Pregătire spirituală pentru Sărbătoarea Învierii Domnului

publicat la 14 aprilie 2008 în Ştiri

Tema: "Calea Învierii Speranţei"

În pregătirea Marii Sărbători a Învierii Domnului, Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla va susţine trei conferinţe, invitând credincioşii pe "Calea Învierii Speranţei" – o călătorie spirituală pe drumul spre Emaus, după textul Sfintei Evanghelii de la Sfântul Evanghelist Luca, (24, 33).

Zilele de reculegere se vor ţine între 15-17 aprilie, a.c., la Catedrala "Schimbarea la Faţă" . Zilnic, de la ora 16.00, în biserică se va face rugăciunea "Calea Crucii", urmată, la ora 17.00, de Sfânta Liturghie Euharistică – marţi şi joi, şi Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfinţite – în ziua de miercuri.

Preasfinţia Sa Florentin va lua cuvântul în zilele de marţi şi joi, de la ora 18.00, iar miercuri de la ora 18.15, cu scopul de a deschide sufletele spre înţelesurile adânci ale Scripturii. Meditaţiile vor fi făcute în lumina mesajului actual al Sfântului Părinte, Papa Benedict al XVI-lea, mesajul Învierii Speranţei, transmis întregii lumi creştine în ultimul document pontifical: Enciclica "Spe Salvi""Despre speranţa creştină".

Pornind de la acest document al Sfântului Părinte, Episcopul de Cluj-Gherla, a arătat: "Mântuirea trebuie să fie izvor de speranţă pentru noi, astăzi, care să ne ofere un scop, un ţel, un punct final vieţii noastre. Spre ce ne îndreptăm? Spre un neant, spre un haos, spre o groapă din cimitir? Nicidecum! Dumnezeu ne-a chemat să fim părtaşi la bucuria gloriei Sale împreună cu Fiul său, acum înălţat la ceruri, cu Preasfânta Fecioară Maria şi cu toţi sfinţii. Iată la ce suntem chemaţi. Acesta este temeiul speranţei noastre, faptul că, mântuiţi fiind, ne îndreptăm cu fiecare pas, cu fiecare zi a vieţii noastre nu spre moarte, ci prin moarte spre viaţă. Acesta este, spune Sfântul Părinte, semnul distinctiv al creştinilor, faptul că ei au un viitor, ei ştiu că vieţile lor nu se vor sfârşi în neant. Evanghelia nu este o simplă comunicare a unor lucruri care pot fi cunoscute, ci este o comunicare ce face lucrurile să se întâmple, şi care schimbă viaţa noastră."

Conferinţele vor fi însoţite de imagini tematice, atât din pictura universală şi iconografie, cât şi imagini din Locurile Sfinte – "scena" întâmplărilor care au schimbat Istoria Omenirii, îndreptând-o spre Lumina Învierii, spre viaţa veşnică, pentru toţi cei mântuiţi.

Credincioşii vor putea "privi" în mod spiritual, spre drumul celor doi apostoli, Luca şi Cleopa, cărora li se alătură pe cale un străin, aparent necunoscător al celor petrecute în acele zile în Ierusalim: arestarea, pătimirea şi moartea sângeroasă a lui Isus. Apostolii erau întristaţi, dezamăgiţi de moartea celui pe care îl crezuseră Mesia-Mântuitorul, ei se întorceau cu durere în suflete spre casă, spre ceea ce abandonaseră pentru a urma o chemare ce acum părea doar vis frumos, doar iluzie.

Dar ajunşi la capătul drumului, la Emaus, şi invitându-l la cină pe străinul care pe cale le-a tălmăcit cu atâta pricepere Scripturile, cei doi apostoli recunosc în călătorul ce i-a însoţit, pe Hristos Cel Înviat. Deşi, la frângerea pâinii, în clipa în care Îl recunosc, Isus dispare de lângă ei, dezamăgirea şi tristeţea lor se transformă în bucuria unei noi vieţi în credinţă. Cu speranţa reînviată în suflete, Luca şi Cleopa devin vestitori ai speranţei, ei se întorc "în ceasul acela" la Ierusalim, pentru a-L vesti pe Isus Înviat şi fraţilor lor.

Speranţa acţionează şi pentru noi la fel ca pentru cei doi apostoli pe drumul spre Emaus: ne cere un drum în întuneric, pentru ca dincolo de acel culoar întunecat să putem descoperi poarta spre Lumină. De aceea este important de a arăta lumii de astăzi speranţa.

Îndemnul Episcopului de Cluj-Gherla în pragul marii Sărbători a Învierii Domnului, este: "Să nu ne dăm niciodată bătuţi în credinţă. Să fim siguri că El a învins lumea şi ne spune şi nouă: «Nu te teme turmă mică!» El a învins lumea o dată pentru totdeauna, de aceea ne cere să nu ne pierdem niciodată speranţa, să fim martori ai Învierii Speranţei în lume."

V.S. – Biroul de Presă
Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla

img33

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *