Sfinţirea bisericii „Înălţarea Sfintei Cruci” din Făget, Cluj

Publicat pe: 14 septembrie 2011|Secțiunea: Ştiri|

imagine„Ne rugăm cu toţii împreună ca norul gloriei lui Dumnezeu să coboare în pădurea Făgetului, să sfinţească această nouă casă a lui Dumnezeu, această nouă scară spre cer pentru sufletele noastre, care va fi astăzi consacrată prin moaştele Sf. Andrei, Apostolul şi dedicată semnului Sfintei Cruci, semnul înălţării noastre către cer, semnul mântuirii noastre” – sunt cuvintele rostite la sosirea în mijlocul comunităţii din cartierul clujean Făget, de către PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla, duminică, 11 septembrie, cu ocazia sfinţirii bisericii cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci”.

Noua biserică a fost ridicată în ultimii 10 ani, cu multă dăruire, de pr. paroh Remus Tegzeşiu şi credincioşii parohiei Făget, cu susţinerea deosebită a multor binefăcători din ţară şi străinătate, dintre care amintim Şcoala de artă bizantină Beato Angelico din Milano, Asociaţia Croce Verde Castelleone, comunităţi din Germania, un grup de voluntari din Brazilia, autorităţi locale şi centrale, ş.a. Parohia Făget a fost deschisă în 1990 şi, după moartea pr. Cosma, a fost în grija pr. Andrei Buşiţă şi apoi, de mai bine de 12 ani, a fost încredinţată pr. Tegzeşiu. În data de 1 septembrie 2002, PS Florentin a binecuvântat locul şi a pus piatra de temelie pentru noua biserică, care este acum înălţată şi înfrumuseţată: „Acest mic locaş de cult este de fapt un compendiu de artă, pentru că există aici atât mozaic cât şi vitraliu, şi icoane în frescă, icoanele de pe iconostas, sculptura de pe iconostas, toate sunt făcute cu măiestrie prin grija părintelui paroh”, a descris PS Florentin noua biserică.

În cuvântul rostit în ziua mult aşteptată a sfinţirii bisericii, pr. paroh Tegzeşiu a explicat concepţia lucrării realizate: „Intrând în biserică îl vedem pe Isus răstignit purtând cunună de Rege, pentru că este Rege în cer, călcând moartea, după cum se cântă în tropare. Îl vedem deasupra apostolilor – preoţii din ziua de azi – şi totodată îl vedem pe drumul Calvarului, pentru că acest drum al urmării lui Hristos îl avem fiecare, prin problemele şi greutăţile noastre. Intrăm în biserică pe acest drum al Căii Crucii, dar când ajungem în altar, în faţa iconostasului, vedem cum Crucea se deschide şi ne arată o altă imagine, a lui Hristos care este în braţele Tatălui Ceresc – îmi amintesc dorinţa pe care am avut-o, ca această imagine să fie în altar – imaginea lui Dumnezeu care ni-L arată pe Fiul coborând de pe Cruce, răstignit, cu însemnele cuielor, şi care ne întreabă ‘ce I-aţi făcut Fiului Meu?’ Răspunsul trebuie să ni-l dăm fiecare. În masa Sf. Altar, prin graţia Providenţei Divine au fost puse moaştele Sf. Apostol Andrei. Pe altar există 12 cruci care au giulgiu. Sunt semnele martirajului Episcopilor greco-catolici, care au murit în închisorile comuniste sau imediat după aceea. În momentul în care vom ieşi din biserică, nu-L mai vedem pe această Cruce pe Isus Răstignit, ci Îl vedem Înviat, ca să ducem acasă bucuria Învierii! Să ne bucurăm şi să-i mulţumim lui Dumnezeu pentru viaţa pe care ne-a dăruit-o. Hristos a Înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le!”

La ceremonia sfinţirii şi Sfânta Liturghie au participat în jur de o mie de credincioşi, zeci de preoţi, reprezentanţi ai altor culte – între care pr. Iustin Tira, Vicar eparhial ortodox, care a transmis un mesaj de felicitare din partea IPS Andrei Andreicuţ, Arhiepiscop şi Mitropolit al BOR. Au participat reprezentanţi ai autorităţilor locale şi de stat: dl. prefect Florin Vasile Stamatian, dl. deputat Horea Uioreanu, dl. Senator Mihail Hărdău, dl. Deputat Mircia Giurgiu, dl. Senator Şerban Rădulescu, dl. General Aurel Litan, dl. General Sever Mureşan, Dl. Consilier judeţean, Conf. Dr. Ioan Petran, ş.a. Au mai fost prezenţi reprezentanţi ai Salvării, Pompierilor, Jandarmeriei, tinerii Cercetaşi ai Munţilor, invitaţi din ţară şi străinătate, între care membrii ai Şcolii de artă bizantină Beato Angelico şi ai Asociaţiei Croce Verde Castelleone din Italia, şi un grup de voluntari din Brazilia care au finalizat la 4 din cele 12 coloane cu mozaicuri reprezentând Apostolii lui Hristos. Răspunsurile la Jertfa Liturgică au fost date de Corul „Magnificat” al Catedralei Episcopale, dirijat de Prof. Alexandru Suciu.

În predica la Sfânta Liturghie, PS Florentin a înălţat privirea sufletelor spre Crucea lui Hristos, spunând: „Evanghelistul Ioan aseamănă Jertfa Crucii cu momentul din Vechiul Testament, al înălţării şarpelui de bronz pe lemn, pentru ca, toţi cei care îşi vor îndrepta privirea spre acel şarpe de bronz, să fie vindecaţi de muşcătura şerpilor veninoşi. În mod asemănător Fiul Omului se va înălţa pentru a ne vindeca, nu de muşcătura şerpilor veninoşi, ci de muşcătura păcatului, care este mai veninoasă pentru că este mortală. Ni se cere un singur lucru: să privim cu credinţă la Cel care este răstignit pe lemnul Crucii, să privim cu credinţă şi credinţa noastră să devină iubire, pentru că, prin acea rană a iubirii, cu toţii am fost vindecaţi. El s-a înălţat pe lemnul Crucii din iubire, rădăcina credinţei noastre trebuie să fie iubirea, atunci credinţa este mai aproape de Cel care dă harul, de Dumnezeu. În această sfântă zi de sărbătoare în care binecuvântăm, prin sfinţire cu apă sfinţită şi cu marele mir, acest sfânt locaş de cult, să îi cerem şi noi Bunului Dumnezeu să ne întărească credinţa, iar credinţa noastră să devină iubire, să meargă la rădăcina Crucii – acea scară către cer, lemnul dătător de viaţă pentru noi, noul pom al vieţii, şi divinul penel cu care Hristos, prin sângele Său, a şters hierograful păcatelor noastre, înscrisul păcatelor fiecăruia dintre noi. Să îi cerem Bunului Dumnezeu să ne întărească în credinţă pentru ca să putem şi noi spune, cu marele mărturisitor şi înaintaş al nostru, ceea ce el a spus când în diferite moduri a fost invitat să se lepede de credinţă. «Nu pot – a răspuns Cardinalul Iuliu Hossu – căci credinţa noastră este viaţa noastră»”.

La încheierea celebrării, au luat cuvântul câteva personalităţi care au ajutat la desăvârşirea sfântului locaş. Mai întâi a vorbit dl. Florin Vasile Stamatian, prefectul jud. Cluj, care, a mulţumit celor care au avut puterea şi talentul şi darul de a crea un astfel de locaş, şi a continuat: „În acelaşi timp, să ne aducem aminte că azi e 11 septembrie şi în întreaga lume se comemorează 10 ani de la evenimentele tragice care au schimbat faţa lumii. Astăzi, aici, s-a sărbătorit dragostea de oameni, astăzi, aici, ne-am întors cu faţa spre Cel care ne veghează în fiecare zi şi am inaugurat ceva ce pentru noi este important şi mai ales rămâne pentru viitor un simbol al credinţei poporului român, al dragostei acestui popor de a ctitori”. În continuare, a luat cuvântul dl. deputat Horea Uioreanu, binefăcător şi al acestei biserici, care a spus un cuvânt de suflet, exprimându-şi bucuria pentru finalizarea lucrării, după cei 10 ani de eforturi, dar şi pentru prezenţa, în altar, a moaştelor Sf. Apostol Andrei, un simbol de unitate creştină şi întărire în credinţă. „De fiecare dată când eram în trecere pe aici şi intram, îl găseam pe pr. Remus lucrând alături de o parte din enoriaşi la definitivarea acestui sfânt locaş. Mult succes părinte, mulţumim cu toţii pentru ceea ce aţi realizat! Doamne-ajută să avem parte nu numai de vreme bună, cum a fost în această zi, ci şi de vremuri mai bune!”

Câteva cuvinte au fost spuse de dl. Tanţău, curator al parohiei Făget, care şi-a mărturisit bucuria pentru momentul de împlinire, mulţumind tuturor celor care au participat la această sărbătoare. „Şi noi să folosim biserica cu cinste şi cu dragoste pentru Tatăl cel Ceresc”, a încheiat vrednicul enoriaş. Un cuvânt de felicitare a rostit pr. Tira, Vicar eparhial al Bisericii Ortodoxe, care a spus: „Preasfinţite părinte Episcop Florentin, preacucernici părinţi, distinse autorităţi, iubiţi credincioşi, a înălţa o biserică este darul cel mai mare pe care omul i-l poate aduce lui Dumnezeu. Aceasta pentru că, pe altarul bisericii ridicate de om, se jertfeşte pentru om, cel fără de preţ, însuşi Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Isus Hristos. (…) Pentru această extraordinară realizare se cuvine laudă comunităţii parohiale şi părintelui paroh Remus Tegzeşiu. Aduc din partea Înaltpreasfinţitului Mitropolit Andrei binecuvântarea arhierească pentru toată munca în ogorul Domnului pe care aţi săvârşit-o Dvs. Vi se cuvin nu numai mulţumirile noastre, ci şi lauda şi preţuirea şi admiraţia şi de ce nu, gândul de a-i imita şi noi, ceilalţi, în sensul de a-I dărui şi lui Dumnezeu câte ceva, pentru ca Bunul Dumnezeu, la rândul Său, să ne dăruiască şi nouă. Pentru toate dăm slavă lui Dumnezeu, recunoştinţă pentru că a ajutat să se realizeze această minunată biserică iar celor care au jertfit, să le întoarcă Dumnezeu înzecit şi însutit. Amin.

La final Pr. paroh Remus a adresat cuvântul său de mulţumire, din care cităm: „Este un lucru de mare preţ ca să ştii să stai în genunchi în faţa lui Dumnezeu şi drept înaintea oamenilor, să ştii să îi mulţumeşti lui Dumnezeu, să ştii să îi ceri, să ştii că cei la care le-ai dat viaţă, copiii, duc mai departe credinţa părinţilor”. Părintele a spus că nu sunt cuvinte prin care să-şi exprime mulţumirea pentru toţi cei care l-au ajutat, el poate mulţumi doar slujind la Altar în spiritul cuvintelor subliniate de PS Florentin: „credinţa noastră este viaţa noastră!” Luând cuvântul, PS Florentin a transmis salutul din partea Preafericirii Sale Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, care a fost în mod spiritual alături, şi mulţumeşte şi felicită comunitatea din Făget, pe parohul ei, pentru frumoasa realizare. Preasfinţia Sa a mulţumit şi Arhiepiscopului şi Mitropolitului Andrei Andreicuţ, pentru mesajul de felicitare pe care l-a transmis, mulţumind totodată pr. Vicar Chira pentru prezenţa sa la celebrarea liturgică. PS Florentin a transmis, de asemenea, Înaltului Arhiereu Andrei, cordialele urări de bine şi comuniune în rugăciune.

Ierarhul de Cluj-Gherla a mulţumit tuturor autorităţilor locale prezente şi tuturor celor care au contribuit cu sume de bani şi cu rugăciune pentru ridicarea acestei biserici. În semn de mulţumire şi apreciere pentru toată strădania celor 10 ani, PS Florentin a oferit pr. paroh Remus crucea pe care o poartă canonicii, primind şi dreptul de a purta crucea canonicală, alături de care i-a oferit şi o medalie recent adusă de la Roma, cu ocazia beatificării Papei Ioan Paul al II-lea.

De asemenea, în semn de mulţumire şi apreciere faţă de persoanele şi asociaţiile care au susţinut construcţia bisericii, s-au acordat diplome omagiale „Fericitul Ioan Paul al II-lea”.

imagine

imagine

imagine

imagine

imagine