Trăirea în adevăr – datorie sfântă de creştin

Publicat pe: 13 februarie 2007|Secțiunea: Ştiri|

Drept la replică

Reacţia firească a unui credincios greco-catolic din România la articolul semnat de domnul Dinu Gherman în gazeta România Liberă, ediţia de Transilvania şi Banat, din data de 10 februarie a.c., ar fi una de revoltă şi dezaprobare faţă de tot ceea ce acesta conţine. Înţelegând această stare de spirit şi din respect şi grijă atât pentru credincioşii greco-catolici cât şi pentru întreaga opinie publică, considerăm necesară o corectă informare asupra aspectelor semnalate de domnul Gherman care, informându-se de „pe la colţurile oraşului”, formulează critici nefondate la adresa conducerii Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla.

Dacă domnul Gherman s-ar fi informat, aşa cum i se cere unui bun jurnalist, dar şi unui credincios greco-catolic activ, participând la prezentarea anuală a activităţilor Episcopiei de Cluj-Gherla (cea pentru anul 2006 a fost expusă la sediul Episcopiei în data de 12 ianuarie a.c.) precum şi la diferitele conferinţe de presă, ar fi aflat, spre surprinderea domniei sale, că:

1. Procesul privind recuperarea terenului din localitatea Băişoara, aparţinând Episcopiei de Cluj-Gherla, a început în anul 2003 şi în prezent este pe rol. Aşa cum se ştie, atâta vreme cât un bun face obiectul unui proces, orice fel de tranzacţie referitoare la acest bun este practic imposibilă. Prin urmare, „sfânta afacere imobiliară” prin „valorificarea” acestui teren, de care vorbeşte domnul Gherman, este o acuză gratuită.

2. Am fi dorit şi noi ca până acum procesul început în anul 2004 privitor la recuperarea clădirii fostei Academii Greco-Catolice de Teologie, aflată în folosinţa abuzivă a Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, să se fi terminat. Îl informăm, cu regret, pe domnul Gherman că acest proces nu s-a încheiat şi Episcopia noastră încă nu poate intra în posesia acestei clădiri care de drept îi aparţine şi care este atât de necesară unei bune funcţionări a structurilor de învăţământ greco-catolic. În mai multe rânduri P.S. Florentin a avut întâlniri atât cu autorităţile locale cât şi cu cele centrale în încercarea urgentării soluţionării acestei probleme dureroase pentru toţi credincioşii pe care îi are în păstorire. Ca urmare aluziile ironice şi acuzatoare precum „epigonii Şcolii Ardelene aşteaptă masochist a doua venire a Domnului pentru a intra în posesie” sunt de prost gust şi total nefondate.

3. Cu riscul de a-l surprinde odată în plus pe domnul Gherman, îi facem cunoscut faptul că sunt mulţi intelectuali clujeni greco-catolici, care nu numai că se implică în bunul mers al parohiilor din care fac parte, dar participă şi la întâlnirile din cadrul Consiliului Pastoral al Episcopiei de Cluj-Gherla în care au un rol important în găsirea unor soluţii viabile la situaţiile dificile cu care se confruntă Episcopia şi Biserica Greco-Catolică. Cât despre aluzia ironică la lipsa de respect pe care conducerea Episcopiei ar avea-o faţă de doamna Doina Cornea, precizăm că domnia sa se bucură de atenţia şi aprecierea întregii conduceri a Episcopiei – fiind membră a Consiliului Pastoral -, reprezentând, în acelaşi timp, pentru mai tinerele generaţii şi un model de rezistenţă izvorâtă din credinţa în Dumnezeu în faţa regimului comunist ateu.

În încheiere, constatăm cu regret că pe lângă unii reprezentanţi ai Statului Român şi ai Bisericii majoritare care, de-a lungul vremii, nu au ezitat să formuleze neadevăruri la adresa Bisericii Greco-Catolice, se adaugă şi un tânăr jurnalist, dornic de afirmare, chiar şi cu preţul unor acuze nefondate la adresa Bisericii din care face parte. În plus, tonul ironic şi jignitor este foarte nepotrivit pentru perioada premergătoare Postului Mare, cu atât mai mult cu cât vine din partea unui fost student al Facultăţii de Teologie Greco-Catolice din Cluj-Napoca. Spiritul critic este de folos atunci când este şi constructiv, însă când se naşte doar dintr-un avânt tineresc, sau având ca scop ultim să „stârnească valuri” – cu iluzia că prin aceasta urmează exemplul lui Hristos – se dovedeşte a fi cât se poate de inutil sau chiar dăunător.

Nădăjduind că pe viitor astfel de articole nu vor mai apărea în paginile prestigioasei gazete România Liberă, nu ne rămâne decât să-l asigurăm pe domnul Dinu Gherman de toată deschiderea şi disponibilitatea noastră în a-i oferi informaţii valide despre activităţile Episcopiei de Cluj-Gherla, pentru ca toţi împreună să putem trăi în adevărul şi dragostea lui Hristos, fără de care n-am fi decât „aramă sunătoare şi chimval răsunător”.

Diacon Daniel Avram,
Purtător de Cuvânt al Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla