Sfinţirea pietrei de temelie a bisericii din cartierul Gheorgheni, Cluj-Napoca

Publicat pe: 13 aprilie 2011|Secțiunea: Ştiri|

Preoţii şi credincioşii parohiei Sf. Gheorghe din cartierul clujean Gheorgheni s-au bucurat duminică, 10 aprilie 2011, de sfinţirea pietrei care va sta la temelia noii lor biserici – prima biserică parohială din această zonă a municipiului Cluj-Napoca. În dimineaţa sărbătorii, la sediul de pe str. Slănic nr. 2, s-a făcut primirea tradiţională a Preasfinţiei Sale Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, după care, în capelă, a fost celebrată Sfânta Liturghie. În încheierea celebrării, pr. Sabin Brudaşca a dat citire Hrisovului, menţionând mai întâi meritul deosebit al d-lui arhitect Ion Arboreanu, care a oferit proiectul bisericii în mod gratuit. Sfinţirea pietrei de temelie s-a făcut la locul stabilit din apropiere. Întreaga adunare a ieşit în procesiune sub soarele frumoasei zile de primăvară şi s-au săvârşit cele rânduite pentru ca lumina Spiritului Sfânt să se coboare şi să rămână peste locul unde se va înălţa casa lui Dumnezeu.

În cadrul Sfintei Liturghii, alături de Episcopul eparhial, la masa sfântului altar au concelebrat pr. paroh Florea Gheorghe, pr. Sabin Brudaşca, vicar parohial, precum şi invitaţii lor, preoţi sosiţi pentru a împărtăşi bucuria fraţilor lor întru Domnul: pr. Cristian Sabău, protopop de Cluj I; pr. consilier Romulus Silaghi; pr. cancelar Cristian David; pr. Adrian Avram, director al Asociaţiei Caritas-Cluj; pr. Zaharia Pintea din Căpâlna de Jos, jud. Alba; pr. Grigore Pleş cu credincioşi din loc. Frata; pr. Ioan Copândean din parohia Zorilor; pr. Patriciu Sălăjan din parohia Nicula; pr. Florin Isac, vicar parohial în parohia Andrei Mureşanu, pr. Ioan Andreica; pr. Mihai Trif din parohia Mihăieşti; pr. Cristian Goia din parohia Someşeni; pr. Grigore Ciupe din parohia Mărăşti. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Surorilor Congregaţiei Maicii Domnului de la Mănăstirea Maica Domnului din Cluj.

Între invitaţii oficiali prezenţi la eveniment amintim pe dl. Ovidiu Câmpean, consilier al primarului Sorin Apostu; dl. senator Şerban Rădulescu; dl. deputat Vasile Soporan; dl. deputat Petru Călian; dl. consilier judeţean Ioan Petran; dl. baliv Florin Ţârlea. Un prilej de încântare a fost prezenţa invitatelor de onoare, d-na Veta Biriş şi d-na Sava Negreanu Brudaşcu, maestre ale cântului popular românesc.

Prin cuvinte pline de trăirea momentului sosit după 14 ani de necontenită rugă, pr. Florea a mulţumit celor care au susţinut proiectul construirii noului lăcaş de cult. Adresând o mulţumire specială Păstorului Eparhiei de Cluj-Gherla, pr. Florea a subliniat: „Vă mulţumesc pentru încrederea acordată, pentru sprijinul moral, pentru cel material, pentru că ne-aţi încurajat să continuăm acest proiect”. Cuvinte de mulţumire au fost adresate Surorilor CMD, „aceste albine ale lui Hristos care aduc polenul mântuirii”, dar şi credincioşilor parohiei, care şi-au adus contribuţia şi împreună au reuşit să depăşească dificultăţile întâmpinate. Un cuvânt de mulţumire a fost adresat fiecărui preot de faţă, oficialităţilor, donatorilor, voluntarilor, consilierilor parohiali, tuturor celor care au fost alături de preoţii parohiei Sf. Gheorghe.

Luând cuvântul, PS Florentin s-a adresat preoţilor parohi şi întregii adunări, mulţumindu-le tuturor, ei fiind „o frumoasă imagine a Bisericii cu preoţi, diaconi, persoane consacrate şi credincioşi, Biserica vie, suferitoare încă, Biserica ce urmează drumul Crucii lui Hristos”. Episcopul eparhial a adăugat: „Mulţumesc înalţilor reprezentanţi oficiali şi mă bucur că au participat integral la Jertfa Liturgică, ceea ce arată că participarea domniilor lor nu este doar un act formal, ci este un act spiritual – ne bucurăm că există asemenea oameni în conducerea ţării noastre şi a oraşului nostru. Lor le-am împărtăşit şi marele vis pe care îl avem, pentru că în acest an dorim să continuăm construcţia Catedralei din Piaţa Cipariu. De aceea, vom purta în rugăciune deopotrivă construcţia noii Catedrale şi această construcţie a bisericii care astăzi îşi începe arătarea, înmugureşte şi înfloreşte aici, în parohia Gheorgheni”.

În continuare, PS Florentin le-a prezentat pe cele două doamne care au onorat cu prezenţa acest moment deosebit: Veta Biriş şi Sava Negreanu Brudaşcu: „Doresc să salut cu bucurie prezenţa d-nei Veta Biriş care, pe lângă emisiunile televizate în care de nenumărate ori am avut ocazia să o ascultăm şi să primim izvorul spiritual de apă vie – tradiţia noastră românească autentică -, este şi o bună credincioasă pe care am avut ocazia să o întâlnim şi la Blaj, cu ocazia unor manifestări spirituale de o deosebită calitate. Mulţumim pentru prezenţă. D-na Sava Negreanu Brudaşcu este deja o membră a comunităţii noastre, pentru că la fiecare manifestare importantă din această parohie ne încântă prin prezenţa domniei sale. Vă mulţumesc că ne onoraţi şi astăzi cu prezenţa; Bunul Dumnezeu să vă răsplătească cu darul cel mai frumos, cu patria cerească”. A urmat, ca o încununare a acestei zile de primăvară, darul muzical oferit de cele două invitate: d-na Veta Biriş a interpretat o frumoasă cântare despre durerea lui Isus în grădina Ghetsimani, urmând ca d-na Sava Negreanu să cânte durerea neamului nostru, rostind în refren rugăciunea fierbinte: „Doamne, ocroteşte-i pe români”.

În semn de mulţumire din partea parohiei, a fost oferită Preasfinţiei Sale Florentin o icoană a Domnului nostru Isus Hristos. Totodată, împreună cu câte un buchet de flori, doamnele Veta Biriş şi Sava Negreanu Brudaşcu au primit şi câte o icoană, în amintirea acestei zile pline de flori spirituale oferite Domnului. Programul sărbătorii s-a încheiat cu o agapă fraternă oferită cu generozitate de membrii parohiei. Redăm, în încheiere, cuvintele rostite cu hotărâre de pr. Sabin Brudaşca, vicar parohial, care reamintesc dorinţa comunităţii din Gheorgheni de a zidi casă Domnului: „Cu toate că sunt multe piedici în faţa unui astfel de plan măreţ, nu ne vom lăsa, pentru că ştim că Domnul va fi cu noi”.

V.S.-DIRMM

imagine

imagine

imagine