Octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor

Publicat pe: 18 ianuarie 2007|Secțiunea: Ştiri|

OCTAVA DE RUGĂCIUNE PENTRU UNITATEA CREŞTINILOR

18-25 ianuarie 2007

Tema: „Pe surzi îi face să audă şi pe muţi să vorbească” (Mc 7, 37)

Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla în colaborare cu Asociaţiile de tineri din Biserica Greco-Catolică şi Grupul de rugăciune „Veghere împreună”, organizează în intervalul 18-25 ianuarie 2007, „Octava de rugăciune pentru unitatea creştinilor”, alăturându-se rugăciunii pentru unitate ce se desfăşoară în această perioadă în întreaga lume creştină.

La îndemnul Episcopului Eparhial Florentin Crihălmeanu, pe întreg teritoriul Eparhiei se vor oficia zilnic Sfinte Liturghii, oficii speciale şi seri de rugăciune interconfesionale la intenţia obţinerii darului unităţii creştinilor.

Sfânta Liturghie celebrată la intenţia unităţii, va constitui elementul central al programului ce se va desfăşura zilnic, de la ora 18.00 şi în Catedrala „Schimbarea la Faţă”. După Jertfa liturgică, va urma un Oficiu special, ce va include „Ectenia de Pace”.

Rugăciunea pentru unitatea Bisericii a fost primită cu multă deschidere în Biserica Greco-Catolică încă din preajma anului 1940. La recomandarea Scaunului Apostolic al Romei, zilele care formează Octava de rugăciune au fost consacrate ca zile de „intensivă şi stăruitoare rugăciune pentru scopul indicat, într-o armonioasă colaborare a clerului şi credincioşilor aparţinători Bisericii întregi, fără deosebire de limbă şi de rituri”.

Cităm din articolele vremii: „Săptămâna de rugăciune pentru unirea tuturor creştinilor, care în fiecare an se ţine din 18-25 ianuarie la îndemnul şi porunca IPSS Iuliu Hossu, se răspândeşte tot mai mult în Biserica n oastră şi se celebrează tot mai solemn.” (Curierul Creştin, nr. 3-5, 1945)

  • Sub semnul motto-ului ales pentru anul 2007, „Pe surzi îi face să audă şi pe muţi să vorbească” (Mc 7, 37), vineri, 19 ianuarie, mai multe confesiuni clujene îşi vor reuni rugăciunea în cadrul unei „Seri ecumenice de rugăciune”

În programul Octavei de rugăciune pentru Unitatea creştinilor este prevăzută o Seară Ecumenică de Rugăciune, în ziua de vineri 19 ianuarie a.c., în Catedrala „Schimbarea la Faţă”, eveniment devenit deja o tradiţie pentru Eparhia de Cluj-Gherla.

La acest oficiu ecumenic coordonat de Mons. Mihai Todea, Vicar General Eparhial, vor participa reprezentanţi ai mai multor confesiuni creştine: ortodocşi, romano-catolici, reformaţi, luterani, baptişti, penticostali….

Membrii diferitelor culte şi confesiuni creştine din Cluj-Napoca, vor intra în Catedrala „Schimbarea la Faţă” în procesiune şi vor aşeza la picioarele unei cruci aflate în faţa Altarului, numele acelor persoane din comunităţile din care provin, care au mai mare nevoie de vindecare în numele lui Isus.

Începând cu ora 19.15, fiecare invitat va avea prilejul să rostească un discurs prin care să împărtăşească tuturor celor prezenţi specificul comunităţii sale religioase, precum şi solidaritatea cu celelalte confesiuni creştine.

  • În ziua de marţi, 23 ianuarie a.c., mărturia unităţii în diversitateva fi făcută de tinerii creştini

Marţi, 23 ianuarie a.c., grupuri de tineri ortodocşi, greco-catolici, precum şi din alte confesiuni, se vor întâlni în Capela Seminarului Teologic „Sf. Ioan Evanghelistul”, situată la sediul Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla (str. Moţilor, nr. 26). La fel ca în ultimii ani, ei vor petrece împreună un timp de rugăciune, cântec, meditaţie, descoperindu-se reciproc, descoperind că ceea ce îi separă poate deveni un motiv de comuniune. Ei vor exprima, fiecare în felul său, aceeaşi credinţă în prezenţa şi ocrotirea iubitoare a lui Dumnezeu în viaţa noastră.

Viorica Sabo, redactor mass-media

Diacon Daniel Avram,
Consultor Mass-Media şi Ecumenism, tel. 0729-884889

Zilnic – pe întreg teritoriul EparhieiSfinte Liturghii celebrate la intenţia unităţii tuturor creştinilor Zilnic – Catedrala „Schimbarea la Faţă”

ora 18.00 Sfânta Liturghie urmată de Oficiu special

pentru obţinerea darului unităţii creştinilorJoi, 18.01.2007Catedrala „Schimbarea la Faţă”

ora 1800 Sfânta Liturghie

ora 1915 Rugăciunea Rozariului

ora 2000 Seară de Adoraţie la intenţia unităţii creştinilor

Vineri, 19.01.2007Catedrala „Schimbarea la Faţă”

ora 1800 Sfânta Liturghie

ora 1915 Seară ecumenică de rugăciune la care

participă reprezentanţi ai cultelor creştine din Cluj-Napoca Duminică, 21.01.2007Catedrala „Schimbarea la Faţă”

ora 1030 Sfânta Liturghie

ora 1230 Oficiu special pentru obţinerea darului unităţii creştinilor

Marţi, 23.01.2007

Capela Seminarului Teologic „Sfântul Ioan Evanghelistul”(Str. Moţilor nr. 26)

ora 1900 Seară ecumenică de rugăciune pentru tineri