Pelerinaj tradiţional la Cimitirul Săracilor

Publicat pe: 9 mai 2008|Secțiunea: Ştiri|

Cluj-Napoca, 9 mai 2008

La Cimitirul Săracilor din Sighetu-Marmaţiei, în pelerinajul tradiţional din luna mai,
Biserica Greco-Catolică îşi venerează martirii şi mărturisitorii.
În Ungheni, jud. Mureş, o altă biserică, fostă greco-catolică, este dărâmată ilegal

  • Ierarhii Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, se vor reuni la Sighet pentru Pelerinajul tradiţional de la Cimitirul Săracilor

Preafericitul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, împreună cu episcopi, preoţi şi credincioşi din toate eparhiile, vor participa sâmbătă, 10 mai a.c., la Pelerinajul tradiţional la Cimitirul Săracilor din Sighetu-Marmaţiei, jud. Maramureş.

PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, va lua parte şi în acest an la manifestare, întru pomenirea martirilor care şi-au dat viaţa pentru Biserică şi neam în temutul penitenciar din localitate.

Din cadrul Eparhiei de Cluj-Gherla vor participa mai mulţi credincioşi, preoţi şi persoane consacrate. Programul va cuprinde o procesiune, cu pornire la ora 9.00, din faţa închisorii, până la Cimitirul Săracilor aflat la marginea oraşului (aprox. 2,5 km). De la ora 10.30, într-un spaţiu special amenajat din incinta cimitirului, va fi celebrată Sfânta Liturghie Solemnă, în memoria Episcopilor martiri şi a tuturor fiilor neamului românesc ucişi în închisorile comuniste.

După celebrarea liturgică, pelerinii vor putea să viziteze odioasa închisoarea devenită azi Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, locul în care au depus mărturie de credinţă Episcopii Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Valeriu Traian Frenţiu (greco-catolici), respectiv Anton Durcovici (romano-catolic), precum şi atâţia alţi fii ai Bisericii, lideri ai vieţii politice şi personalităţi culturale proeminente ale ţării.

Reproducem rugăciunea Episcopului Iuliu Hossu, care se afla închis în celula în care Episcopul Ioan Suciu a murit de frig şi foame: "Puterea harului Domnului te-a făcut mărturisitor bun şi neînfricat, neclintit şi neînfrânt până la moarte. Lui, Domnului, I se cuvine preamărire şi smerită mulţumită că ni te-a dăruit aşa cum ai fost şi aşa cum ai murit, te-a dăruit nouă, Bisericii Lui, şi neamului întreg.

Piatră la temelia reînălţării scumpei noastre Biserici, renăscute în durerile marei încercări, cum ne-am rugat împreună şi în ultima zi a vieţii tale; piatră la temelia înălţării neamului la viaţă nouă, puternică, lămurită în durerile frământării unei lumi întregi, a neamului dezrobit, urmând calea vieţii sale în România cu adevărat mare, întregită în hotare, binecuvântată de Atotputernicul şi Preabunul Dumnezeu pentru credinţa creştinească redeşteptată a moşilor şi strămoşilor noştri; la temelie a binevoit Domnul, Preamilostivul, să aşeze şi această scumpă piatră a mărturisitorului său, episcopul Ioan Suciu, administratorul apostolic al arhidiecezei de Alba Iulia şi Făgăraş.

Rugămu-Te, Doamne Isuse, cu smerenie noi robii Tăi, primeşte jertfa ce Ţi s’a adus, "ale Tale, dintru ale Tale", pentru că toate din Tine, întru Tine şi pentru Tine s’au adus. Primeşte, Doamne, şi răspunde cu binecuvântare şi har peste rămăşiţele Bisericii Tale, ale Bisericii noastre înrobite, pentru ca în puterea harului Tău să se înalţe spre noua viaţă binecuvântată şi rodnică, pentru rodnica viaţă a scump poporului nostru, a scump neamului nostru.

Primeşte, Doamne, în pacea Ta pe cel ales de Tine, slujitor al Tău, pe cel ce Tu l-ai făcut slugă bună şi credincioasă, dăruieşte-i bucuria Ta întru împărăţia Ta, iară nouă, smeriţilor robilor Tăi, mila Ta şi pacea Ta.

Primeşte, Doamne, de la noi nevrednicii, mărire şi preamărirea ce Ţi-o cântăm: Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie.

Maică Sfântă şi Preacurată, roagă-te pentru noi şi ne ocroteşte până în ceasul morţii noastre. Amin."

(din volumul "Memoriile Cardinalului Dr. Iuliu Hossu")

  • În timp ce Biserica Greco-Catolică îşi comemorează martirii, în Ungheni, jud. Mureş, încă o biserică fostă greco-catolică este dărâmată ilegal, după ce de mai mulţi ani a fost înconjurată cu ziduri. Legea este în mod flagrant încălcată şi ne întrebăm de ce? Nu exista oare destul spaţiu, chiar şi în acea curte (după cum era, de fapt, proiectul), pentru ca să încapă două biserici alăturate? Era biserica de zid, cu o pictură interioară deosebit de valoroasă, un obstacol de netrecut şi trebuia să dispară printr-o strategie atât de bizară – încercuirea cu ziduri a vechiului lăcaş de cult?

În comunicatul publicat pe site-ul BRU.ro, la http://www.bru.ro/blaj/comunicat-demolarea-vechii-biserici-greco-catolice-din-ungheni-ms/ este exprimată poziţia Bisericii Greco-Catolice (există şi imagini de la demolarea bisericii din Ungheni), poziţie la care s-a adăugat şi asociaţia laicilor greco-catolici, AGRU, al căror comunicat îl anexăm.

Martirii şi mărturisitorii Bisericii Greco-Catolice au trăit şi au murit în credinţă senină, au oferit sacrificiul lor Domnului, cu smerenie şi iubire. La fel oferă şi creştinii greco-catolici, în prezent, Domnului, rănile Bisericii ce sângerează încă, dar nu fără a face apel la împlinirea dreptăţii, aşa cum însuşi Sfântul Părinte Papa Ioan-Paul al II-lea – simbol al idealului unităţii creştine – a făcut-o în numele Bisericii Catolice din România, din care face parte şi Biserica Greco-Catolică: "Respectul şi colaborarea ar fi ameliorate dacă autorităţile civile şi-ar lua responsabilitatea nu numai de a ajuta la găsirea unor soluţii potrivite, ci şi de a restitui în mod just patrimoniul ecleziastic confiscat, astfel încât să permită Bisericii Catolice să intre în posesia acestor bunuri, necesare pentru a-şi îndeplini menirea. Catolicii din România ar trebui să dispună urgent de edificiile religioase – a afirmat Papa Ioan-Paul al II-lea în iunie 2002, adăugând că o rezolvare rapidă a "rănilor trecutului, care constituie potenţiale surse de litigii, ar fi în beneficiul tuturor creştinilor şi întregii societăţi".

Biroul de presă al Eparhiei de Cluj-Gherla
V.S. – redactor