Sfinţirea bisericii „Sfânta Treime” din parohia Feldru

img8Duminică, 28 sept. 2008, în localitatea Feldru, PS Florentin a sfinţit o nouă biserică, cu hramul "Sfânta Treime". Alături de Episcopul Eparhial, la Ceremonialul sfinţirii şi Sfânta Liturghie Arhierească au participat mons. Mihai Todea, Vicar general, pr. Anton Crişan, consilier eparhial, pr. Marius Cerghizan, secretar episcopal, pr. protopop Nicolae Jarda, pr. protopop Ioan Frişan, pr. Iuliu Bontaş, administrator parohial Feldru, împreună cu alţi 20 de preoţi, între care pr. canonic Liviu Oţoi din Arhiepiscopia Blajului. Împreună cu credincioşii greco-catolici şi cu invitaţii ortodocşi din Feldru – curatorii şi consilierii de la biserica ortodoxă – la eveniment au participat credincioşi din parohiile de pe valea Someşului Mare: Sângeorz-Băi, Maieru, Rodna, Şanţ ş.a. De asemenea, Surorile Ordinului "Sfântului Vasile cel Mare" au dat răspunsurile la Sfânta Liturghie. Au participat la sărbătoare, primarul din Feldru, primarul din Salva, şi alte oficialităţi.

"Este o mare zi de sărbătoare pentru Biserica noastră şi pentru această parohie. Bunul Dumnezeu a îmbrăcat cerul cu soarele luminos, ca să ne arate în mod simbolic că o nouă parohie greco-catolică trece din catacombe la lumină. Sfinţirea bisericii ’Sfânta Treime’ din Feldru face parte din drumul de reînviere al Bisericii greco-catolice spre lumina dătătoare de viaţă" – au fost cuvintele Episcopului Eparhial după frumoasa primire pe care i-au făcut-o preoţii şi credincioşii parohiei Feldru.

Încheindu-se anii persecuţiei comuniste a Bisericii Greco-Catolice, parohia Feldru şi-a reînceput viaţa, mai întâi într-o cameră oferită prin bunăvoinţa unor credincioşi. În 1 octombrie 1995 s-a săvârşit sfinţirea locului, zidirea temeliei noii construcţii şi treptat, edificiul a fost ridicat. Prin sfinţirea noului lăcaş de cult, munca depusă pentru ridicarea sa este încununată: "sfinţirea bisericii trebuie să o vedem ca şi momentul Vechiului Testament al coborârii norului luminos al prezenţei lui Dumnezeu asupra Templului lui Solomon, cel mai strălucitor templu pe care Dumnezeu l-a avut pe pământ". Prin ritualul de sfinţire săvârşit, gloria lui Dumnezeu a coborât şi a rămas în noua biserică. De acum, pe masa Sfântului Altar, în Tabernacol, Dumnezeu este şi rămâne prezent.

În cuvântul de învăţătură la Sfânta Liturghie, PS Florentin a arătat că prezenţa Mântuitorului în biserică, trebuie să fie însoţită de prezenţa mulţimii credincioşilor – Biserica vie a lui Hristos. Credincioşii sunt icoane ale unicei icoane a Mântuitorului, cu care, prin viaţa spirituală din fiecare zi, trebuie să devină asemenea.

Meditând asupra evangheliei "pescuirii minunate" – care marchează chemarea definitivă şi misiunea apostolilor, Episcopul eparhial a arătat: "Isus se află învăţând, pe malul lacului Galileii, unde sunt multe bărci şi pescari ce îşi spală mrejele. El alege o barcă care va rămâne în mod simbolic barca pe care valurile mării nu o vor doborî niciodată: este barca lui Simon Petru, pescarul. În această barcă alege Mântuitorul să se suie şi de acolo să predice mulţimilor care se aflau în faţa Lui. În mod simbolic, Hristos va rămâne mereu prezent în această barcă a lui Simon, de acolo va răsuna Cuvântul lui Dumnezeu către neamuri peste veacuri şi veacuri.

img9

După ce Isus îşi încheie cuvântul de învăţătură, se adresează direct lui Simon, spunându-i ’duc in altum’ – ’mergi în adânc, şi aruncă mrejele’. … Văzând mrejele pline cu peşte, Petru înţelege că s-a întâmplat o minune – este minunea Cuvântului care are putere plinitoare, pentru că este Cuvântul lui Dumnezeu. Petru înţelege că în faţa lui se află Dumnezeu şi se închină Lui. În faţa divinităţii omul se simte mic, neputincios, păcătos – aşa cum, de fapt, este. De aceea, Petru îşi vede propriile păcate şi îi cere să plece, aceluia care este perfect în lumina divină. Dar Isus îi răspunde: ’nu te teme, de acum înainte, vei fi pescar de oameni’! Aceasta este, din acel moment, misiunea lui Petru. La acest cuvânt, toţi pescarii, Simon, Ioan şi Iacob, lasă totul şi urmează lui Hristos. Ei înţeleg că nici mrejele, nici bărcile, nici chiar raţiunea lor, nu sunt importante în faţa lui Dumnezeu, ci mai important este a urma Cuvântul lui Dumnezeu şi a-L împlini. Iată drumul unei chemări: Petru, Iacob şi Ioan au rămas mereu alături de Isus.

Preasfinţia Sa a continuat: ne aflăm cu toţii aici, în barca lui Petru putem spune, pentru că această Biserică Catolică a fost zidită pe piatra lui Petru şi Mântuitorul a promis că "porţile iadului nu o vor birui": "Tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea". Şi biserica pe care astăzi am sfinţit-o a fost zidită pe piatra lui Petru, de aceea, vă invit cu încredere, cu speranţă şi cu iubire, ca indiferent ce se întâmplă în jurul nostru, să rămânem fideli în credinţa acestei biserici şi Cuvântului lui Dumnezeu predicat în biserică. Să ştim că acesta este drumul care ne conduce sigur spre mântuire. Să rămânem în barca lui Petru, această barcă pe care Isus a ales-o şi să lăsăm ca acest Cuvânt al Său să pătrundă în viaţa noastră, să-L lăsăm să ne transforme interior, să-L lăsăm să ne conducă, chiar împotriva raţiunii noastre umane şi împotriva ataşamentelor noastre materiale. Să ştim că, pentru noi, creştinii, adevărata şi unica valoare este Cuvântul lui Dumnezeu, dacă este ascultat, primit şi trăit. Acest cuvânt trăit ne dobândeşte mântuirea: ’fericiţi sunt cei care ascultă şi păzesc cuvântul lui Dumnezeu!’"

În final, pr. Iuliu Bontaş a mulţumit tuturor celor care au ajutat la ridicarea noului sfânt lăcaş şi a invitat la cuvânt pe primarul localităţii Feldru, dl. Ştefan Sângeorzan. În numele autorităţilor locale, dl. primar, cu multă emoţie şi smerenie, a arătat dorinţa de a oferi şi pe mai departe, tot sprijinul pentru a fi de folos comunităţii, nevoilor cetăţenilor comunei.

Feldru este comuna cea mai mare în judeţul Bistriţa-Năsăud, existând aici trei biserici ortodoxe, două biserici greco-catolice, biserici penticostale, baptiste. Între toţi membrii acestor biserici există bună-înţelegere şi armonie. Vorbind despre buna-înţelegere care există în comună între membrii diferitelor culte, mai ales între ortodocşi şi greco-catolici, dl. primar a spus: "A vorbi de rău biserica greco-catolică, a vorbi de rău credincioşii greco-catolici, înseamnă a ne vorbi de rău părinţii şi bunicii noştri, care au fost greco-catolici". La Feldru sunt în jur de 300 de credincioşi greco-catolici, unii au cunoscut închisorile comuniste, suferind pentru credinţa pe care au dus-o mai departe.

img10

În încheiere, cei care au contribuit la înălţarea sfântului lăcaş, începând cu preoţii parohi care au slujit de-a lungul timpului în localitate, pr. Boroş Gheorghe (acum aflat în misiune pastorală în Spania), pr. Mihuţ Lucian Vasile şi pr. Iuliu Bontaş, au fost onoraţi de către PS Florentin prin decernarea diplomei omagiale Cardinal Iuliu Hossu, pentru buna colaborare şi sprijin acordat Eparhiei de Cluj-Gherla, prin edificarea sfântului lăcaş de cult. A fost adăugată şi medalia omagială Papa Benedict al XVI-lea, având imprimat chipul Sfântului Părinte, iar pe cealaltă parte fiind Biserica – mamă, Biserica "Sfântul Petru" din Roma.