Zile de reculegere in pregatirea Invierii Domnului

Publicat pe: 10 aprilie 2006|Secțiunea: Ştiri|

ZILE DE RECULEGERE ÎN PREGĂTIREA EVENIMENTULUI ÎNVIERII DOMNULUI

Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, invită toţi credincioşii la un program spiritual de meditaţie şi rugăciune, în perioada 11-13 aprilie a.c., la Catedrala "Schimbarea la Faţă"(str. Eroilor nr.10), în vederea pregătirii Evenimentului Învierii Domnului.

Cele trei zile de reculegere au scopul ca Mărita Sărbătoare a "Învierii Domnului" să fie o adevărată întâlnire cu Isus cel Înviat. Să fie, nu doar o rememorare, ci participare efectivă la Evenimentul la fel de actual şi plin de măreţie, ca în urmă cu peste 2000 de ani, când porţile cerului s-au deschis pentru a ne face părtaşi acum şi în veşnicie, la Învierea şi viaţa lui Hristos.   

Programul va fi susţinut de către Episcopul Eparhial, Florentin Crihălmeanu, iar tema aleasă pentru conferinţele din acest an este:  Să cunoaştem şi să credem în iubirea Divinului Samaritean. "Vom pleca – ne-a relatat Episcopul Florentin – de la o întrebare pe care Învăţătorul legii, dorind să-L ispitească pe Isus, o pune: ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci? Isus răspunde printr-o altă întrebare, care face trimitere la Scripturi. Învăţătorul legii, cunoscând scrierile sfinte, dă un răspuns formal, lipsit de trăire. Totuşi, el vrea să moştenească viaţa de veci, dar nu ştie ce să facă. Isus, printr-o nouă trimitere la lege, îi arată acestuia că mai înainte de a citi legea, este nevoie de trăire, de experienţă. Învăţătorul legii îşi dă seama că nu ştie să trăiască iubirea, deoarece nu cunoaşte cine este aproapele său. Isus îi răspunde prin pilda Samariteanului milostiv, ca să-l pună în rolul celui căzut între tâlhari, pentru a descoperi astfel iubirea lui Dumnezeu. Descoperind iubirea lui Dumnezeu el poate descoperi cine este aproapele său.

În concluzie, iubirea lui Dumnezeu conduce la iubirea aproapelui după cum şi iubirea aproapelui face cunoscută iubirea lui Dumnezeu, ele izvorăsc una din alta. Iubirea divină ne uneşte cu Dumnezeu, iar iubirea aproapelui ne face să fim, în Biserică, un singur trup, capul acestui trup fiind Isus Hristos. Isus a Înviat şi astfel  întregul său trup mistic – Biserica, a înviat odată cu El! Aşadar, să credem şi noi în Înviere, să credem că vom învia împreună cu Isus Hristos!" (v. Anexa 1)

Se vor reuni în Catedrala Episcopală preoţi, călugări şi călugăriţe, studenţi ai Institutului Teologic "Sfântul Ioan Evanghelistul", elevi seminarişti şi credincioşi din Cluj-Napoca şi împrejurimi. Zilnic, Sfânta Liturghie de la ora 18.00 va fi urmată de o meditaţie însoţită de imagini tematice prin care, credincioşii vor fi conduşi spre Divinul Samaritean, spre a cunoaşte şi crede în iubiriea lui Dumnezeu.

Viorica Sabo, redactor
Departamentul Mass-Media

Diacon Daniel Avram
Consultor eparhial pe probleme de mass-media

Anexăm:

  • Evanghelia după Sfântul Luca, Cap.10 (25-37)

  • Programul complet al manifestării

 


 

  ANEXA 1:

Evanghelia după Sfântul Luca, Cap.10 (25-37)

25  Şi iată, un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L şi zicând: Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?
26  Iar Iisus a zis către el: Ce este scris în Lege? Cum citeşti?
27  Iar el, răspunzând, a zis: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
28  Iar El i-a zis: Drept ai răspuns, fă aceasta şi vei trăi.
29  Dar el, voind să se îndrepteze pe sine, a zis către Iisus: Şi cine este aproapele meu?
30  Iar Iisus, răspunzând, a zis: Un om cobora de la Ierusalim la Ierihon, şi a căzut între tâlhari, care, după ce l-au dezbrăcat şi l-au rănit, au plecat, lăsându-l aproape mort.
31  Din întâmplare un preot cobora pe calea aceea şi, văzându-l, a trecut pe alături.
32  De asemenea şi un levit, ajungând în acel loc şi văzând, a trecut pe alături.
33  Iar un samarinean, mergând pe cale, a venit la el şi, văzându-l, i s-a făcut milă,
34  Şi, apropiindu-se, i-a legat rănile, turnând pe ele untdelemn şi vin, şi, punându-l pe dobitocul său, l-a dus la o casă de oaspeţi şi a purtat grijă de el.
35  Iar a doua zi, scoţând doi dinari i-a dat gazdei şi i-a zis: Ai grijă de el şi, ce vei mai cheltui, eu, când mă voi întoarce, îţi voi da.
36  Care din aceşti trei ţi se pare că a fost aproapele celui căzut între tâlhari?
37  Iar el a zis: Cel care a făcut milă cu el. Şi Iisus i-a zis: Mergi şi fă şi tu asemenea. 

 


Episcopia Greco – Catolică de Cluj-Gherla
invită toţi credincioşii la

ZILE DE RECULEGERE ÎN PREGĂTIREA EVENIMENTULUI ÎNVIERII DOMNULUI

cu tema

"SĂ CUNOAŞTEM ŞI SĂ CREDEM ÎN IUBIREA DIVINULUI SAMARITEAN"

Catedrala "Schimbarea la Faţă"

(Str. Eroilor nr. 10)

Conferenţiază

Episcopul de Cluj-Gherla, Florentin Crihălmeanu

 

marţi, 11 aprilie 2006

ora 18.00 – Sfânta Liturghie

ora 19.00 – Meditaţia I

"Ce să fac să moştenesc viaţa de veci?"

   (Lc. 10,25)

 

miercuri, 12 aprilie 2006

ora 18.00 – Liturghia

  Darurilor Înaintesfinţite

ora 19.30 – Meditaţia II

"Cine este aproapele meu?" (Lc. 10,29)

 

joi, 13 aprilie 2006

ora 18.00 – Sfânta Liturghie

ora 19.00 – Meditaţia III

"Mergi şi fă şi tu asemenea."

  (Lc. 10,37)

 

Vă invit să medităm împreună exemplul Bunului Samaritean şi să ne identificăm cu Cel "căzut între tâlhari", pentru a cunoaşte mila Sa şi a înţelege cine este "aproapele" nostru şi cum trebuie să ne comportăm ca şi adevăraţi creştini.

Fie ca Acela care, murind pe lemnul Crucii, ne-a iubit mai mult decât pe Sine însuşi, să ne primească în Lumina Învierii Sale, în  fericirea veşnică!

† Florentin