Vizita relicvelor Sf. Anton de Padova la Capela Sf. Iosif

Publicat pe: 30 iunie 2011|Secțiunea: Ştiri|

Sub titlul „Sfântul Anton binecuvântează familia mea”, la capela „Sfântul Iosif” din Piaţa Cipariu, Cluj-Napoca, între 25-28 iunie 2011, s-a desfăşurat un intens program de rugăciune prin mijlocirea Sfântului Anton de Padova, ale cărui relicve au fost găzduite aici, fiind venerate de credincioşi după orarul anunţat de situl ParohiaAndreiMuresanu.ro. Relicvariul, împreună cu statuia Sfântului Anton, au fost aduse de la biserica Sfântul Anton din Dej, prin bunăvoinţa pr. Călin Moldovan, paroh al parohiei din cartierul Dealul Florilor, Protopopiatul Dej.

În multe dintre momentele acestor zile, capela a fost neîncăpătoare, sute de credincioşi de diferite confesiuni creştine s-au perindat pentru a participa la oficiile de rugăciune şi pentru a venera moaştele Sfântului denumit şi „Sfântul Minunilor”, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii, căruia multe generaţii de credincioşi i-au cântat cu evlavie şi în Biserica Greco-Catolică: „Tu ce-ntr-a sfinţilor ceată măreaţă / Eşti ca şi soarele care dă viaţă / Sfântul minunilor numit cu dor / O, Sfinte Anton, dă-ne ajutor! / Plini de încredere, zilnic la tine / Mic, mare, tânărul, bătrânul vine; / Tu eşti al harului împărţitor: / O, Sfinte Anton, dă-ne ajutor!”

Au venit copii, tineri şi vârstnici, au fost aduşi bolnavi şi bătrâni, mulţi dintre ei nemaiputând spera decât de la Dumnezeu ajutorul – pentru că multe drame nevăzute şi neştiute se petrec, în taină, doar sub privirea plină de grijă a lui Dumnezeu. Prezenţa mulţimii cu privirea îndreptată, prin intermediul Sfântului Anton, spre Isus, spre Preasfânta Treime, este un semn despre cât de multă nevoie de rugăciune există – nevoia de încredinţare, prin invocaţii simple rostite din adâncul fiinţei, cu încredere deplină, doar îndurării divine.

În programul coordonat de pr. Mircea Marţian, paroh al parohiei Andrei Mureşanu, asistat de pr. Florin Isac, vicar parohial şi de alţi preoţi, un loc particular l-au avut rugăciunile pentru familii. În acest An al Familiei pentru Eparhia de Cluj-Gherla, grija specială a Bisericii se îndreaptă spre familie în ansamblul ei, mai cu seamă că mulţi credincioşi vin şi în numele celorlalţi membrii ai familiei lor, care din diferite motive nu vor sau nu pot să participe la Sfintele Sacramente, la programele propuse de slujitorii Bisericii. Nu toţi participă la rugăciune, dar toţi au nevoie de îndurarea lui Dumnezeu, de ajutor în problemele zilnice, de haruri şi vindecări în suferinţele lor. Astfel, în acest timp, Dumnezeul milelor a revărsat bogăţia harurilor Sale peste toţi cei prezenţi în capelă, dar şi peste toţi ai lor, părinţi, copii sau fraţi, pentru ca, prin sufletele deschise ale celor ce se roagă, să vină pentru toţi mântuirea, pentru toţi cei care vor dori să accepte lumina ei.

„Rugăciunile prevăzute de Biserică s-au făcut, de acum dobândirea harului cerut, dobândirea vindecării, depinde doar de credinţa din sufletele voastre”, le-a spus pr. Mircea Marţian credincioşilor, invitându-i să primească ungerea cu uleiul sfinţit şi binecuvântarea cu relicva. „După credinţa voastră, fie vouă!” (Matei 9,29) – răsună şi astăzi vocea lui Isus prin intermediul fiecărui preot care dăruieşte ceea ce a primit, harul de a acţiona în persoana lui Hristos, de a face lucrarea lui Hristos. Prin rugăciunile Sfântului Anton de Padova, Doamne, Isuse Hristoase, Dumnezeule, îndură-Te spre noi!

V.S. – DIRMM

imagine

imagine

imagine