Ziua Naţională a României, Zi a Unităţii şi Înfrăţirii

Publicat pe: 1 decembrie 2007|Secțiunea: Ştiri|

Sâmbătă, 1 decembrie a.c., de Ziua Naţională a României, la Catedrala "Schimbarea la Faţă", a fost celebrată Sfânta Liturghie (de la ora 9.00), oferită pentru Cardinalul de vie memorie Iuliu Hossu şi pentru toate personalităţile de vârf ale societăţii româneşti, în mod particular ale Bisericii Române Unite care, unindu-şi eforturile şi rugăciunea, s-au dedicat cauzei unităţii naţionale şi în credinţă a neamului românesc.

Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu a rostit, în cadrul Sfintei Jertfe Liturgice, un cuvânt despre rolul Bisericii Române Unite la realizarea Marii Uniri. Pornind de la Evanghelia Zilei, în care Mântuitorul ne spune: "Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă Împărăţia Cerurilor" (Lc 12, 32) – Preasfinţia Sa a arătat: "Dumnezeu se apleacă asupra celor smeriţi. O spune Isus apostolilor şi ne-o spune şi nouă. Ne-a spus-o şi de-a lungul istoriei noastre, chiar şi atunci când Biserica a fost persecutată şi a fost redusă la micime sau la inexistenţă teoretică. Biserica însă a continuat să existe, graţie unor mari personalităţi care, deşi izolate de comunitate, au înfruntat vitregiile şi şi-au păstrat credinţa pe care au primit-o prin botez. Ne gândim la marea personalitate a Bisericii noastre, Cardinalul Iuliu Hossu, care a rămas la aceeaşi demnitate, chiar dacă Biserica era batjocorită, chiar dacă Episcopii erau în închisoare, chiar dacă preoţii erau persecutaţi şi supuşi de multe ori la munci umilitoare. Totuşi, Biserica a mers mai departe. Împotriva voinţei celor ce o voiau moartă, ea a renăscut după anul 1989 şi iată că astăzi îşi continuă drumul, chiar dacă este, în continuare, o turmă mică".

Tot în Evanghelia zilei se regăseşte ideea: "Unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră." (Lc 12, 34) – amintind acest cuvânt al Mântuitorului, PS Florentin a continuat: "Unde este comoara noastră? Ce constituie comoara noastră pe acest pământ? În funcţie de aceasta ne sunt deciziile şi inima ne este acolo unde ne este comoara. Dacă inima noastră este la Dumnezeu, bogăţia noastră este Împărăţia Cerurilor. Cardinalul nostru Iuliu Hossu, primul purpurat al neamului românesc, o ştim, a avut ca şi bogăţie Biserica. Biserica la care a ţinut atât de mult, încât, fiind la Căldăruşani în arest, cu domiciliu obligatoriu, îşi amintea, pas cu pas, ultimul an petrecut aici la Cluj, în mijlocul iubiţilor săi credincioşi.

În această zi în care România este în sărbătoare, noi, credincioşii greco-catolici ai Eparhiei de Cluj-Gherla, trebuie să cinstim memoria acestui mare Ierarh şi erou al neamului românesc, Cardinalul Iuliu Hossu. El este cel care a dat citire Rezoluţiunii Marii Adunări Naţionale, la Alba-Iulia la 1 Decembrie 1918, acum 89 de ani. De asemenea, tot el este cel care a afirmat: "Dacă nu era Unirea de la 1700, nu era nici Adunarea de la Blaj din mai, 1848 şi nu era nici Unirea de la 1 decembrie 1918". Iată, în rezumat, iubiţi credincioşi, rolul pe care l-a avut Biserica Greco-Catolică Română Unită cu Roma, aici, în Transilvania, pentru unirea credincioşilor, pentru unirea neamului românesc.

Trebuie să ştiţi că, încă de la începuturile ei, Biserica Greco-Catolică a fost preocupată de idealul unităţii, tocmai pentru că unirea nu s-a făcut prin spirit de diviziune, sau prin voinţa de a distruge o altă biserică. S-a făcut prin voinţa unităţii – de a recunoaşte unitatea cu Biserica Romei, de a fi una cu neamul românesc, aşa cum Episcopul Micu Klain scria în memoriile sale adresate Împărătesei Maria Tereza, aşa cum Corifeii Şcolii Ardelene au luptat prin cultură şi prin spiritualitate şi au realizat un curent iluminist spiritual şi cultural pentru întreaga Ţară Românească. Cardinalul Iuliu Hossu a mers pe aceeaşi linie: unitatea în credinţă a românilor şi unitatea naţională. De aceea, bucuria lui a fost foarte mare în momentul în care idealul unităţii naţionale a biruit, Transilvania s-a unit cu Ţara-Mamă, România. Acesta este motivul celebrativ al sărbătorii noastre de astăzi şi îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să odihnească pe toţi aceia care au contribuit, împreună cu ilustrul nostru Cardinal, la acest fapt istoric al neamului românesc şi ne propunem să continuăm pe aceeaşi linie în lupta noastră de credinţă de astăzi, până când vom ajunge să fim aşa cum spune Mântuitorul, "O singură Turmă şi un singur Păstor!"."

În închieierea Sfintei Liturghii s-a făcut rugăciune specială şi a fost redată vocea Vestitorului Unirii, Cardinalul Iuliu Hossu, cel ce a repetat (prin intermediul înregistrării) şi în acest an, cuvintele rostite în 1 Decembrie 1918, mulţimilor adunate la Alba-Iulia: "A biruit dreptatea!"

În continuarea programului dedicat Zilei Naţionale a românilor, Preasfinţia Sa Florentin însoţit de Mons. Mihai Todea, Vicar General Eparhial, preoţi, credincioşi şi studenţi teologi, împreună cu reprezentanţii Bisericii Ortodoxe şi cu autorităţile locale, au participat la ceremonialul militar organizat la monumentul lui Avram Iancu din Cluj-Napoca. Delegaţia Bisericii greco-catolice a depus o coroană de flori în cinstea celor care au contribuit la împlinirea visului de veacuri a românilor.

În după-masa zilei de sâmbătă 1 dec. a.c., de la ora 16.00, la invitaţia D-lui Primar al Mun. Dej, Ioan Ungur, Ierarhul de Cluj-Gherla a participat alături de Episcopul ortodox Vasile Someşanul, la ceremonialul în cinstea Zilei Naţionale organizat de autorităţile locale din Dej, unde au fost depuse coroane de flori la bustul Cardinalului Iuliu Hossu, bust care a fost binecuvântat anul trecut la 1 Decembrie.

Unitatea naţională a decurs şi din unitatea creştină, din înfrăţirea celor două confesiuni, ortodoxă şi greco-catolică din Transilvania, în lupta pentru idealul de veacuri al românilor, reîntregirea patriei. Astfel, Ziua Naţională a României din acest an, a fost o invitaţie la trăirea bucuriei unităţii, în semnificaţia ei cea mai adâncă – unitatea în Isus Hristos, Domnul nostru.

V.S. – redactor
Departamentul mass-media

Fotografii de la evenimente au fost publicate aici.