Comitetul Director AGRU la Beclean

Publicat pe: 12 octombrie 2011|Secțiunea: Ştiri|

La sfârşitul săptămânii trecute, respectiv în zilele de 7 şi 8 octombrie, a avut loc la Beclean, în Eparhia de Cluj-Gherla, Întâlnirea anuală a membrilor Comitetului Director al AGRU. La această Întâlnire au participat şi delegaţi din cele cinci asociaţii eparhiale şi din Vicariatul de Bucureşti.

Întâlnirea, care a avut ca temă Familia şi AGRU – primul spaţiu pentru angajarea socială, iar ca moto: „A iubi familia, însemnează a şti să-i stimezi valorile şi posibilităţile, promovându-le mereu. A iubi familia, însemnează să-i descoperi primejdiile şi relele care o ameninţă, spre a le putea învinge. A iubi familia, însemnează a se strădui pentru a-i pregăti un mediu înconjurător, care s-o ajute la dezvoltare” (Ioan Paul al II-lea, Familiaris consortio, nr. 86), a fost găzduită de parohia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, iar lucrările s-au desfăşurat la Colegiul „Petru Rareş” din localitate.

Programul a început în după-amiaza zilei de vineri, 7 octombrie. După rugăciunea introductivă, a urmat salutul preşedintelui, Alin Tat, şi o meditaţie pe marginea temei întâlnirii. Meditaţia a fost prezentată de asistentul spiritual naţional, pr. Coriolan Mureşan. Respectând structura programului, au urmat intervenţia părintelui Angel Zareczki, asistentul spiritual al AGRU Maramureş şi expunerea profesoarei Victoria Câmpan, care a avut ca şi temă Hierofanii – manifestarea sacrului în viaţa de familie (tapiserii de Camilian Demetrescu). După cină, seara a continuat cu recitalul de chitară şi voce susţinut de părintele prot. Felician Neagoş şi de profesorul Radu Cozărescu, apoi de recitalul de poezie susţinut de Marian Boian. La sfârşitul serii s-au făcut următoarele sugestii şi propuneri: schimbarea datei întâlnirii astfel încât să nu mai coincidă cu prima zi de vineri din lună, iar în program să fie stabilită o singură Liturghie care să se celebreze sâmbăta.

imagine

Ziua de sâmbătă, a doua zi a întâlnirii, a început cu celebrarea Sfintei Liturghii care a avut loc la biserica parohială cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Lucrările au fost reluate la ora 10. Participanţii s-au bucurat de prezenţa în mijlocul lor a primarului localităţii. În continuare, au fost dezbătute punctele de pe ordinea de zi: a fost definitivată structura Calendarului asociativ 2011-2012, au fost făcute propuneri de activităţi pentru Zilele Acţiunii Catolice, s-au stabilit data şi locul de desfăşurare pentru Adunarea Generală (Oradea, 2012), respectiv Întâlnirea anuală a Comitetului Director (Bucureşti, 2012), a fost aprobată cererea de înfiinţare a filialei AGRU la parohia „Sfântul Anton de Padova”, din Baia Mare, s-a decis înfiinţarea unui grup restrâns de lucru (format din preşedinte, asistent spiritual naţional, secretar, preşedinţii şi asistenţii spirituali AGRU din cele cinci Eparhii şi din Vicariatul de Bucureşti) care să fie caracterizat prin reprezentativitate şi eficienţă, s-a decis ca Oana Ciobancan să o înlocuiască pe Cecilia Frăţilă în echipa de lucru a sectorului adulţi din cadrul ACRO.

Constatându-se carenţe în comunicare, mai ales la nivel parohial, Comitetul Director Naţional al AGRU readuce aminte următoarele: comunicarea se face de la Comitetul Director Naţional către Comitetul Director eparhial, care la rândul lui transmite informaţia la Comitetul Director parohial. După-amiază, s-a depus o coroană de flori la bustul filologului Grigore Silaşi, apoi au fost vizitate Băile Figa. Următoarea acţiune din calendarul AGRU va avea loc la Oradea, în zilele de 25-26 mai 2012.