Seminarul Teologic „Sf. Ioan Evanghelistul” din Cluj – la 20 de ani de la reînfiinţare

Publicat pe: 2 noiembrie 2011|Secțiunea: Ştiri|

În anul universitar 2011-2012, Seminarul Teologic Eparhial „Sfântul Ioan Evanghelistul” din cadrul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla sărbătoreşte 20 de ani de la reînfiinţare. Pentru a marca acest moment aniversar, sâmbătă, 29 octombrie 2011, în complexul Catedralei din Piaţa Cipariu, s-a desfăşurat un program care a cuprins rugăciune, prezentări, conferinţe, mărturii şi decernări de diplome onorifice.

La Te Deum-ul celebrat cu acest prilej în Capela Sfântul Iosif de către PS Florentin Crihălmeanu, Episcop eparhial; Mons. Mihai Todea, Vicar general; pr. Călin Bot, rector al Seminarului Teologic; pr. Cristian Langa, formator în cadrul Seminarului, împreună cu corul studenţilor teologi dirijat de pr. Gabriel Marincaş, au participat preoţi din întreaga Eparhie, cu toţii fiind absolvenţi ai Seminarului „Sfântul Ioan Evanghelistul”, precum şi o parte dintre profesorii care, în ultimii 20 de ani, au stat la catedrele prestigioasei instituţii de învăţământ.

După momentul de rugăciune, PS Florentin a mulţumit organizatorilor celebrărilor legate de aniversare, menţionând: „Avem în gândul şi inimile noastre şi pe arhiereii care au fost la cârma Eparhiei noastre, în mod particular se cuvine să ne gândim la Eminenţa Sa Cardinalul Iuliu Hossu şi de asemenea la Excelenţa Sa Înalt Preasfinţitul Arhiepiscop George Guţiu, precum şi la toţi ceilalţi profesori care au fost chemaţi la Domnul. Mulţumim lui Dumnezeu şi doresc să urez în continuare Seminarului nostru Teologic, grădina noastră de formare, tuturor profesorilor, conducătorilor, persoanelor consacrate şi celor care se ocupă de formarea seminariştilor mulţi şi sfinţi ani, pentru ca ceea ce se săvârşeşte aici să fie cu adevărat spre mântuirea sufletelor şi mai cu seamă spre preamărirea numelui Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit. Amin.”

„Am considerat potrivit să sărbătorim acest eveniment, întâlnindu-ne cei pentru care acest lucru a fost posibil, să fim recunoscători şi să onorăm pe cei ce au meritul de a ne fi format în vederea preoţiei, să ni-i aducem vii în memorie, în inimă şi rugăciune pe cei ce nu mai sunt printre noi, să provocăm pentru întreg anul universitar abia început un timp de reflecţie, de evaluare în vederea unei continue înnoiri prin lumina şi harul pe care le cerem de la Domnul, pentru a putea răspunde bine chemării de dascăli, educatori şi educaţi”, a explicat pr. Călin Bot, rector al Seminarului Teologic, în deschiderea întâlnirii festive care a urmat după rugăciune, în Aula „Iuliu Hossu” a Catedralei în construcţie din Piaţa Cipariu.

Părintele rector a trecut în revistă câteva etape din evoluţia Institutului şi a Seminarului Teologic, încheind printr-un scurt bilanţ şi un cuvânt de concluzie în care a fost invocată râvna începuturilor, nevoia redescoperirii facilităţii de a trece peste orice tip de dificultate şi neajuns, darul comuniunii, totul sub imperativul maturizării credinţei. Părintele a încheiat rugându-l pe Isus, Marele şi Veşnicul Preot, să ne dăruiască păstori după Inima Sa. La invitaţia organizatorilor, lect. univ. Ana Victoria Sima, de la Facultatea de Istorie şi Filozofie, a făcut o incursiune spre începuturile învăţământului greco-catolic, prin conferinţa „Aspecte din trecutul Seminarului Teologic Greco-Catolic de Cluj-Gherla”, prezentând roadele laborioasei activităţi de cercetare desfăşurate pe parcursul ultimilor ani.

A urmat un moment emoţionant: în timp ce tinerii artişti Furda Lucian şi Cristian Roşoagă au interpretat la pian şi vioară lucrări de muzică clasică, pe ecranul din sală se derulau imagini prezentând generaţiile de absolvenţi, aşa cum erau la momentul absolvirii. Emoţia a continuat prin câteva mărturii – reflexii ale experienţelor trecute, privire dinspre trecut în oglinda prezentului. Mai întâi, pr. Felician Biriş, numit formator în 1992, a făcut un remember al primilor ani de funcţionare a Seminarului Teologic Greco-Catolic clujean, amintind condiţiile precare de atunci dar şi exigenţele programului în vederea formării spirituale a viitorilor preoţi.

În continuare, pr. Gabriel Marincaş, din generaţia absolvenţilor din anul 2001 şi în prezent preot formator în cadrul Seminarului, şi-a început mărturia cu afirmaţia fermă: „Seminarul este locul unde s-a pus în sufletul meu o sămânţă, acolo am făcut cunoştinţă cu ‘dragostea cea dintâi’, cu Cel pe care îl iubim, Hristos şi Biserica Sa”. Şi-a amintit apoi despre „sfinţenia şi şarmul profesorilor, despre seriozitatea, rigoarea lor şi hazul lor, despre învăţătura lor parcă desprinsă din acele file de manuscris cu scripta continua ale Sfintei Scripturi, bătrâna generaţie pe care noi am cunoscut-o”.

Reprezentantul „generaţiei de aur” a Bisericii Române-Unite, mărturisitor al credinţei în perioada comunistă, pr. Ioan Boilă a spus: „După anul 1990 am crezut că am câştigat libertatea adevărată, că am trecut peste suferinţa persecuţiei – dar am uitat că Isus ne-a spus: ‘Luaţi crucea în fiecare zi şi urmaţi-mi mie’ – nu crucea de până în 1989, ci crucea din fiecare zi. Şi crucea de după 1989 a fost de multe ori mai grea, uneori am fost confruntaţi cu o persecuţie mai acerbă. Preoţia nu este ‘o carieră mai uşoară’, cum, poate, uneori se crede, ci este o chemare şi nu una uşoară, una foarte grea”. Reamintind responsabilitatea uriaşă pe care o presupune preoţia, precum şi jertfa martirilor şi a înaintaşilor Bisericii Greco-Catolice „pentru a-l face pe Isus euharistic prezent în suflete”, părintele s-a adresat Bisericii prezente şi viitoare, dorindu-i cu tărie să urmeze calea lui Hristos şi să îşi recâştige bisericile – dar nu bisericile de piatră care stau sub semnul eroziunii timpului, ci bisericile vii, sufletele oamenilor, care sunt „flori în brazda grădinii Maicii Domnului”.

Cunoscând faptul că mulţi dintre preoţi sunt întristaţi pentru lipsurile materiale pe care le resimt, pr. Boilă a reamintit soluţia lui Dumnezeu, citând din Evanghelie: „‘Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui’. De aceea, şi voi, căutaţi mai întâi să câştigaţi sufletele oamenilor şi să îl puneţi pe Isus Hristos euharistic în suflete, pentru că ‘toate celelalte vi se vor adăuga vouă!'”. În momentele următoare au fost audiate înregistrări cu vocile câtorva dintre profesorii şi formatorii Seminarului, cei care, în prezent, mijlocesc pentru noile generaţii în faţa tronului ceresc. S-au auzit vocile pr. prof. dr. Eugen Popa, pr. prof. Ioan Vasile Botiza, pr. prof. dr. Liviu Pandrea, şi s-a urmărit un scurt film cu o „binecuvântare finală” dată de IPS George Guţiu, Arhiepiscopul de vie amintire, la una dintre Liturghiile celebrate în urmă cu 20 de ani, sub cerul liber, în Piaţa Libertăţii din Cluj – cea mai mare Catedrală pe care a avut-o Biserica Greco-Catolică în primii ani de manifestare liberă a credinţei.

Un cuvânt concluziv a rostit PS Florentin, evocând momentele de început ale Seminarului, primele roade ale acestuia, primii preoţi hirotoniţi, precum şi trimiterea primilor studenţi în străinătate pentru completarea studiilor – între care s-a numărat şi Preasfinţia Sa. De asemenea, a scos la lumină note din jurnalele personale cu privire la Seminar aşa cum se prezenta în vara anului 1993, evocând condiţiile grele de viaţă pentru seminariştii de atunci. A subliniat faptul că, la fel cum a caracterizat d-na Ana Sima evoluţia Academiei de Teologie dinainte de anul 1948, „şi atunci, ca şi în ultimii 20 de ani, o constantă în viaţa Seminarului a fost reorganizarea şi schimbarea în căutarea unei variante optime de funcţionare”. PS Florentin a încheiat cu mulţumiri adresate tuturor celor implicaţi în activitatea Seminarului Teologic din ultimii 20 de ani.

Programul aniversar s-a încheiat printr-un gest de recunoştinţă şi mulţumire: au fost decernate diplome câtorva profesori, „pentru aportul deosebit la formarea umană, spirituală şi teologică a aspiranţilor la primirea Tainei Preoţiei”. La împlinirea celor două decenii de funcţionare a Seminarului Teologic Greco-Catolic clujean, a fost cinstită şi memoria profesorilor care au trecut la Domnul. Pentru odihna sufletelor lor s-a celebrat în Catedrala episcopală, duminică, 30 octombrie, un parastas de pomenire care a urmat Sfintei Liturghii arhiereşti duminicale.

imagine

imagine

imagine

V.S. – DIRMM