Colocviu despre acţiunea Spiritului Sfânt astăzi

publicat la 20 mai 2010 în Ştiri

Centrul Caritativ-Educativ „Iubire şi Adevăr”, din cadrul Fundaţiei „Familia Sfântă”, a organizat joi, 19 mai 2010, un colocviu cu tema „Rusaliile, rolul şi importanţa lor în lumea de astăzi”. La invitaţia d-lui dr. Ioan Boilă, preşedinte al Fundaţiei, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, şi pr. Cristian Langa au fost prezenţi, pentru a dezvolta tema propusă împreună cu participanţii. Colocviul a avut loc la sediul Fundaţiei „Familia Sfântă” şi a reunit un numeros public format din credincioşi greco-catolici, preoţi şi persoane consacrate.

După un moment de rugăciune, dr. Ioan Boilă a explicat motivaţia alegerii temei întâlnirii: „Am ales această temă şi pentru că Sărbătoarea Rusaliilor se apropie, dar şi pentru constatarea îngrijorătoare că lumea de astăzi desconsideră importanţa Rusaliilor, harurile şi prezenţa Spiritului Sfânt. De aceea, cred că avem obligaţia de a căuta mijloacele prin care să obţinem în fiecare zi noi Rusalii, atât de necesare vieţii Bisericii şi a omenirii”.

imagine

După momentul introductiv, s-a dat cuvântul Preasfinţiei Sale Florentin, care a realizat o prezentare, cu scopul de a înţelege acţiunea Spiritului Sfânt, oprindu-se asupra semnificaţiei Sărbătorii Rusaliilor, a evoluţiei acestei sărbători, cu amintirea şi exemplificarea prin imagini a iconografiei Sărbătorii Rusaliilor, dezvoltând, în încheiere, acţiunea Spiritului Sfânt astăzi: „Creştinul, atunci când primeşte deplin şi profund Darul Spiritului Sfânt, începe o nouă viaţă, un nou mod de a gândi şi acţiona, el devine o persoană nouă, ce dobândeşte un sens nou despre sine, despre relaţia sa cu Dumnezeu (primire şi dăruire liberă cu bucurie), despre relaţia sa cu ceilalţi (dăruire şi primire ca fraţi), trăieşte ca fiu prin Fiul, Isus Hristos”.

În continuare, pr. Cristian Langa a accentuat faptul că Sărbătoarea Rusaliilor este o sărbătoare a manifestării Sfintei Treimi în plinătatea ei, o Teofanie trinitară. Argumentând acest accent, părintele a continuat prin etapizarea manifestării Preasfintei Treimi în diferitele perioade ale Istoriei Mântuirii. La Sărbătoarea Rusaliilor, Darul Spiritului Sfânt este atât pentru Biserică, cât şi pentru fiecare creştin, după cum este scris în Cartea Apostolilor: „darul Spiritului Sfânt este un dar de unitate pentru Biserică, relevă unitatea dintre credincioşi – Spiritul Sfânt cade asupra apostolilor reuniţi, şi este totodată un dar al diversităţii – Spiritul Sfânt cade şi asupra fiecăruia în parte”. Părintele a continuat, spunând, „Fie ca această diversitate care este şi acum între noi, să nu fie o piedică, ci să fie un stimul, amintindu-ne de primul lucru pe care îl face Spiritul Sfânt: face prezentă Sfânta Treime”. Vorbind despre crearea omului „după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu”, Sf. Irineu propune o frumoasă imagine: „chipul este Hristos, asemănarea este Spiritul Sfânt: mâinile cu care Tatăl l-a creat pe om, sunt Fiul şi Spiritul Sfânt”.

imagine

Colocviul s-a încheiat printr-un dialog în care cei care au dorit au făcut completări sau au pus întrebări pornind de la tema dezbătută. Astfel, s-au adăugat noi aspecte ale acţiunii Spiritului Sfânt în viaţa noastră: „să ne amintim mai mult de cele 7 daruri ale Sale pe care le primim în momentul Botezului: darul temerii de Dumnezeu, darul evlaviei, darul ştiinţei, darul tăriei, darul sfatului, darul înţelegerii şi darul înţelepciunii. Să fim conştienţi de darurile pe care le primim în rugăciune, în momentul hirotonirii preoţeşti, în diferite momente din Sfânta Liturghie” – a îndemnat pr. Romulus Silaghi, de asemenea, în momentul Primei Sfinte Împărtăşanii – a menţionat şi pr. Ivan. Au fost şi alte intervenţii în care s-a meditat asupra modului în care Spiritul Sfânt poate fi invocat şi acţiunea Sa binefăcătoare şi vindecătoare se poate face cunoscută.

PS Florentin a concluzionat prin câteva idei, din care amintim: „Dumnezeu cunoaşte şi începutul şi sfârşitul vieţii noastre. Să ne apropiem cu smerenie de Dumnezeu, să îi punem în faţă dorinţele noastre, dar să nu încercăm să îl conformăm pe Dumnezeu mentalităţii noastre umane. De aceea, dimensiunea mai importantă este aceea a primirii: să ştim să primim ceea ce El ne oferă în viaţa zilnică… Dumnezeu nu ne cere atât de mult ‘să facem’, Dumnezeu ne cere ‘să fim’ alături de El, să trăim pentru El iar această trăire este o lucrare interioară care e rezultatul aceluiaşi artizan, Spiritul Sfânt”.

V.S. – redactor DIRMM

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *