Lansarea mesajului pastoral al Preasfinţiei Sale Florentin: „Viaţa consacrată – dar pentru oameni”

publicat la 8 aprilie 2015 în Ştiri

În cadrul conferinţei de presă organizată marţi, 07 aprilie 2015, la sediul Episcopiei greco-catolice din Cluj-Napoca, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop Eparhial de Cluj-Gherla şi-a prezentat mesajul pastoral din acest an „la mărita Sărbătoare a Învierii din morţi a Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos”, adresat „preoţilor, persoanelor consacrate şi credincioşilor greco-catolici, precum şi tuturor creştinilor iubitori de Dumnezeu”, cu tema: „Viaţa consacrată – Dar pentru oameni”.

Din primele rânduri ale scrisorii sale, PS Florentin invită la meditaţie asupra evenimentului care urmează să fie celebrat şi în Bisericile de rit bizantin: „Mărita Sărbătoare a Învierii din morţi a Domnului nostru Isus Hristos ne invită să îmbrăcăm din nou cu bucurie haina strălucitoare a harului primit prin Botez. Să ne reamintim că am primit marele Dar al Vieţii prin moartea şi învierea Fiului lui Dumnezeu, Isus Hristos, care, în deplină ascultare faţă de voinţa Tatălui, şi-a consacrat întreaga viaţă slujirii planului Său. El a îmbrăcat haina păcatelor şi a morţii noastre pentru a ne îmbrăca pe noi în haina Învierii Sale, aşa cum scria Sf. Pavel romanilor: «am fost înmormântaţi împreună cu El prin botez în moartea Lui pentru ca, după cum Hristos a Înviat din morţi prin gloria Tatălui, la fel şi noi să umblăm într-o viaţă nouă» (cf. Rom 6,4)”.

imagine

Deoarece Biserica Catolică se află în Anul Vieţii Consacrate, mesajul pastoral se axează în mod particular pe oferirea vieţii lui Dumnezeu în lumina credinţei, pentru ca viaţa pe care Dumnezeu o revarsă în cei care i se consacră, să devină Dar şi bucurie. Preasfinţia Sa invită „să ne reamintim că suntem cu toţii persoane consacrate prin taina Sfântului Botez. De aceea, pentru fiecare dintre noi, sărbătoarea Învierii Domnului este şi rămâne centrul şi fundamentul credinţei noastre creştine”. „Înainte de patima Sa, Isus ceruse apostolilor să privegheze împreună cu El în rugăciune, dar găsindu-i adormiţi, îi întreabă: «De ce dormiţi? Treziţi-vă (Înviaţi!) şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită!» (cf. Lc 22,46). Isus ne invită şi pe noi, astăzi, să ne trezim din somnul vieţii de rutină, să înţelegem importanţa vieţii de rugăciune şi să trăim în comuniune cu El, după voinţa Tatălui. Aceasta este şi invitaţia pe care Sf. Părinte o adresează în acest an persoanelor consacrate: «Treziţi lumea şi luminaţi-o cu mărturia voastră profetică!»”

Mesajul pastoral al Ierarhului de Cluj-Gherla este structurat pe trei părţi: „în prima parte, ne oprim asupra rugăciunii lui Isus în Grădina Ghetsemani – a explicat Preasfinţia Sa – în a doua parte vom rămâne sub Cruce, împreună cu Maria şi Ioan, ucenicul iubit iar în a treia parte, vom privi, cu ochii îngerilor, misterul Învierii şi al Înălţării Domnului, pentru ca, la lumina acestor meditaţii, să putem aprofunda viaţa noastră de credinţă şi să putem trăi cu adevărat bucuria reînvierii Domnului în sufletele noastre”. Au fost, în continuare, prezentate detaliat cele trei părţi ale mesajului, în încheiere fiind reluat îndemnul de a ne dărui viaţa lui Dumnezeu, pentru ca, astfel, să devină Dar pentru oameni: „Slujirea lui Hristos este exemplul de urmat pentru noi toţi cei consacraţi prin Botez, întru moartea şi Învierea Sa, pentru a sluji Lui din iubire în viaţa de familie, în viaţa de comunitate călugărească sau în viaţa socială. Viaţa consacrată trebuie să imite îndeaproape şi să reprezinte în Biserică, acea formă de viaţă pe care Isus, Primul Consacrat şi Primul Misionar al Tatălui, pentru Împărăţia Lui, a îmbrăţişat-o şi a propus-o ucenicilor Săi. La lumina consacrării lui Isus ni se dezvăluie izvorul sfinţeniei, originea vieţii consacrate.

Astfel, şi astăzi, slujirea creştinului trebuie să fie un act gratuit şi voluntar, care să aibă ca motivaţie de bază iubirea. Acea iubire faţă de Dumnezeu şi de aproapele, care, uneori, poate să pară slăbiciune sau neputinţă, dar care lasă loc Planului divin şi lucrării Spiritului Sfânt, căci puterea Domnului se desăvârşeşte în slăbiciune (cf. 2Cor 12,9). Astfel, privind cu bucurie spre Cel reînviat în sufletele noastre, chiar şi în momentele dificile ale vieţii, vom putea afirma şi noi cu Apostolul neamurilor: «Toate le pot întru Hristos cel care mă întăreşte!» (cf. Fil 4,13). În încheiere, Ierarhul de Cluj-Gherla adresează tuturor tradiţionala urare la ceas de mare sărbătoare: „Vă doresc sărbători sfinte, luminate şi binecuvântate cu alese daruri cereşti, trăite la lumina credinţei, ca persoane consacrate prin Botez, purtând vestea Învierii lui Hristos prin viaţa noastră creştină, acceptând să ne punem în slujba Vieţii, urmând slujirea Lui, pentru a primi răsplătirea Lui, întru bucuria veşnică a Învierii Lui! Hristos a înviat!”

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *