Seara ecumenică de rugăciune la Cluj

Publicat pe: 20 ianuarie 2012|Secțiunea: Ştiri|

Octava de rugăciune pentru Unitatea Creştinilor, celebrată de întreaga lume creştină în perioada 18-24 ianuarie, a început şi în acest an prin întâlniri ecumenice desfăşurate în mai multe parohii ale Eparhiei de Cluj-Gherla. La nivel eparhial s-a organizat o Seară ecumenică de rugăciune, miercuri, 18 ianuarie 2012, în Capela „Sf. Iosif” din Piaţa Cipariu, la care au fost invitaţi reprezentanţii principalelor culte şi confesiuni creştine din Cluj-Napoca. Programul, coordonat de pr. consilier Daniel Avram, a costat în celebrarea slujbei Vecerniei împreună cu Studenţii Institutului Teologic „Sfântul Ioan Evanghelistul”, iar în cadrul celebrării, în atmosfera creată de cântările înălţătoare ale ritului nostru bizantin, s-au ascultat multe cuvinte frumoase şi meditaţii, întâlnirea fiind într-adevăr un izvor de bucurie care a ilustrat câte avem de fapt în comun.

Au fost prezenţi în jur de 200 de credincioşi, între care persoane consacrate din Ordinele Sf. Vasile cel Mare, Congregaţia Maicii Domnului, Sf. Iosif al Apariţiei, Societatea lui Isus, numeroşi preoţi, cu toţii cu sufletele deschise, cu dorinţa de a cunoaşte şi a împărtăşi din experienţa celorlalte Biserici dar şi aceeaşi credinţă creştină exprimată în limbajul universal al iubirii. Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, a deschis întâlnirea, mulţumind mai întâi oaspeţilor şi adresând o mulţumire deosebită Prea Sfinţitului Vasile Someşanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Vadului, Feleacului şi Clujului, care a venit cu binecuvântarea IPS Andrei Andreicuţ, Mitropolit al Clujului, Albei, Crişanei şi Maramureşului. Prezenţa Preasfinţiei Sale Vasile la aceste momente a fost salutată cu multă căldură şi de credincioşi. În alocuţiunile rostite, atât PS Vasile Someşanul, cât şi PS Florentin şi-au exprimat nădejdea ca momentele de mărturisire comună a Bisericilor Ortodoxă şi Greco-Catolică să se înmulţească, pentru ca, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria, să primim darul unităţii în credinţă.

Redăm în continuare câteva idei exprimate de reprezentanţii Bisericilor clujene. Astfel, PS Vasile a arătat că, „deşi ne rugăm în mod diferit, cu toţii suntem chemaţi la a împărtăşi aceeaşi slavă dumnezeiască. Cu toţii parcurgem drumul spre transformarea noastră din stricăciune la nestricăciune, de la moarte la viaţă. În această trecere, avem chemarea să-L mărturisim pe Hristos aşa cum El ni se descoperă. Putem face aceasta sporind smerenia şi ascultarea noastră şi pătrunşi de dăruirea Maicii Domnului şi de exemplul oferit de sfinţii Bisericii”. Pr. protopop Tako Istvan, reprezentant al Bisericii Romano-Catolice a vorbit despre vocaţia Bisericii la înnoire, care necesită şi o convertire a inimii, rugăciunea în comun şi formarea ecumenică a preoţilor, a pastorilor şi a credincioşilor. Tot din Biserica Romano-Catolică, confratele piarist Gheorghe Fodor, a adus, prin cuvântul său, semnele ecumenismului cu evocarea unor mari personalităţi ale Bisericii.

Consilierul Gyenghe Ianos, reprezentant al Bisericii Reformate, s-a referit la momentele pe care le trăim şi în care Biserica are rolul de a aduce pacea şi a întări credinţa în societate. Pr. Mezei Csaba de la Biserica Unitariană, a vorbit despre importanţa slujirii, pornind de la faptul că Fiul Omului a venit să slujească. Pastorul penticostal Nicu Cristea a vorbit despre necesitatea rugăciunii, oferind exemplul lui Solomon în Cartea Cronicilor, când Dumnezeu îi promite că va asculta rugăciunile aduse în locaşul său. Reprezentând Biserica Baptistă, pastorul Liviu Raica a rostit un cuvânt plin de optimism, în care a oferit exemple de credinţă din diferite tradiţii creştine. Prezbiterul Valentin Tartamuş de la Biserica Apostolică „Râul Vieţii” a încheiat seria intervenţiilor, subliniind aspectul biruinţei, „pe care nu o putem avea prin iscusinţa noastră, Isus Hristos este învingătorul, El este cel care a nimicit lucrarea răului şi a învins puterea morţii. Iar biruinţa Lui este şi biruinţa noastră prin credinţa în Înviere”.

PS Florentin a încheiat mulţumind tuturor, invitaţilor şi credincioşilor, şi, pornind de la citatul propus pentru prima zi a Octavei, „Fiul Omului a venit pentru a sluji”, a meditat asupra slujirii – „slujirea ca slujire totală, nu pentru un beneficiu material, ci o slujire până la ultima picătură de sânge. Iubirea adevărată, iubirea care eliberează, este slujirea acceptată. Un model desăvârşit de slujire este Preasfânta Fecioară Maria, care ne oferă exemplul iubirii adevărate, ce conduce la slujirea liberă, smerită, în ascultare, prin oferta totală a vieţii, a trupului, a sufletului, lui Dumnezeu”. La final, s-a dat salutul păcii, moment după care copiii parohiei Andrei Mureşanu au oferit flori albe invitaţilor şi credincioşilor, ca semn al speranţei şi înfrăţirii, dar şi o ilustrare a pogorârii de haruri asupra celor care se roagă împreună, căci „unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (cf. Matei 18,20).

V.S.- DIRMM

imagine

imagine

imagine