Sesiune ştiinţifică internaţională: 60 de ani de la scoaterea în afara legii a Bisericii Române Unite Greco-Catolică

Publicat pe: 25 noiembrie 2008|Secțiunea: Ştiri|

PROGRAMUL SESIUNII ŞTIINŢIFICE INTERNAŢIONALE
"60 de ani de la scoaterea în afara legii a Bisericii Române Unite Greco-Catolică"
1 decembrie 1948 – 1 decembrie 2008

Manifestare ştiinţifică care se desfăşoară sub egida aniversării
a 90 de ani de la înfiinţării universităţii româneşti la Cluj –
Cluj-Napoca, 27 – 29 noiembrie 2008

Organizatori:

Episcopia Română Unită (Greco-Catolică) de Cluj-Gherla
Facultatea de Teologie Greco-Catolică a Universităţii Babeş-Bolyai

Sponsori:

Episcopia Română Unită (Greco-Catolică) de Cluj-Gherla
Bischöfliches Ordinariat Mainz

Comitetul de organizare:

Prof. dr. Nicolae Gudea,preşedinte
Conf. dr. Ioan-Marius Bucur
Lect. dr. Dan Ruscu
Georgeta Suciu,secretar
Lect. dr. Remus Bozântan
Lect. drd. Marius Furtună
Lect. dr. Sorin Marţian
Lect. dr. Alin Tat

Sub patronajul PSS dr. Florentin Crihălmeanu, episcop de Cluj – Gherla

Adresa pentru corespondenţă:
400001 Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 26
Facultatea de Teologie Greco-Catolică
Telefon: 0264 / 599579
Fax: 0264 / 590714
e-mail:gct@gct.ubbcluj.ro

Notă: timpul alocat pentru susţinerea lucrării este de 20 minute; pentru discuţii se mai alocă încă 10 minute


27 noiembrie 2008

· Primirea oaspeţilor: Facultatea de Teologie Greco-Catolică,
400001 Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 26
o Dan Ruscu, Geta Suciu

28 noiembrie 2008

07.30 – 08.30 – Mic dejun

· Episcopia Română Unită de Cluj-Gherla – cantina

10,00 – 12,00 – Deschiderea festivă

· Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai

· Cuvânt de salut:

o PS dr. Virgil Bercea, episcop de Oradea, decanul facultăţii
o PS dr. Florentin Crihălmeanu, episcop de Cluj – Gherla
o prof. dr. Andrei Marga, rectorul Universităţii
o prof. dr. Christoph Suttner

Comunicare de deschidere:Die Bedeutung von Healing of Memories für die Identität einer wegen ihrer Geschichte verfolgten Kirche,Dieter Brandes, director al proiectului european Healing of Memories

12.30 – 14.15 – Masa de prânz

o Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla – cantină

14.30 – 19.00 – Comunicări

Secţiunea I: Documente vii – mărturiile unor contemporani
– Sala Verde
Moderator: conf. dr. Remus Câmpeanu / dr. Vasile Ciubăncan

14.30-15.00

Gheorghe Neamţiu

Aspecte din anii de detenţiune a unui preot greco-catolic / Aspects of the imprisonment years of a Greek Catholic priest

15.00-15.30

Alexandru Matei

De două ori sub directa incidenţă a Decretului din 1 decembrie 1948 / Twice under the direct incidence of the Decree of 1 December 1948

15.30-16.00

Vasile Botiza

Scoaterea în afara legii a Bisericii Greco-Catolice văzută prin prisma unui student teolog / The interdiction of the Greek-Catholic Church, seen through the eyes of a student of Theology

16.00-16.30

Tertulian Langa

Episcopii Vasile Aftenie şi Ioan Suciu – martiri ai represiunii comuniste / The Bishops Vasile Aftenie and Ioan Suciu – martyrs of the Communist repression

16.30-17.00Pauză de cafea

17.00-17.30

Ioan M. Bota

Scoaterea în ilegalitate a Bisericii Române Unite acum 60 de ani / The interdiction of the Greek-Catholic Church, 60 years ago

17.30-18.00

Grigore Arieşan OSBM

Din istoria Ordinului Sf. Vasile cel Mare. Studiu de caz: perioada 1945 – 1948 / From the history of the Order of St. Basilius the Great. A case study: the years 1945-1948

18.00-18.30

Petru Pitea

Retrospectivă ASTRU (1945-1948) / ASTRU in retrospective (1945-1948)

18.30-19.00

Petru Magdău

Suferinţa bisericii greco-catolice în viziunea unui contemporan / The ordeal of the Greek-Catholic Church , seen through the eyes of a contemporary

19.00-19.30

Victoria Tatu

Anul 1948 in viata teologului Emil Riti / The year 1948 in the life of the student of Theology Emil Riti

Secţiunea II:Bisericile greco-catolice din spaţiul sovietic 1945 – 1948
– Sala Albastră
Moderator: prof. dr. George Cipăianu

14.30-15.00

Ernst Chr. Suttner

Die Auswirkungen der Weihnachtsansprache von Papst Pius XII. im Jahr 1944 auf die mit Rom unierten Kirchen Osteuropas

15.00-15.30

Ovidiu Bozgan

Aspekte der Beseitigung. Die Unierte Kirchen in der sowietische Okkupationszone in Osteuropa

15.30-16.00

Tusor Péter

The Austrian Embassy about the Abolition of the Greek Catholic Church in Transylvania

16.00-16.30

Janka György

Die Griechisch-Katholische Kirche von Ungarn in den ersten Jahren der kommunistische Regierung

16.30-17.00Pauză de cafea

17.00-17.30

Véghseő Tamás

Die ungarische Basilitaner unter kommunistische Druck

17.30-18.00

Tóth Tamas

Der Kampf ums Überleben. Die Bemühungen der Katholischen Aktion in Ungarn gegen die kommunistische Ideologie. Ein Beispiel auf nationaler und diözesaner Ebene (1945-1948)

18.00-18.30

Svitlana Hurkina

The Greek-Catholic clergy of the metropolitan city of Lviv in face of the supression of their Church by the Soviets, 1945-1950

Secţiunea III: Biserica Română Unită în faţa ameninţărilor cu "unificarea religioasă". 1945 – 1948
Moderator: conf. dr.Ioan Marius Bucur

14.30-15.00

Ciprian Ghişa

Sinoadele protopopiale în 1947/ The synods of the archpriests in 1947

15.00-15.30

Iosif Furtună OSBM

Ordinul Sf. Vasile cel Mare (OSBM) în faţa pericolului communist / The Order of St. Basilius the Great facing the Communist danger

15.30-16.00

Codruţa Mureşan,

Marcel Ştirban

Episcopul dr. Ioan Suciu în notele de informare ale serviciilor secrete. 1945 – 1948 / The Bishop Dr . Ioan Suciu in the informative notes of the secret services. 1945-1948

16.00-16.30

Valeriu Median

Episcopul vicar dr. Vasile Aftenie în atenţia serviciilor secrete, 1945 – 1948 / The Bishop Dr. Vasile Aftenie in the attention of the secret services, 1945-1948

16.30-17.00 Pauză de cafea

17.00-17.30

Horaţiu Cipleu

Adunarea preoţească de la Cluj de unificare din 1 octombrie 1948 / The priestly unification meeting at Cluj on October 1st, 1948

17.30-18.00

Ioan Marius Bucur

Umbrele trecutului: serviciile secrete româneşti şi "unificarea religioasă" din 1948 / The shadows of the past: the Romanian secret services and the "religious unification" of 1948

18.00-18.30

Greta Miron

Discurs istoric şi propagandă. Unirea cu Biserica Romei în istoriografia românească din deceniile V-VI ale secolului XX / Historical discourse and propaganda. The Union with the Roman Church in the Romanian historiography of the V-VIth decades of the 20th Century

18.30-19.00

Cristian Vasile

Reflectarea desfiinţării Bisericii Greco-Catolice în istoriografia ortodoxă după 1989 / The reflection of the demise of the Greeek-Catholic Church in the Orthodox historiography after 1989

19.30 2030 – Cina

· Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla – cantină

29 noiembrie 2008

07.30 – 08.30 – Micul dejun

o Episcopia Română Unită de Cluj-Gherla – cantina

09.00 – 13.00 – Comunicări

Secţiunea I: Documente vii – mărturiile unor contemporani
– Sala Verde
Moderator: conf. dr. Remus Câmpeanu

9.00 – 9.30

Pavel Tegzeş

Stânca de granit / The granite rock

9.30 -10.00

Viorica Lascu

Am fost martor al acelor zile / I was a witness of those days

10.00-10.30

Romulus Silaghi

Amintiri despre ce s-a întâmplat în satul Suceag / Memories of what happened in the village of Suceag

10.30-11.00

Ioan Boilă

Semnificaţia unei iscălituri (schimbarea de confesiune) / The significance of a signature (the change of confession)

11.00-11.30Pauză de cafea

11.30-12.00

Mircea Remus Birtz

Din pregătirea pentru înfruntarea prigoanei. Cazul preotului Victor Lazăr (1911-1978) din Arhidieceza Blajului / Preparing to confront persecution. The case of the priest Victor Lazăr (1911-1978) of the Archdiocese of Blaj

12.30-13.00

Ioan Buzaşi

PS Ioan Suciu – într-un document – toamna anului 1948 / The Bishop Ioan Suciu in a document of the fall of 1948

13.30-14.00

Ioan Timbuş

Rezistenţa BRU din Maramureş în perioada clandestinăţăţii / The resistance of the Romanian Uniate Church of Maramureş during clandestineness

Secţiunea II:Bisericile greco-catolice din spaţiul sovietic 1945 – 1948
– Sala Albastră
Moderator: conf. dr. Marius Bucur

9.00 – 9.30

Marton Joszef

Die Beziehungen zwischen die Ungarische Römisch Katholische Kirche von Siebenbürgen und die Rumänische Unierte Kirche. 1945-1948

9.30 -10.00

George Cipăianu

La situation de l’Eglise Roumaine Unie dans les documents diplomatiques françaises (1946-1948)

10.00-10.30

Peter Sturák

The abolition of the Greek-Catholic Church in Slovakia in 1950 by totalitarian regime

10.30-11.00

Andriy Mykhaleyko

Katholischen Ostkirchen und Vatikanische "Ostpolitik"

11.00-11.30 Pauză de cafea

11.30-12.00

Oleh Turiy

Űber die Bedeutung der Martirium den greekisch-katholischen Gläubigen

12.00-12.30

Jaroslav Coranič

Liquidation of Greek-Catholic Monastic Communities in Czechoslovakia in the year 1950

SECŢIA III:Biserica Română Unită în faţa ameninţărilor cu "unificarea religioasă". 1945 – 1948
– Sala "Iuliu Hossu"
Moderator: conf. dr. Ovidiu Bozgan

9.00-9.30

Avram Maria

Strategii şi tactici de falsificare adeziunilor de unificare în judeţul Bistriţa-Năsăud / Strategies and tactics of forging the unification acts in the Bistriţa-Năsăud county

9.30-10.00

Sabin Făgăraş

Facilităţile acordate de Sfântul Scaun în 1948 Bisericii Greco-Catolice din România / Facilities granted by the Holy See to the Romanian Greek-Catholic Church in 1948

10.00-10.30

Vasile Ciubăncan

Episcopul Auxiliar dr. Ioan Suciu, martir al Bisericii Române Unite cu Roma / Bishop Dr. Ioan Suciu, martyr of the Romanian Uniate Church

10.30-11.00

Valer Părău

Tipuri de falsificare a adeziunilor de unificare în judeţul Satu Mare / Methods of forging the unification acts in the Satu Mare county

11.00-11.30Pauză de cafea

11.30-12.00

Mariana Părău

Programul de supravieţuire a călugăriţelor OSBM, parohia Sălăjeni – Câmpia (jud. Sălaj) / The "survival programme" of the Basilian nuns in the parish Sălăjeni – Câmpia (Sălaj county)

12.30-13.00

Bogdan Blaga

Biserica în faţa pericolului desfiinţării: soluţia pastorală. Studiu de caz episcopul Iuliu Hossu / The Church facing dissolution: the pastoral solution. Case study of the Bishop Iuliu Hossu

13.30-14.00

Călin Valentin Florea

Preparativele clerului greco-catolic pentru "apostolatul clandestin". Activitatea protopopului Alexandru Todea din cursul anului 1948, în zona Reghinului / The preparatives of the Greek-Catholic clergy for the "clandestine apostolate". The activity of archpriest Alexandru Todea in the Reghin area during the year 1948

14.00-14.30

Ovidiu Horea Pop

Biserica Română Unită şi tentaţia politică / The Romanian Uniate Church and political temptation

14.30-15.00

Alexandru Matei

Presiuni asupra Bisericii Române Unite în lunile imediat premergătoare actului de la 1 decembrie 1948, în Dieceza de Cluj-Gherla / The pressure on the Romanian Uniate Church in the months before the act of December 1st, 1948, in the Diocese of Cluj – Gherla

13.00 – 14.30 – Masa de prânz

o Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla – cantină

Plecarea oaspeţilor