Pelerinaj la Mănăstirea „Sfânta Cruce” – Mintiul Gherlii, noul sfânt lăcaş de închinăciune al Ordinului Bazilian

Publicat pe: 19 septembrie 2008|Secțiunea: Ştiri|

img411În ziua Sărbătorii "Înălţării Sfintei Cruci", duminică, 14 septembrie a.c., Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, împreună cu Ordinul "Sfântului Vasile cel Mare", Provincia "Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel", au invitat credincioşii în pelerinaj la Mănăstirea "Sfânta Cruce" de la Mintiul Gherlii. Este cel de-al doilea pelerinaj organizat la mănăstirea călugărilor bazilieni, în jurul căreia, de câteva luni, a luat fiinţă o nouă comunitate de credincioşi. Programul dedicat marii sărbători a început la mănăstire cu o seară înainte, prin celebrarea Vecerniei, urmată de Paraclisul Maicii Domnului, Calea Sfintei Cruci şi noapte de veghe în rugăciune.

În ziua Praznicului "Sfintei Cruci", Preasfinţia Sa Florentin, Episcop de Cluj-Gherla, împreună cu pelerinii sosiţi la Mintiul Gherlii, au mers în procesiune, de la capela greco-catolică din localitate, până la mănăstirea situată pe dealul de unde poate fi cuprinsă cu privirea întreaga zonă dintre Gherla şi Dej. În şirul pelerinilor au fost părinţii protopopi şi preoţi din protopopiatele Dej şi Gherla, preoţi din Cluj-Napoca, preoţi invitaţi din Sibiu şi Maramureş, surori din Ordinul "Sfântului Vasile cel Mare" împreună cu superioara provincială, surori din Congregaţia Maicii Domnului, studenţi seminarişti, un mare număr de credincioşi şi corul parohiei greco-catolice din Gherla, care a dat şi răspunsurile la Sfânta Liturghie.

Primirea Episcopului şi a credincioşilor la noul lăcaş de închinare a fost făcută de către pr. protoegumen Ieronim, superior provincial al Ordinului "Sfântului Vasile cel Mare", şi de părinţii bazilieni. Pr. Ieronim a rostit un cuvânt de întâmpinare, la care Preasfinţia Sa a răspuns, exprimându-şi bucuria de a petrece în acel loc binecuvântat o sărbătoare a meditaţiei asupra misterului răstignirii şi morţii Domnului nostru Isus Hristos pe lemnul Crucii. Aceasta fiindcă "nu există iubire adevărată fără suferinţă şi nu există suferinţă creştinească adevărată fără iubire".

În continuare s-a celebrat Sfânta Liturghie Arhierească, în cadrul căreia subdiaconul Claudiu George Tuţu a fost ridicat la treapta diaconiei. După trei ani de studii la Institutul "Sfântul Ioan Evanghelistul" din Cluj-Napoca, Claudiu a fost trimis cu o bursă de studii la Roma, unde timp de 5 ani a studiat la Universitatea Pontificală Gregoriana. În prezent, este înscris la masterat la Institutul Pontifical de Studii Patristice Augustinianum din Roma.

img413

În cuvântul de învăţătură la Sfânta Liturghie, Episcopul eparhial a meditat asupra misterului Crucii lui Hristos: "’El s-a dat pentru noi din iubire’, ne spune Sfântul Apostol Pavel. Hristos se oferă pe Cruce cu deplină conştiinţă, voinţă şi libertate. Nu este un act întâmplător, nu este un act săvârşit din obligaţie, ci este tocmai un act acceptat din iubire. De aceea, jertfa Lui este o jertfă totală: la nivelul trupului suferinţa fizică a pătruns în toate membrele Mântuitorului, iar tortura pe care El a îndurat-o era tortura cea mai crudă din vremea aceea, adică moartea lentă prin asfixiere în inspiraţie – a nu putea expira aerul din plămâni. La această suferinţă fizică, se adaugă nopţile nedormite, biciuirea, străpungerea mâinilor şi a picioarelor, crucea de spini, palmele, toate celelalte lovituri de pe Calea Crucii şi suferinţa interioară, la nivelul sufletesc, fiind părăsit de aceia pe care i-a iubit şi i-a ales, de apostolii Săi – doar unul dintre ei a rămas sub Cruce".

"A fost acuzat şi batjocorit de aceia pe care venise să-i vindece, să-i ridice la înălţimea dumnezeirii şi de asemenea, a cunoscut durerea Maicii Sale preaiubite. La acestea se adaugă şi ceea ce Mântuitorul a trăit la nivel sufletesc, spiritual, adică viziunea îngrozitoare a tuturor păcatelor lumii. Dar nu numai atât ca şi decădere a neamului omenesc a trăit această viziune şi aceste păcate, ci ca şi cum ar fi fost propriile păcate, le-a luat cu adevărat asupra Sa: toate crimele săvârşite în această lume, tot ce înseamnă adulter, necurăţie, atâtea momente de ură, de mânie, de violenţă, pe care acum, pe Cruce, Mântuitorul le trăieşte la persoana I-a, ca şi cum ar fi fost păcatele Sale. ’El a luat asupra Sa blestemul nostru pe Cruce’, ne spune Sfântul Apostol Pavel. Isus face această jertfă din iubire. Are puterea de a spune, acolo, de la înălţimea Crucii, ’Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac!’".

În încheiere, PS Florentin a îndreptat atenţia credincioşilor de la cutremurătorul moment al Răstignirii spre sfinţire, spre Învierea din morţi: "Să ştim că nu putem vorbi de Cruce fără Înviere. Nu putem medita momentul Patimilor fără a vorbi de strălucirea Învierii. Acela este momentul spre care ne îndreptăm, acela este momentul în care sfinţirea noastră este deplină, pentru că, dacă El a înviat, şi noi vom învia. Ştim că şi trupurile noastre muritoare vor primi aceeaşi glorie a învierii. Dar să ţinem minte că această glorie izvorăşte din Cruce. Crucea este izvorul sfinţirii noastre, Crucea este izvorul de har care şi astăzi îşi revarsă aceste raze binefăcătoare asupra Bisericii, prin Sfintele Taine, prin Sfintele Sacramente".

img414

La finalul celebrării, pr. Leon OSBM, egumen al mănăstirii, a rostit un cuvânt de mulţumire adresat tuturor celor ce au lăsat preocupările zilnice, pentru a căuta, prin pelerinaj, lumina harului şi alinarea sufletească ce se revarsă din Sfânta Cruce. Celebrarea festivă a Sărbătorii "Înălţării Sfintei Cruci" din acest an a fost un nou început pentru sfântul lăcaş, unde, de acum, pelerinii sunt aşteptaţi să vină, să fie alături de părinţii de la mănăstire, să se adreseze lor pentru a cere îndrumare spirituală şi rugăciune.

Preasfinţia Sa Florentin a invitat fraţii din comunitate să aibă în rugăciunile lor şi sfânta Mănăstire de la Nicula, care se află în apropiere, lăcaş de cult care a fost tot bazilian, în 1936 fiind dat în administraţie "Ordinului nostru ’Sfântul Vasile cel Mare’", cum spunea Cardinalul de pie memorie Iuliu Hossu: "Ca urmare, nu una fără cealaltă! Amândouă sunt lăcaşuri de cult ale Ordinului Bazilian şi ale Eparhiei de Cluj-Gherla. De aceea, vă invit să participaţi cu evlavie şi cu aceeaşi cinstire şi la Pelerinajul de la Nicula, pe care continuăm să-l organizăm în fiecare an, de la Gherla, pe jos, până la locul rânduit astăzi, biserica parohială din Nicula. Sigur locul nostru este sus, pe deal, la Nicula. Dacă bunul Dumnezeu va considera că suntem vrednici, nimic nu va putea împiedica voinţa Sa de a intra din nou să celebrăm în locaşul care este al nostru. Până atunci, vă invit ca aceeaşi veneraţie să o acordăm tuturor locurilor noastre de pelerinaj, acestea sunt perlele preţioase ale Bisericii noastre. Din acestea ne vine harul şi puterea de a merge mai departe. Pelerinajul este simbolul vieţii noastre spirituale şi noi suntem pe drum, aici, pe pământ, după care suntem hărăziţi să fim cu toţii sus, în cer".

V.S. – redactor mass-media