Simpozionul internaţional ecumenic „Familia şi binele comun”

Publicat pe: 21 octombrie 2011|Secțiunea: Ştiri|

Personalităţi din sferele religiei şi ale ştiinţei s-au reunit pentru două zile, vineri şi sâmbătă, 14-15 octombrie 2011, în Aula Magna a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, pentru a aborda în cadrul unor discuţii şi prin comunicări ştiinţifice tema „Familiei”, în cadrul Simpozionului Internaţional Ecumenic „Familia şi binele comun”. Acţiunea îşi are originea în colaborarea dintre Institutul pontifical Papa Ioan Paul al II-lea de studii despre căsătorie şi familie din Roma, Facultăţile de Teologie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai şi Eparhia greco-catolică de Cluj-Gherla. Tema simpozionului, „Familia şi binele comun”, a fost aleasă având în vedere că în Eparhia de Cluj-Gherla şi în anumite Dieceze romano-catolice s-a ales Anul pastoral 2011 ca an dedicat familiei, precum şi faptul că Biserica Ortodoxă Română şi-a propus aprofundarea temelor „Căsătoria şi Botezul”.

În deschiderea Simpozionului a luat cuvântul mai întâi prof. univ. dr. Toader Nicoară, prorector şi reprezentant al rectorului UBB, Andrei Marga, care şi-a exprimat bucuria de a deschide ciclul de dezbateri despre „una dintre marile probleme ale societăţii contemporane”. În numele IPS Mitropolit Andrei a urmat cuvântul pc. pr. Sonea Cristian, directorul Seminarului Teologic Ortodox, care a salutat iniţiativa manifestării cu această temă binevenită în contextul secularizării, între alte motivaţii amintind declinul demografic în care se găseşte şi România şi Europa, unde se înregistrează o scădere constantă a populaţiei. PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, luând cuvântul, a mulţumit invitaţilor din străinătate, conferenţiarilor de confesiune ortodoxă, romano-catolică şi reformată, precum şi gazdelor acestui simpozion, conducerii UBB. Preasfinţia Sa a subliniat faptul că „între familie şi societate există o strânsă legătură tocmai pentru că autoritatea, stabilitatea şi relaţiile interpersonale din cadrul familiei constituie temelia libertăţii, a siguranţei şi a fraternităţii din cadrul societăţii”.

Prof. Livio Jitianu de la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, Cluj a moderat prima sesiune a simpozionului care a cuprins trei prezentări ştiinţifice: a prof. Livio Melina, Rector al Institutului Pontifical Ioan-Paul al II-lea, cu tema „Familia, drum al Bisericii în Magisteriul Papei Ioan Paul al II-lea şi al Papei Benedict al XVI-lea” urmat de prof. Radu Preda de la Facultatea de Teologie Ortodoxă, Cluj, care a vorbit despre „Familia între binele persoanei şi binele comun. Aspecte social-teologice” şi prof. Cristian Barta de la Facultatea de Teologie Greco-Catolică, Blaj, cu prezentarea „Omul – chip şi asemănare a lui Dumnezeu – şi chemarea sa la iubire: persoana relaţională”. La lucrările Simpozionului a participat şi PS Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj, care, la finalul primei sesiuni de comunicări, a avut o intervenţie în care a atras atenţia asupra crizei morale care se manifestă astăzi în societate şi al cărei remediu ar putea fi o mai bună educaţie a familiilor în spiritul dragostei şi al carităţii creştine.

În cadrul Simpozionului s-a prezentat noua Colecţie „Iubirea şi Omnul” a Editurii Galaxiei Gutenberg, care cuprinde cărţi legate de tema familiei din perspectiva interdisciplinară, scrise de specialişti în teologie, filozofie, psihologie şi sociologie. Următoarea sesiune l-a avut ca moderator pe prof. Alin Tat de la Facultatea de Teologie Greco-Catolică. Mai întâi a fost audiată înregistrarea audio a conferinţei Maestrului Camilian Demetrescu aflat la Roma – artist român ale cărui picturi împodobesc apartamentele Papei Benedict al XVI-lea din Vatican -, care nu a putut participa direct din motive de sănătate. A urmat conferinţa prof. Jose Noriega, de la Institutul Pontifical Papa Ioan Paul al II-lea, cu tema „Darul iubirii şi edificarea vieţii familiei”, stârnind mult interes în rândul ascultătorilor. După pauză a luat cuvântul prof. Jean-Yves Brachet, călugăr dominican, pentru câţiva ani profesor la Facultatea de Teologie Greco-Catolică din Cluj, în prezent în misiune în Ungaria, care s-a ocupat deseori de pastoraţia tinerilor. Tema conferinţei sale a fost: „Concordia, liantul familiei şi al societăţii”. În încheiere, prof. Ioan Chirilă, decan la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj, a prezentat expunerea cu titlul „Fecunditatea Tainei Căsătoriei pentru Biserică”.

Sâmbătă 15 octombrie, a doua zi a manifestării, programul a cuprins conferinţele prof. Gintas Vaitoska, de la Institutul Teologic Internaţional din Austria, cu tema „Iubirea soţilor ca izvor al educaţiei” urmat de prof. Virgil Iuga, Vicepreşedinte în Cultul Creştin Baptist în domeniul educaţiei din Arad care a vorbit despre „Educarea la iubire, în diferitele etape ale vieţii”. Ultima expunere, „Educaţia şi rănile iubirii”, a aparţinut prof. Eugen Jurcă, Facultatea de Sociologie şi Psihologie a Universităţii de Vest din Timişoara. Fiecare sesiune de prezentări s-a încheiat prin discuţii, s-au pus întrebări, s-au exprimat opinii şi aprecieri. În Aula Magna au fost prezenţi studenţi, persoane consacrate, preoţi, credincioşi laici. Atmosfera generală a fost de entuziasm, interes din partea auditoriului, generozitate din partea profesorilor conferenţiari care au prezentat imaginea familiei ca „un bine necesar pentru popoare, un fundament indispensabil pentru societate, un tezaur mare al soţilor pe durata întregii vieţi şi un bine de neînlocuit pentru copii, din care deducem binele pe care familia îl reprezintă pentru societatea umană în general” (Papa Benedict al XVI-lea).

imagine

imagine

imagine

V.S. – DIRMM