Adunarea Generală a Asociaţiei Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj

Publicat pe: 3 aprilie 2008|Secțiunea: Ştiri|

În data de 27 martie a.c. a avut loc, la sediul Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, Adunarea Generală a Asociaţiei Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj. La această întâlnire au participat membrii acestei structurii de conducere a Asociaţiei, şedinţa fiind prezidată de Prea Sfinţia Sa Florentin CRIHĂLMEANU. După cuvântul spiritual al Prea Sfinţiei Sale au urmat alte patru puncte importante fixate pe ordinea de zi: primirea de noi membri, prezentarea raportului de activitate pe anul 2007, propuneri referitoare la dezvoltarea Asociaţiei şi raportul cenzorului.

După ce cu bucurie toţi cei prezenţi au aprobat primirea mai multor membri printre care Dl. Marius NICOARĂ, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj şi Dl. Horea UIOREANU, deputat PNL Cluj, şedinţa a continuat cu raportul de activitate a Asociaţiei pe anul 2007, punctul principal al întâlnirii. Sprijinindu-se pe o foarte bună prezentare a raportului sub formă de broşură, Pr. Adrian AVRAM, directorul general al Asociaţie, a punctat principalele realizări dar şi dificultăţile pe care a trebuit să le depăşească pe parcursul anului trecut. Dintre multele realizări subliniate, două au atras mai mult atenţia:

Centrul social din oraşul Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 32 şi Complexul social din comuna Chinteni, judeţul Cluj. Trebuie adăugat faptul că acestea sunt realizări în sensul că s-a reuşit iniţierea lor, ele rămânând în continuare şi ca proiecte în derulare. Sunt două proiecte mari şi foarte importante pentru strategia de viitor a Asociaţiei dar şi pentru persoanele care vor beneficia de locuinţele sociale ce se construiesc în comuna Chinteni, sub egida Caritas. Referitor la aceste proiecte, Pr. Adrian AVRAM sublinia faptul că „iniţierea lor a fost posibilă prin implicarea unor parteneri interni şi externi. Dorim să amintim şi să transmitem mulţumiri atât credincioşilor Bisericii noastre, autorităţilor locale, judeţene şi centrale, cât şi sponsorilor şi donatorilor. De asemenea, suntem recunoscători asociaţiilor caritabile din Vestul Europei, în special celor din Italia (Chiese dell´Est), Germania şi Franţa”. Tot în acest context trebuie amintit şi faptul că s-a reuşit o bună colaborare a Asociaţiei cu Consiliul Judeţean Cluj, datorită căruia aceste proiecte au putut demara cu succes.

În continuarea prezentării raportului anual de activitate, Pr. Narcis POP, director Caritas – filiala Bistriţa, a subliniat succint acţiunile, realizările şi proiectele de viitor ale Asociaţiei Caritas, care cunoaşte o importantă dezvoltare în oraşul Bistriţa. Un proiect aflat în pregătire îl reprezintă ridicarea unei case pentru îngrijirea persoanelor vârstnice.

Raportul cenzorului şi câteva propuneri de dezvoltare având în vedere unele aspecte economice, au fost ultimele puncte discutate în cadrul şedinţei.

În încheiere, Dl. Marius NICOARĂ a mulţumit pentru onoarea oferită de a face parte din membrii Asociaţiei Caritas şi a promis continuarea aceleiaşi bune colaborări şi pe mai departe.

Prea Sfinţia Sa Florentin CRIHĂLMEANU, concluzionând lucrările Adunării Generale a Asociaţiei Caritas, a mulţumit tuturor celor ce se implică în munca de ajutorare a persoanelor aflate în dificultăţi şi nevoi. Referindu-se la rolul Asociaţiei Caritas, Prea Sfinţia Sa sublinia faptul că „după multiple «zbateri şi încercări » avem astăzi o structură bine definită, organizată conform standardelor moderne şi funcţională în mai multe centre în Eparhia noastră. Putem spune că Asociaţia Caritas eparhial constituie acum nu doar un instrument util în domeniul social-caritativ, dar prin elanul şi amploarea acţiunilor sale şi un factor ce dinamizează dezvoltarea întregii Eparhii”.

Biroul de Presă
al Episcopiei Române Unite cu Roma,
Greco-Catolică, de Cluj-Gherla

img9