Eparhia de Cluj-Gherla se solidarizează cu fraţii afectaţi de inundaţii

Publicat pe: 27 iunie 2006|Secțiunea: Ştiri|

O RAZĂ DE LUMINĂ SPRE ALINARE ŞI ÎNCURAJARE –
EPARHIA DE CLUJ-GHERLA SE SOLIDARIZEAZĂ CU FRAŢII AFECTAŢI DE INUNDAŢII

  • Conducerea Episcopiei de Cluj-Gherla a îndemnat parohiile şi institutele de viaţă consacrată din eparhia pe care o păstoreşte să organizeze colecte speciale pentru ajutorarea persoanelor afectate de inundaţii

  • Ca semn al solidarităţii cu oamenii loviţi de apele revărsate, Preasfinţia Sa Florentin a efectuat o vizită în localitatea cea mai vitregită de soartă, Târlişua şi în vecinătatea acesteia, loc. Molişet unde a fost afectată de revărsările de ape şi o mănăstire greco-catolică a călugărilor Ordinului „Sfântului Vasile cel Mare”

Episcopul de Cluj-Gherla, Florentin Crihălmeanu i-a îndemnat pe toţi credincioşii de pe teritoriul eparhiei sale, la solidaritate cu fraţii afectaţi de marile inundaţii ce au lovit o parte a judeţelor Bistriţa-Năsăud şi Maramureş.

Suntem profund impresionaţi de cele petrecute, mai ales de violenţa cu care apele au venit şi au distrus, luând cu ele vieţi aflate în avântul tinereţii, bărbaţi şi femei, fraţi ai noştri … – a afirmat înaltul ierarh cu ocazia lansării acestui apel – Ajutorul nostru concret, apropierea de fratele nostru, de aproapele aflat în suferinţă, de toţi cei ce sunt în lipsă şi fără de adăposturi, ar putea fi un rod al credinţei noastre în Dumnezeu. Am luat această hotărâre având garanţia că gestul nostru va şterge din lacrimile izvorâte în ochii acelora ce au fost supuşi naturii înfuriate.”

În acelaşi spirit, luni, 26 iunie a.c., Episcopul Florentin a făcut o vizită în zonele bistriţene puternic afectate de inundaţiile recente, oprindu-se mai mult timp în Târlişua şi Molişet. Scopul călătoriei a fost acela de a aduce un sprijin spiritual dar şi unul material, de a încuraja şi însoţi cu rugăciunea pe cei loviţi de furia apelor.

La numai două zile după serbarea hramului Mănăstirii din Molişet a fraţilor din Ordinul „Sfântului Vasile cel Mare”, puhoaiele venite de pe munte şi alunecările de teren au cauzat şi aici stricăciuni grave. Spaţiul de o deosebită frumuseţe din jurul sfântului lăcaş a devenit un loc trist, devastat de urgie. Pr. Ieromonah Laurean Daboc, superiorul Ordinului „SfântuluiVasile cel Mare” l-a condus pe PS Florentin în zonele calamitate prezentându-i situaţiile grave, familiile cele mai urgisite.

Deşi încercarea suferită de locuitorii acestor sate a fost dramatică, nu moartea ci învierea este cea care a învins şi va învinge. Învierea va învinge prin Învierea la care Domnul nostru Isus Hristos ne-a făcut părtaşi spre mântuire.

Mesajul Învierii a fost dus de Episcopul Florentin şi de reprezentanţii Eparhiei de Cluj-Gherla care-l însoţeau, ca o rază de lumină şi de speranţă peste zidurile prăbuşite, peste gospodăriile distruse şi inimile frânte ale celor urgisiţi; mesajul solidarităţii şi îndemnul descoperirii acelei capacităţi interioare a omului de a se înălţa deasupra disperării, de a întâlni în ochii fratelui venit în ajutor, sau direct în albastrul cerului, o rază de lumină!

  • Colecte directe la nivelul creştinilor practicanţi şi conturi având destinaţie specială – mijloace pentru ca raza de lumină să ajungă la cei ce au fost supuşi furiei naturii

În mod concret, Episcopul de Cluj-Gherla a îndemnat, prin Circulara nr. 1445/22.06.2006 să se organizeze momente de rugăciune şi colecte speciale pentru cei aflaţi în dificultate, în toate parohiile de pe teritoriul Eparhiei. În acelaşi document, Ierarhul a comunicat şi două numere de cont, puse special la dispoziţia persoanelor private şi juridice, interesate de a se solidariza în comuniune cu Biserica, la ajutorarea celor aflaţi în mare nevoie: BCR Cluj: RO63 RNCB 0106026604630001 – LEI / BRD Cluj: RO57 BRDE 130S V066 5985 1300 – USD / BRD Cluj: RO26 BRDE 130S V064 8296 1300 – EUR„. Gestionarea darului se va face prin Asociaţia Caritas Eparhial condusă de pr. Adrian Avram. Au plecat deja şi pleacă în continuare transporturi cu alimente şi alte bunuri spre zonele unde se află cetăţeni sinistraţi.

De asemenea, cu acelaşi scop de a veni în ajutorul sinistraţilor, Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Departamentul Cluj lansează campania „O rază de lumină” ce se va desfăşuara începând cu 29 iunie a.c. până în luna septembrie şi constând într-o colectă pentru locuitorii de pe Valea Ţibleşului afectaţi de inundaţii. (Prezentăm în anexe detalii despre campaniile de ajutorare organizate şi fotografii de la vizita PS Florentin).

Viorica Sabo,
redactor DIRMM

Diacon Daniel Avram,
Consultor mass-media