Elevi 150, greco-catolici 125.

Sesiunea: Bisericească veche – arător 2 j, 800 st, păşune 2 j, prin reforma agrară: arător 7 j. Parohială veche – arător 6 j, fânaţ 16 j, pădure 4 j, păşune 1 j, prin reforma agrară: arător 14 j. Cantorală veche – arător 1 j, fânaţ 1 j, pădure 1 j, prin reforma agrară: arător 5 j.