Postul Mare – drum al reîntoarcerii spirituale la Dumnezeu

Publicat pe: 10 martie 2008|Secțiunea: Ştiri|

Biserica Ortodoxă şi cea Greco-Catolică au intrat în cel mai mare post de peste an, Postul Paştilor sau Păresimile, stabilit de calendarul liturgic în perioada cuprinsă între 10 martie – 26 aprilie a.c.. Postul cel Mare este o perioadă penitenţială obligatorie pentru toţi credincioşii creştini (preoţi, călugări şi laici), un timp care îndeamnă la o trăire corespunzătoare a Patimii, Morţii şi Învierii Domnului nostru Isus Hristos.

În Eparhia greco-catolică de Cluj-Gherla, programul liturgic va fi adaptat Postului Mare conform tradiţiei Bisericii Răsăritene. În biserici şi mănăstiri, miercurea şi vinerea (excepţie Vinerea Mare – zi aliturgică) va fi celebrată Liturghia Darurilor mai înainte sfintite, un ceremonial de preamărire a lui Dumnezeu, atribuit Sfântului Grigore Dialogul. De asemenea, zilnic în perioada postului (exceptând sâmbăta şi duminica), în bisericile parohiale, credincioşii împreună cu preoţii lor vor putea faceCalea Crucii, rugăciune de mare profunzime şi frumuseţe, transmisă de-a lungul generaţiilor. Programul postului va culmina cu oficiile speciale prevăzute de Tipicul Bisericesc în săptămâna dinaintea Învierii Domnului (Săptămâna Mare): Oficiul Spălării picioarelor, Rânduiala celor 12 Evanghelii ale Patimilor, Prohodul Domnului.

Conducerea Episcopiei de Cluj-Gherla invită credincioşii în mod particular la Catedrala "Schimbarea la Faţă" unde, în fiecare vineri din perioada postului, după Liturghia Darurilor înainte sfinţite (de la ora 18.00), va avea loc un ciclu de cateheze liturgice despre importanţa Sacramentului Spovedaniei (v. anexa).

Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, a oferit credincioşilor la începutul Postului Mare, câteva repere spirituale asupra modului în care, prin intermediul postului să se poată elibera de "toată grija cea lumească" pentru a-şi înălţa sufletul spre cele sfinte:

"Pentru noi toţi, cei care începem perioada pregătirii pentru luminata Sărbătoare a Învierii, se cuvine ca mai înainte de a ne îmbrăca în hainele strălucitoare ale Învierii Domnului, să ne amintim de întâiul Adam cel căzut şi să îmbrăcăm haina pocăinţei. Timpul Postului Mare devine astfel un drum de reîntoarcere spirituală în rai, reîntoacerea la acel echilibru interior care conferă linişte, calm şi pace inimii noastre, în armonie cu Dumnezeu. Aşa cum ne invită Părinţii Bisericii, să ne identificăm cu vechiul Adam în momentul judecăţii, pentru a putea învia cu noul Adam-Isus Hristos, la ceasul Sărbătorii Învierii. Isus nu vorbeşte Apostolilor despre ceea ce trebuie sau nu trebuie să consume la nivel alimentar, nu precizează în ce condiţii, în ce zile, de la ce vârstă să fie acestea. Isus pune însă accentul pe atitudinea interioară, spirituală, mai mult decât pe cea fizică. Atitudinea interioară a Postului trebuie să fie mai întâi o atitudine de iertare faţă de cei din jurul nostru, o atitudine de acceptare, de echilibru interior, o atitudine de modestie, smerenie şi o dorinţă fermă de a dobândi comoara cea nepieritoare în cer, de a nu căuta lauda, respectul sau admiraţia oamenilor aici, pe pământ, o detaşare interioară de orice legătură lumească.

Într-un cuvânt, Isus ne invită să ridicăm privirea spre înalt, spre cele cereşti, spre cele veşnice. Să reflectăm asupra scării valorilor în viaţa noastră, să ştim ce este mai important, pe ce criterii facem discernământul gândurilor, vorbelor şi faptelor vieţii noastre. Isus ne spune şi criteriul final: Acolo unde ai considerat că este comoara ta, bogăţia ta, averea ta aici pe pământ, acolo va fi şi inima, sufletul tău după moarte.

Una dintre definiţiile postului spune: "postul este un act de voinţă proprie, pornit din credinţa fundamentată pe speranţa în viaţa veşnică, pentru a ne apropia de Dumnezeu." Este o definiţie foarte simplă. Scopul principal al postului este de a ne apropia de Dumnezeu. Deci, prin exercitarea voinţei, raţiunea spirituală să poată stăpâni pofta trupească, iar sufletul să se poată apropia de Dumnezeu. Regula postului este însă adaptabilă fiecărei persoane în parte. Este recomandabil ca fiecare dintre noi să ne cunoaştem ritmul de înaintare spirituală şi necesităţile spirituale. Astfel, să analizăm, împreună cu îndrumătorul spiritual, care sunt aspectele postului ce trebuie accentuate. Postul nu se referă şi nu se restrânge doar la mâncare, la alimente, aspectul spiritual al postului este mai important. Este actual şi azi cuvântul Sfântului Vasile cel Mare: "Adevăratul post este despărţirea de răutate, înfrânarea limbii, reţinerea de la mânie, tăierea poftelor şi a defăimărilor, a minciunilor şi a jurămintelor strâmbe. Căci postul adevărat şi plăcut lui Dumnezeu este acela în timpul căruia postim nu numai cu gura, dar şi cu toate simţirile, stăpânind ochii, urechile, limba, mersul, râsul, ş.a." Şi Sfântul Ioan Gură-de-Aur în cuvântul său, subliniază acest aspect al postului: "Nu se cuvine să posteşti doar cu gura, ci şi cu ochii, cu auzul, cu picioarele, cu mâinile şi cu toate mădularele trupului tău."

Postul Mare, acest post de 40 de zile pe care îl întâlnim atât în Vechiul Testament, spre exemplu la Moise, dar şi în Noul Testament – prin excelenţă la Isus, poate fi o perioadă de pregătire pentru întreaga noastră viaţă. O perioadă de pregătire în care postim aici, acum, pentru ca, la timpul rânduit, să putem participa la masa Ospăţului etern, împreună cu Tatăl, prin Fiul, în Spiritul Sfânt."

Credincioşii romano-catolici au intrat în Postul Paştelui la 6 februarie, zi de pocăinţă, denumită miercurea cenuşii, şi vor încheia Postul la data de 22 martie, data Sărbătorii Paştelui conform calendarului latin. În acest an, Mesajul Sfântului Părinte, Papa Benedict al XVI-lea pentru Postul Mare ne vorbeşte despre pomană, "care reprezintă un mod concret de a veni în ajutorul celui care se află în nevoie şi, în acelaşi timp, un exerciţiu ascetic pentru a ne elibera de alipirea de bunurile pământeşti".

Viorica Sabo, redactor
Departamentul Mass-Media

img31