Cardinalul Christoph Schönborn – oaspete al Eparhiei de Cluj-Gherla

Publicat pe: 2 noiembrie 2007|Secțiunea: Ştiri|

img341Eminenţa Sa Christoph Cardinal Schönborn, Arhiepiscop de Viena, Austria, a fost oaspete al Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla cu ocazia vizitei pe care a făcut-o în România la sfârşitul lunii octombrie, pentru a-i fi decernat titlul de Doctor Honoris Causa al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu şi al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

La sosirea în Cluj-Napoca, luni, 29 octombrie a.c., după o întâlnire cu IPS Bartolomeu Anania, Mitropolitul Ortodox al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului, Eminenţa Sa a sosit la Catedrala „Schimbarea la Faţă” unde a participat la Sfânta Liturgie Arhierească celebrată de PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla.

Deşi ora era târzie, (19.00), credincioşii au sosit în număr mare pentru a-şi uni rugăciunea cu cea a Înaltului oaspete, Catedrala greco-catolică clujeană fiind plină. Au fost prezenţi mai mulţi preoţi din parohii ale oraşului şi din protopopiate învecinate, călugări şi călugăriţe din Cluj-Napoca.

Mons. Mihai Todea Vicar General Eparhial şi pr. Consilieri Eparhiali, pr. Cristian Sabău, Protopop de Cluj, au fost de faţă pentru a-l onora pe cel cunoscut tuturor ca bun prieten al Eparhiei de Cluj-Gherla. Corul studenţilor seminarişti ai Institutului Teologic „Sfântul Ioan Evanghelistul” dirijaţi de pr. subdiacon Gabriel Marincaş, au susţinut rugăciunea prin frumoase cântări liturgice, ei fiind cei care au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie. Nu au lipsit tinerii laici greco-catolici, elevi, studenţi sau absolvenţi de studii, cu toţii dornici de face cunoştinţă cu una dintre marile personalităţi ale Bisericii din întreaga lume, Cardinalul Christoph Schönborn.

Au diaconat la Sfânta Liturghie, diaconul Daniel Avram, absolvent de studii teologice în Cluj şi Paris împreună cu diaconul Bogdan Blaga, student în Istorie Ecleziastică la Viena, prin binecuvântarea Eminenţei Sale.

De asemenea, împreună cu Eminenţa Sa, au participat la celebrarea liturgică, D-na Marion Wittine, Secretară Generală a Asociaţiei „Pro Oriente” din Austria şi pe pr. Vasile Lutai, acum proaspătul Rector al Misiunii greco-catolice din Viena. (Printr-un Decret dat recent de Cardinalul Schönborn, statutul Parohiei Române Unite din Viena si Austria a fost schimbat în cel de Misiune Română Unită din Viena şi Austria, pr. paroh primind titlul de rector).

Cu prilejul vizitei distinsului membru al Curiei Romane, au dorit să-l întâmpine prin rugăciune în Catedrală, în faţa lui Dumnezeu, şi autorităţi locale: dl. preşedinte al Consiliului Judeţean, Marius Nicoară, dl. deputat Horia Uioreanu, dl. vicepreşedinte Ioan Petran ş.a..

În cadrul celebrării liturgice din Catedrala „Schimbarea la Faţă”, Eminenţa Sa Cardinal Schönborn a avut un cuvânt special pentru credincioşii Bisericii greco-catolice: Am venit pentru o acţiune foarte onorantă care se va desfăşura mâine, pentru mine însă, ceea ce este mai important este acest moment de rugăciune şi împreună-celebrare. Îi mulţumim împreună Bunului Dumnezeu pentru învierea Bisericii voastre, după toţi anii de suferinţă şi persecuţii”.

Pornind de la textul Evangheliei „Te binecuvântez, pe Tine, Tată, Creatorul cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceasta celor înţelepţi şi ai descoperit-o celor mici”, şi de la două exemple de martiri ai Bisericii din Viena, Fericita Restituta Kafka şi un simplu ţăran beatificat recent, Eminenţa Sa a spus: „Exemplele pe care le-am dat sunt doar a doi mărturisitori între mulţi, mulţi alţii. Numărul mărturisitorilor nu poate fi cunoscut, în sec. al XX-lea au fost mai mulţi martiri decât în întreaga istorie a Bisericii. De unde vine această forţă de a rezista împotriva ideologiilor totalitariste? Vine, tocmai din Cuvântul pe care Isus l-a spus în Evanghelie: „Tată, Te binecuvântez pentru că ai descoperit aceasta celor simpli, celor mici”. Această putere este tezaurul Bisericii. Aceasta este forţa Bisericii pe care nici o putere umană nu o poate distruge. Pentru că vine de la Dumnezeu, din Lumina divină, din Înţelepciunea divină. Nu este înţelepciune umană, nu se studiază în universităţi (nu critic universităţile, şi eu am fost profesor universitar, în universitate sunt lucruri bune). Voi, studenţii de la Teologie, să învăţaţi să ascultaţi mereu credinţa celor simpli, pentru că de multe ori ei primesc lumina divină pentru a vă explica lucruri pe care profesorii nu le explică atât de bine”.

ES Cardinal Schönborn a analizat înţelesul credinţei azi, într-o Europă aflată într-o continuă schimbare, în care există pericolul de a se pierde sensul: „Ce putem face noi, creştinii, în această Europă care devine tot mai mult una, tot mai puternică economic? În Evanghelia de astăzi, Isus ne spune cuvântul decisiv: „Luaţi jugul Meu asupra voastră!” A accepta jugul lui Hristos. Care este jugul lui Hristos? Sunt atâtea juguri pe care le putem avea: juguri ale muncii, juguri de suferinţă, a bolilor, a dificultăţilor în familie. Care este jugul lui Hristos? Isus spune: „Jugul Meu este bun şi povara Mea este uşoară”. A lua asupra noastră jugul lui Hristos înseamnă a lua asupra noastră oferta pe care El ne-o face: prietenia Sa.(…) Isus a spus: „Nu vă mai numesc pe voi slujitori ci vă numesc prieteni”. Experienţa mea de viaţă, de ecumenism, în relaţiile cu alte biserici creştine mi-a dovedit-o: dacă este iubire faţă de Hristos ne putem întâlni. Uneori este dificil mai ales atunci când trebuie să discutăm problemele care sunt între biserici, dar atunci când eu văd la celălalt, din cealaltă confesiune – ortodox, protestant, romano-catolic, greco-catolic, etc., că-L iubeşte pe Hristos, deja noi avem un element comun. Deja ne întâlnim în această realitate, a frumuseţii prieteniei cu Isus.

De ce are nevoie lumea de astăzi? Are nevoie să vadă că noi, creştinii, suntem îndrăgostiţi de Isus. Să vadă că pentru noi Isus nu este o idee sau o tradiţie, ci este acela care este aproape de noi. (…)”

Eminenţa Sa a dat şi o „reţetă” de urmat, pentru a ne putea întări prietenia cu Isus, ea constă în trei puncte: primul punct este făcut posibil prin intermediul icoanei… Experienţa mea cu icoana lui Hristos este legată de privirea Sa. Când mă rog în faţa icoanei lui Hristos, Isus mă priveşte şi simt această privire de iubire, de compasiune, de milostivire faţă de mine. Această privire este unică în lume. Nu există o altă privire decât cea a lui Isus.

Am întâlnit persoane care au fost capabile să mă facă să simt privirea lui Isus. Ultimii ani ai Pontificatului Papei Ioan-Paul al II-lea, au fost pentru mine o astfel de experienţă. L-am văzut adeseori în acea perioadă de timp şi când am simţit privirea Papei Ioan-Paul al II-lea, avea acel „ceva” întocmai ca şi privirea lui Isus. Aţi avut cu siguranţă această experienţă când v-aţi întâlnit cu anumite persoane care au privirea plină de bunătatea pe care o găsim mereu în privirea lui Isus. De aceea, vă invit să vă rugaţi adeseori în faţa icoanei lui Hristos. Sfânta Tereza de Avilla spunea că ea doreşte mereu să aibă în faţa ochilor o imagine a lui Hristos.

Cel de-al doilea punct : ştim cu toţii că nu putem avea un prieten dacă nu oferim timpul necesar acestei prietenii. Aceasta este rugăciunea. Rugăciunea este timpul pe care îi oferim în mod gratuit pentru a fi cu Dumnezeu, pentru a fi cu Isus, pentru a-L asculta, pentru a vorbi cu El în modul cel mai simplu, ca şi cu un prieten. …

Al treilea şi ultimul punct : este a-L găsi pe Isus în vecinul nostru şi în cel care are nevoie. Isus ne aşteaptă în cel care are nevoie, mai ales în acela care este aproape. Nu ne întoarcem cu bucurie spre aceste persoane care sunt dificile, greu de suportat, dar tocmai în aceste persoane Isus ne aşteaptă.”

Şi concluzia de încheiere: „Dragi fraţi şi surori, mărturia pe care lumea o aşteaptă de la creştini, este tocmai de a-L arăta pe Isus viu, prezent şi real. De aceea îmi doresc şi vă doresc tuturor, ca în Biserica aceasta, care a făcut experienţa Învierii, trecând prin multe dificultăţi şi suferinţe, Isus să vă dăruiască fiecăruia bucuria prezenţei Sale. Doresc pentru această frumoasă Biserică greco-catolică, ca Isus, plin de bucurie văzând Biserica reînviată, să poată spune: „Tată, Creatorul cerului şi al pământului, te binecuvântez pentru că ai descoperit aceasta acestui popor, acestei Biserici şi să fie ei mărturisitorii Mei, să fie mărturisitori ai prezenţei Mele şi mai cu seamă a iubirii Mele milostive”.

Adresându-se, la finalul celebrării liturgice, cu un Cuvânt de mulţumire Cardinalului oaspete, PS Florentin a realizat o caracterizare a Eminenţei Sale, din care redăm: „…În faţa noastră se află nu doar un mare teolog ci şi un teolog oriental, aş îndrăzni să spun, foarte bun cunoscător al Patristicii Orientale. Lucrarea de Doctorat a Eminenţei Sale este din domeniul Iconografic. În faţa noastră se află şi un mare luptător pentru ecumenism. Trebuie să ştiţi că încă de când era profesor la Fribourg, Elveţia, Eminenţa Sa era protectorul românilor aflaţi la studii acolo, mulţi dintre ei fiind astăzi, prin voinţa Providenţei, în posturi foarte înalte în Biserica Ortodoxă. Numesc aici pe Prea Fericirea Sa Daniel, cu care a fost coleg de catedră la Fribourg, numesc aici pe Mitropolitul Ardealului Laurenţiu Streza şi mulţi membri ai colegiului profesoral al Institutului „Andrei Şaguna” din Sibiu şi din alte centre universitare. De asemenea, Eminenţa Sa este (împreună cu PS Florentin), membru în Comisia Mixtă Internaţională pentru Dialogul Teologic dintre Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă. Trebuie să ştiţi că Eminenţa Sa este în bune relaţii nu numai cu Biserica Ortodoxă, dar şi cu Biserica Protestantă şi chiar cu Religia Iudaică şi Islamică. Eminenţa Sa a fost în vizită în Iran pentru a face şi acolo noi punţi de legătură.

Pe lângă un mare teolog, un ecumenist, în faţa noastră avem în primul rând un păstor. Este un păstor de suflete, pe care l-am văzut de multe ori celebrând cu frică de Dumnezeu, cu credinţă şi cu evlavie, la fiecare Liturghie invitând persoane din oraşul Viena, având în jurul său strânşi de multe ori preoţii la masă, stând ore în şir cu răbdare în audienţe, ascultând problemele diferitelor persoane, participând la programe de cateheză pastorală naţionale şi internaţionale împreună cu alţi episcopi precum şi la multe alte iniţiative pastorale.

Nu în ultimul rând, permiteţi-mi să spun că avem în faţa noastră un prieten al Bisericii noastre greco-catolice, căruia de multe ori i-am solicitat ajutorul pentru nevoile Bisericii noastre, şi ne- a ajutat prin multe proiecte.

Mulţumesc Eminenţei Sale pentru efortul pe care l-a făcut de a fi în România, de a fi în această seară aici, cu noi. Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să îi dea puterea şi tăria de a fi mereu un „Prinţ al Bisericii” şi a putea răspunde mereu chemării lui Hristos.”

În dimineaţa zilei de marţi, 30 oct. a.c., ES Cardinal Schonborn a avut o întâlnire cu studenţii seminarişti ai Institutului Teologic „Sfântul Ioan Evanghelistul”, întâlnire la care a fost prezent PF Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite. PF Lucian a sosit din Blaj pentru a fi de faţă la ceremonia decernării ES Cardinal Schönborn, a titlului de Doctor Honoris Causa al UBB, ceremonie la care, din partea Bisericii Catolice au luat parte şi Excelenţa Sa György Jakubinyi Episcopul romano-catolic din Alba Iulia şi PS Virgil Bercea, Episcop de Oradea, Decan al Facultăţii de Teologie Greco-Catolică.

ES Cardinal Schönborn a făcut un popas de rugăciune la Mănăstirea Congregaţiei Surorilor Maicii Domnului din cartierul clujean Gheorgheni. De asemenea, înainte de plecarea din Cluj-Napoca, a făcut o vizită la domiciliu Arhiepiscopului „Ad Personam” George Guţiu, în semn de dragoste frăţească şi apreciere pentru meritele de mărturisitor al credinţei în Dumnezeu.

Viorica Sabo – redactor DIRMM