Ziua Vieţii Consacrate celebrată la Cluj

Publicat pe: 1 februarie 2007|Secțiunea: Ştiri|

ZIUA VIEŢII CONSACRATE LA CLUJ-NAPOCA – SĂRBĂTORE A DĂRUIRII
ÎN SLUJBA LUI DUMNEZEU ŞI A SEMENILOR

Întreaga lume creştină aniversează vineri, 2 februarie a.c., Praznicul „Întâmpinării Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos”, sărbătoare care evocă intrarea Pruncului Isus în Templu în braţele Preasfintei Fecioare Maria.

Începând cu anul 1996, ziua de 2 februarie a fost aleasă de Biserica Catolică să reprezinte şi „Ziua Vieţii Consacrate”, această zi fiind prilej de laudă plină de recunoştinţă adusă lui Dumnezeu, de către persoanele consacrate, acele persoane care au făcut totala dăruire de sine Domnului prin voturile sărăciei, curăţiei şi ascultării pentru Împărăţia cerurilor.

· 2 februarie – Seară de rugăciune cu participarea Arhiereului Florentin şi a Ordinelor şi Congregaţiilor religioase de pe teritoriul oraşului Cluj-Napoca

În ziua de vineri, 2 februarie, Mănăstirea greco-catolică „Sfânta Macrina” a Ordinului „Sfântului Vasile cel Mare” (de pe str. Crizantemelor nr. 11), va găzdui celebrarea „Zilei Vieţii Consacrate” în Cluj-Napoca. La manifestare se vor reuni, la fel ca în fiecare an, persoanele consacrate din diferitele Ordine şi Congregaţii religioase din Biserica Catolică, ce activează în Cluj-Napoca.

Programul stabilit de Comitetul de Organizare coordonat de pr. Anton Crişan, Vicar Eparhial cu preoţii şi persoanele consacrate, este elaborat ca fiind o sărbătoare a rugăciunii. Începând cu ora 18.00, în capela Mănăstirii Surorilor Baziliene, se va desfăşura un timp de comuniune frăţească în faţa lui Dumnezeu. Cântări şi psalmi vor alterna cu meditaţii şi momente de reculegere, seara fiind o înălţare de lumini, un prinos de bună mireasmă spirituală oferit de fraţi şi surori din Ordine şi Congregaţii diferite, dar uniţi în aceeaşi dăruire totală a vieţii şi fiinţei lor în slujba lui Dumnezeu şi a semenilor.

Pr. Olivo Bosa, Superior al Ordinului „Societatea lui Isus” va rosti, între cântări şi rugăciuni, scurte meditaţii despre ce înseamnă a-L urma pe Isus pe calea vieţii consacrate.

Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla va adresa un cuvânt de încheiere, aducând mulţumire lui Dumnezeu pentru Ordinele şi Congregaţiile religioase care, an de an, prin activitatea lor îşi împlinesc misiunea de a-L arăta pe Isus oamenilor, de a aduce în numele lui Isus, alinare celor în suferinţă şi ajutor celor în nevoie.

· 2 FEBRUARIE 2005 – Praznicul „Întâmpinării Domnului, Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Isus Hristos”

„Născut din femeie, născut sub lege” (Galateni 4,4), Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, urmează destinul oricărui prim-născut de parte bărbătească al poporului său: conform Legii Domnului, trebuie să fie „răscumpărat” prin jertfă, la patruzeci de zile de la naşterea sa (cfr Exod 13,2.12; Levitic 12,1-8).

Acel nou-născut, întru toate asemenea celorlalţi, nu trece neobservat: Spiritul Sfânt deschide ochii credinţei bătrânului Simeon, care se apropie şi, luând Pruncul în braţe, îl recunoaşte în El pe Mesia şi îi aduce laudă lui Dumnezeu (cfr Luca 2,25-32). Acest Prunc – profeţeşte el – va fi lumina neamurilor şi slava lui Israel (cfr. v. 32), dar şi „semn care va stârni împotriviri” (v. 34), deoarece, conform Scripturilor, va împlini judecata lui Dumnezeu. Iar Mamei uimite, bătrânul pios îi prezice că acest lucru se va realiza prin suferinţă, la care va fi şi ea părtaşă (cfr. v. 35). La patruzeci de zile după Crăciun, Biserica celebrează acest sugestiv mister de bucurie, care anticipează într-un fel durerea Vinerii Sfinte şi bucuria Paştelui.

Tradiţia orientală numeşte sărbătoarea Întâmpinării Domnului „sărbătoarea întâlnirii”, deoarece, în spaţiul sacru al templului din Ierusalim, are loc întâlnirea dintre milostivirea lui Dumnezeu şi aşteptarea poporului ales.

Viorica Sabo redactor,
Departamentul Mass-Media al Episcopiei de Cluj-Gherla