Lansarea lucrării „Martor al speranţei” la Cluj

Publicat pe: 6 mai 2008|Secțiunea: Ştiri|

Biografia Papei Ioan-Paul al II-lea – "Martor al speranţei" a fost lansată şi la Cluj-Napoca

img22O biografie a Papei Ioan-Paul al II-lea, rod al unei laborioase cercetări de două decenii, a fost lansată şi în Cluj-Napoca, de către Editura "Galaxia Gutenberg" condusă de pr. Silviu Hodiş, editură care şi de această dată şi-a onorat propunerea de a oferi auditoriului cărţi de mare valoare spirituală.

Autorul lucrării "Martor al speranţei", este George Weigel de origine din Statele Unite ale Americii, unul dintre cei mai importanţi comentatori ai Bisericii Catolice şi care a fost acceptat de Sfântul Părinte Ioan-Paul al II-lea, ca biograf al său. Cartea a fost tradusă în limba română de către fostul prim-ministru al României, dl. Radu Vasile.

După ce deja a fost lansată în mai multe oraşe ale ţării, lansarea la Cluj-Napoca a cărţii de peste 1100 pagini, a avut loc luni, 5 mai a.c. în sala Muşlea a Bibliotecii Centrale Universitare, în prezenţa unor distinse personalităţi ale vieţii universitare clujene dar şi a numeroşi tineri.

În introducerea evenimentului, dl. academician Camil Mureşan a prezentat dimensiunea eciclopedică a volumului, fiind evidenţiată amplitudinea documentării, rigoarea ştiinţifică în elaborarea textului, numărul mare al notelor explicative. De asemenea, a fost amintită bibliografia vastă care stă la baza cărţii, în care sunt cuprinse scrieri despre Biserică şi papalitate, documente pontificale, studii a diverşi autori din sfera politică, ştiinţifică, istorică sau eclezială.

Dl. Camil Mureşan a arătat, în concluzie, cum Sfântul Părinte Ioan-Paul al II-lea a reuşit să cuprindă toate problemele omenirii, având totodată capacitatea de a înţelege şi de a găsi un răspuns pentru fiecare moment istoric: "Acestui gigant al epocii noastre i-a fost consacrată o lucrare pe măsură, care la momentul actual şi pentru multe decenii de acum înainte, va acoperi setea de cunoaştere şi de veneraţie al tuturora faţă de o personalitate deosebită cu care am avut privilegiul să fim contemporani".

În continuare, pr. Silviu Hodiş a dat cuvântul pr. subdiacon Gabriel Marincaş, care a atras atenţia asupra faptului că lucrarea autorului George Weigl reflectă acea lumină a prezenţei personale, căldura umană a omului Karol Wojtyla, deoarece el "a întrupat infailibilitatea iubirii": "Papa Ioan-Paul al II-lea a deschis uşi care păreau închise pe vecie, a contribuit la vindecarea rănilor istorice, nu doar datorită evenimentelor care au marcat viaţa sa personală, ci pentru că a ştiut să fie ’totul pentru toţi’ conform motto-ului său de pe blazon, "totus tuus" – el s-a dăruit cu totul lui Dumnezeu. Astfel el a devenit un ’surâs’ al lui Dumnezeu faţă de omul modern şi post-modern. Lansarea cărţii despre Papa Ioan-Paul al II-lea nu este doar o rememorare, o evocare sentimentală a unei vieţi, ci un memorial, o amintire vie şi recunoscătoare înaintea lui Dumnezeu, amintire a unui om care a trăit sfinţenia."

În elaborarea lucrării în limba română, rolul principal l-a avut Pr. Tadeusz Rostworowski din Ordinul "Societatea lui Isus". Cu ocazia lansării cărţii la Cluj-Napoca pr. Tadeusz a împărtăşit auditoriului drumul străbătut pentru ca acest eveniment de carte să aibă loc. Pr. Tadeusz a menţionat faptul că autorul Weigel a fost ales de către Sfântul Părinte ca biograf al lui şi cartea a fost scrisă după un lung şir de întâlniri personale cu Papa Ioan-Paul al II-lea, ore în şir, la prânz sau la cină sau în alte împrejurări. Au avut loc discuţii în care însuşi Papa a împărtăşit amintirile şi impresiile sale biografului său şi în acest fel, tuturor cititorilor acestui volum.

Pr. Tadeusz a amintit despre un mic-dejun cu Sfântul Părinte, când s-a făcut referire la strigătul "unitate, unitate" ce a răsunat cu ocazia vizitei la Bucureşti. Papa Ioan-Paul al II-lea a explicat că la început, în Biserica lui Hristos a fost unitate, diviziunea creştinilor este rod al păcatului oamenilor, şi rolul creştinilor este să dezvolte – unitatea, care e primordială – şi atunci diviziunea dispare. Aceasta a fost, a arătat pr. Tadeusz, convingerea adâncă a Papei Ioan-Paul al II-lea şi de aceea strigătul exprimat de mulţime la Bucureşti a răsunat atât de puternic în sufletul Sfântului Părinte. În repetate rânduri, Papa a vorbit despre experienţa trăită în România, în Parcul Izvor, cânt tinerii au strigat "unitate, unitate", strigăt ce a continuat şi la celebrarea Sfintei Liturghii la care au participat Preafericitul Teoctist şi întreg Sinodul Bisericii Ortodoxe Române.

În continuare, Cristian Şoimuşan, ca şi redactor şi corector al textului în limba română, a dat câteva detalii tehnice despre redactarea monumentalei lucrări, impresia puternică pe care i-a produs-o, faptul că cititorul nu poate parcurge această carte fără a fi schimbat prin întâlnirea atât de intimă cu personalitatea Papei Ioan-Paul al II-lea.

În încheiere, Episcopul greco-catolic hirotonit de către Sfântul Părinte Ioan-Paul al II-lea, Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla a prezentat marele om al lui Dumnezeu şi al istoriei, prin întâlnirile personale pe care a avut ocazia să le aibă. Preasfinţia Sa şi-a amintit de Papa Ioan-Paul II ca de un om deschis, cu multă simplitate, cu multă blândeţe, "un om de o transparenţă extraordinară şi care tocmai datorită purităţii gândului putea oricând să spună ceea ce gândeşte". PS Florentin s-a referit la binefacerile care s-au revărsat asupra Bisericii Catolice din România şi în mod particular asupra Bisericii Greco-Catolice române, în timpul Pontificatului Papei Ioan-Paul al II-lea. În primul rând, Papa Ioan-Paul al II-lea a refăcut integral ierarhia Bisericii Române-Unite cu Roma, Greco-Catolice după eliberarea acesteia de sub prigoana comunistă. De asemenea, a fost acela care a ridicat la calitatea de Cardinal al Bisericii pe mitropolitul de atunci al Bisericii Greco-Catolice, Cardinalul Alexandru Todea.

A fost evocată vizita Pontifului Ioan-Paul al II-lea din 7-9 mai 1999, eveniment ce a făcut cunoscută ţara noastră lumii întregi şi astfel România a fost propulsată în structurile internaţionale în care se află şi astăzi. Tot în luna mai a anului 2000, Sfântul Părinte a invitat întregul Corp Episcopal greco-catolic la o Sfântă Liturghie în limba română şi în ritul bizantin, care a fost celebrată la treapta cea mai înaltă a Bisericii San Pietro. De asemenea, Papa Ioan-Paul al II-lea a fost primul şi singurul Pontif care a adresat o Scrisoare Apostolică Bisericii Române Unite cu Roma din România, cu ocazia Tricentenarului Unirii. În acest document se regăsesc şi elementele identităţii şi elemente de istorie a Bisericii. Totul, ca dovadă a preţuirii pe care Ioan-Paul al II-lea o avea faţă de această Biserică persecutată pentru că a ţinut la legătura cu Scaunul Apostolic – Biserica Greco-Catolică Română.

"Ioan-Paul al II-lea a plecat dintre noi într-o sâmbătă spre duminică, 2/3 aprilie 2005 – Anul Euharistic, în duminica Milostivirii Divine, sărbătoare pe care el însuşi a întemeiat-o, încheindu-şi Pontificatul ca o Euharistie vie. Într-adevăr, el a adus sfinţenia la îndemâna tuturor, printr-o viaţă simplă, corectă, echilibrată, orientată după legile divine dar deschisă tuturor şi de aceea, Pontiful Ioan-Paul al II-lea rămâne cu adevărat un exemplu de urmat. Putem spune ceea ce s-a spus despre Sfântul Ioan Maria Vianney, pentru toţi cei care am avut marele favor de a fi făcut parte din generaţia contemporană lui Ioan-Paul al II-lea, ’L-am văzut pe Dumnezeu într-un om’", a rostit în concluzie, Episcopul de Cluj-Gherla.

V.S., redactor mass-media
Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla

img21