Lansarea cărţii „Căi ale luminii” de Chiara Lubich

Publicat pe: 29 mai 2008|Secțiunea: Ştiri|

La Cluj-Napoca a fost lansată cartea fondatoarei Mişcării Focolarelor – Opera Preasfintei Fecioare Maria, Chiara Lubich, "Căi ale luminii", lucrare tradusă în limba română de D-na lector universitar Maria Goţia şi Pr. prof. dr. Anton Goţia.

Evenimentul a avut loc miercuri, 28 mai a.c., la Casa de Cultură a Studenţilor din Piaţa "Lucian Blaga", în prezenţa unui numeros public alcătuit din membrii şi simpatizanţi ai mişcării – preoţi şi laici ortodocşi, catolici şi greco-catolici ş.a., sosiţi din toată ţara şi străinătate.

Ca invitaţi de onoare ai organizatorilor focolarini, au participat Episcopul ortodox Vasile Someşanul din Cluj-Napoca, Episcopul romano-catolic Tamas Jozsef din Miercurea-Ciuc, iar PF Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Greco-Catolice neputând participa din motive de sănătate, l-a delegat, ca reprezentant, pe Pr. Ioan Fărcaş, Vicar mitropolitan şi Protopop al Blajului. De asemenea, d-na lector Maria Goţia, după ce de-a lungul timpului a transmis neîncetat credincioşilor români meditaţii ale fondatoarei focolare, de astă dată a cuprins în câteva cuvinte întreaga operă a Chiarei Lubich – iubirea ei totală pentru Dumnezeu. Semnificativă a fost prezenţa D-nei Valeria Ronchetti, una dintre primele prietene ale autoarei "Căilor Luminii" şi a lui Giuseppe di Giacomo, medic şi profesor care a contribuit la "Opera Preasfintei Maria" în Europa de Est, sosiţi din Italia pentru a-şi aduce în mod direct mărturia de colaboratori ai Chiarei Lubich.

Au avut loc luări de cuvânt şi mărturii, mesajele transmise fiind completate prin momente de reculegere şi înălţare sufletească împreună cu Corul studenţilor teologi ortodocşi "Psalmodia Transylvanica", condus de pr. conf. dr. Vasile Stanciu.

Graniţele dintre confesiunile creştine au căzut în faţa spiritualităţii acestei vizionare a timpului prezent, Chiara Lubich, cea care în vremuri ostile, de război, sub bombardamente, a visat ca lumea să devină o mare familie şi visul ei s-a concretizat azi, prin Mişcarea Focolarelor prezentă în 182 de naţiuni, cu 141.400 de membri şi peste două milioane de aderenţi şi simpatizanţi, de orice naţionalitate şi religie.

img11

În cuvântul rostit în cadrul lansării de carte, PS Vasile Someşanul a apreciat mişcarea focolară, arătând că "Duhul Evangheliei pătrunde dincolo de confesiunile religioase" şi de aceea, această mişcare binecuvântată de Dumnezeu trebuie să sporească, să crească, să conducă tot mai mult la "realizarea unităţii interumane prin trăirea Evangheliei şi a iubirii, în prezenţa Preasfintei Fecioare Maria". Preasfinţia Sa a specificat faptul că Mişcarea Focolarelor s-a făcut cunoscută în Biserica Ortodoxă Română şi are binecuvântarea Patriarhilor PF Teoctist şi a PF Daniel, iar la acţiuni ale mişcării au participat arhierei, clerici, profesori de teologie şi credincioşi ortodocşi.

"Pentru trăirea Cuvântului lui Dumnezeu prezent în fiecare clipă a vieţii – a specificat Episcopul Vasile – este nevoie de un ideal: de a merge pe Calea Adevărului care duce la viaţă. Calea trebuie să fie Isus, Cel care este adevărata cunoaştere, viaţa veşnică. Este nevoie şi de hrănirea continuă cu acest Cuvânt, prin Sfintele Evanghelii şi prin împărtăşirea cu Sfintele Taine, cu Trupul şi Sângele Domnului".

Pr. Vasile Stanciu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă, şi-a exprimat adeziunea pentru mişcarea focolară, arătând cum rugăciunea simplă a Chiarei se realizează prin trăirea comuniunii în fraternitate şi iubire.

Despre fraternitatea în Isus a vorbit şi Episcopul romano-catolic Tamas Jozsef care, exemplificând printr-o legendă a unui scriitor maghar, a arătat cum "omul bun" este cel mai puternic. "Chiara Lubich – a spus Excelenţa Sa – a fost una dintre cele mai mari personalităţi a lumii contemporane, alături de Papa Ioan-Paul al II-lea, Maica Tereza ş.a., ea a fost darul lui Dumnezeu pentru această perioadă istorică".

img12

Pr. Protopop greco-catolic Ioan Fărcaş, a transmis celor prezenţi salutul şi binecuvântarea Arhiepiscopului Major Lucian, cunoscător şi simpatizant al Mişcării Focolarelor. În opinia Prea Fericirii Sale Lucian, Chiara Lubich aduce în prim-plan trei teme de mare importanţă. Cea dintâi temă se referă la Isus părăsit: Isus care la înălţarea Crucii Sale a rezolvat problemele omenirii întregi – "Prin rănile Lui ne-am vindecat". A doua temă este Iubirea: îndemnul Chiarei "eu trebuie să iubesc întâi" devine un mod de viaţă, "Iubirea sparge ziduri, vindecă, întâlneşte, iubirea este Dumnezeu." A treia temă, Prezenţa Mariei – Maria ca drum (cale): carisma Chiarei Lubich este profund marcată de Preasfânta Fecioară Maria, Născătoarea de Dumnezeu, acest drum – "via Marie" ne conduce la Dumnezeu. Pr. Fărcaş a exprimat şi dorinţa sa de a participa în continuare la acţiuni ale Mişcării Focolare şi a chemat la rugăciune pentru odihna sufletului Chiarei Lubich, cea care cu siguranţă, de acolo, din cereştile lăcaşuri, este în continuare alături de noi.

În încheiere, redăm mesajul Chiarei Lubich, transmis prin cuvintele pline de emoţie ale d-nei Maria Goţia, cea care, prin munca de traducător a lucrării, a cunoscut-o în profunzime pe autoare: "Mi-a rămas în amintire imaginea sicriului simplu al Chiarei Lubich, care avea pe el trei garoafe roşii. La fel, la vârsta de 23 de ani, când s-a consacrat cu totul lui Dumnezeu, buchetul de mireasă a lui Hristos al Chiarei a fost acelaşi, trei garoafe roşii. Acest buchet poartă mesajul: "Eu sunt cu totul a lui Dumnezeu". La despărţirea de această lume, Chiara a vrut să vorbească despre Dumnezeu, a vrut ca El să fie cunoscut, să fie iubit. În mesajul spiritual al Chiarei nu este vorba despre "ceva" în plus, ci despre "cumva", "altfel". Accentul este pus pe reciprocitate, pe comuniunea într-o spiritualitate colectivă care să cuprindă Biserica lui Hristos în toate componentele sale: de la laici la consacraţi, de la preoţi la ierarhi. Oricare dintre ei şi împreună, pot construi Împărăţia lui Dumnezeu în sufletele lor. Servul lui Dumnezeu, Papa Ioan-Paul al II-lea, spunea că Isus nu i-a chemat pe discipoli să urmeze o cale individuală ci unitară iar Poporul lui Dumnezeu să fie cât mai unit şi cât mai sfânt. La lumina acestor cuvinte, volumul "Căi ale luminii" este o oglindire a bogăţiei limbajelor pe care le găseşte iubirea în căutarea unităţii – adevărata dimensiune a vieţii poporului lui Dumnezeu la timpul prezent, proiectată în prezentul veşniciei Sale".

V.S. – redactor
Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla