Anunţ: La umbra Crucii Sfinte cu Corul „Magnificat” din Cluj

Publicat pe: 25 martie 2011|Secțiunea: Ştiri|

În seara de 27 martie 2011, a III-a duminică din Postul Paştelui, Corul „Magnificat” al Catedralei „Schimbarea la Faţă” din Cluj, îi invită pe toţi creştinii la umbra Crucii lui Hristos, prin Concertul „Cruce Sfântă”, care va avea loc în Catedrala Episcopală clujeană (B-dul Eroilor nr. 10), de la ora 19.15, după Sfânta Liturghie de la ora 18.00. Membrii corului, împreună cu dirijorul, prof. Alexandru Suciu, soliştii Raluca Irimia, Maria Oltean şi Dora Răchită, cu acompaniamentul la pian al Corneliei Cuteanu, prin piesele muzicale specifice Postului Paştelui pe care le vor interpreta, vor îndrepta ochii sufletelor spre Crucea Sfântă care s-a înălţat unind pământul cu cerul şi, prin răstignirea lui Hristos pe ea, deschizând oamenilor calea de la pământ spre cer.

Ne aflăm în Postul Paştelui, perioada fixată în acest an, în calendarul liturgic, între 7 martie – 23 aprilie, un timp de pregătire şi purificare sufletească, pentru ca la încheierea lui, fiecare credincios să cunoască în propria viaţă Învierea lui Hristos, să experimenteze cum, în lumina Învierii, toate grijile omeneşti dispar şi rămâne doar bucuria de a fi fiu al lui Dumnezeu, moştenitor al Împărăţiei Cerurilor. În Biserica Greco-Catolică dar şi în cea Romano-Catolică, rugăciunea care caracterizează cel mai mult Postul Paştelui şi se face zilnic în biserici, dar şi în particular de către credincioşi, este Calea Crucii – o succesiune de 14 meditaţii, însoţite de imagini şi scurte cântări, despre Patimile lui Hristos, despre ultimele Sale ore de viaţă, în care, după judecata nedreaptă a lui Pilat, şi-a luat Crucea pe umeri şi a urcat pe Golgota unde îl aştepta răstignirea şi moartea.

Se poate spune că întreg Postul Paştelui este o urmare a lui Hristos pe Calea Crucii, ceea ce presupune şi o răsturnare a logicii umane şi a valorilor omeneşti: Isus învinge răul tocmai în clipele în care, în aparenţă, este învins. Isus, Fiul lui Dumnezeu şi Împăratul veacurilor este dispreţuit, hulit, desfigurat şi însângerat, lipsit de toate chiar şi de veşmintele sale, se îndreaptă spre moarte, dar nu va rămâne în ea, ci va Învia. Pentru a-L urma pe Hristos spre înviere, creştinul este chemat să pătimească împreună cu El, să sufere nedreptăţi, foame, strâmtorare, dar nu cuprins de disperare şi copleşit de propria neputinţă, ci în credinţă şi iubire plină de speranţă: pentru că la capătul durerilor urmează răsăritul cel fără de apus al vieţii fericite în lumina lui Isus.

La fel ca în anii precedenţi în perioada Postului Mare, Concertul susţinut de Corul „Magnificat” va fi o meditaţie, un cântec şi, mai mult, o rugăciune, care va conduce ascultătorii pe o Cale a Crucii, în faţa Crucii lui Isus, dar şi dincolo de ea, în faţa lui Dumnezeu, Cel ce este izvorul vieţii şi al bucuriei.

V.S. – DIRMM
Contact: tel. 0745797331 – prof. Alexandru Suciu, dirijorul Corului „Magnificat”

imagine