Binecuvântarea picturii capelei Spitalului Municipal din Dej

Publicat pe: 14 februarie 2012|Secțiunea: Ştiri|

În seara zilei de sâmbătă, 11 februarie 2012, cu ocazia celebrării Zilei Bolnavului în Biserica Catolică, la invitaţia pr. capelan Lorand Viman, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, a sfinţit pictura din capela Spitalului Municipal din Dej, capelă cu hramul Sfinţii Doctori fără de arginţi şi făcători de minuni Cosma şi Damian, care a fost recent renovată şi pictată. La rugăciunea de binecuvântare, urmată de slujba Vecerniei, au participat în jur de 20 de preoţi, între care pr. Ioan Mătieş, Vicar cu laicii, şi pr. Laurenţiu Biriş, protopop de Dej, studenţii teologi din Cluj, primarul municipiului Dej, autorităţi locale, cadre medicale şi mulţi credincioşi.

În cadrul celebrării, PS Florentin a rostit un cuvânt dedicat evenimentului, amintind faptul că această capelă a fost deschisă în anul 1993, prin grija pr. Gheorghe Boroş, aflat acum în pastoraţie misionară în Spania. Au fost amintiţi preoţii care au urmat, între care pr. Laurenţiu Biriş şi pr. Isidor Moholea, unul dintre „stâlpii credinţei din zona Dejului încă din timpul persecuţiei”, şirul preoţilor fiind continuat de pr. Lorand Viman, capelanul actual. A fost subliniat faptul că „actul medical în sine este un act de credinţă”, „căci fără de Dumnezeu nu putem face nimic”. Dumnezeu este cel care cunoaşte cel mai bine şi începutul şi sfârşitul, El este cel care ne-a cunoscut încă pe când „ne ţeseam în sânul maicii noastre”. Totodată, este important ca bolnavul să ştie că nu este niciodată singur, fiindcă Dumnezeu este mereu alături de cei aflaţi în suferinţă. „Rolul preoţilor în capelă este cel de a încuraja bolnavii, de a-i ajuta să înţeleagă că Dumnezeu este mereu aproape de ei”.

Pornind de la mesajul Papei Benedict al XVI-lea pentru Ziua Bolnavului, Episcopul de Cluj-Gherla a enumerat cele trei mijloace prin care preoţii pot să conducă bolnavii la Dumnezeu: „Sfântul Părinte subliniază mai întâi Sacramentul Reconcilierii, împăcarea cu Dumnezeu. În timpul bolii este importantă curăţarea sufletului, pentru a înţelege lucrarea lui Dumnezeu în sufletele noastre şi pentru aceasta preotul trebuie să fie mereu disponibil, mereu la dispoziţia bolnavilor pentru ca ei să poată primi harul mântuitor. Alături de Sacramentul Pocăinţei, Sfântul Părinte aminteşte Ungerea bolnavilor cu mir – mirul fiind semnul harului care coboară în acel suflet. Al treilea este Sacramentul Euharistiei, prin care ni se oferă darul vieţii veşnice, după cuvântul Mântuitorului: ‘Cel ce mănâncă Trupul Meu şi bea Sângele Meu, acela are viaţa veşnică’. Acest Sacrament al nemuririi, un ‘antidot al morţii’ – cum îl numesc Părinţii Bisericii, este Sacramentul care poate să ne aducă sănătatea sufletului – condiţia esenţială pentru sănătatea trupului”.

Fiindcă în această perioadă mulţi oameni suferă datorită iernii necruţătoare, Preasfinţia Sa a făcut un apel la solidaritate: „Vă invit să aveţi un gând şi pentru cei circa 40.000 de conaţionali ai noştri care se află izolaţi în diferite zone din estul şi sud-estul ţării, fiind uneori alimentaţi cu transportoare blindate sau cu elicoptere, tocmai pentru că în acele zone zăpada a fost mult mai abundentă decât la noi. Să îi oferim lui Dumnezeu rugăciunile noastre pentru ei şi să venim în sprijinul acestor oameni”. În încheierea evenimentului, pr. Lorand Viman a mulţumit lui Dumnezeu pentru momentul de bucurie din spital, mulţumind şi oaspeţilor prezenţi: Preasfinţiei Sale Florentin, Episcopul eparhial; d-lui Costan Morar, primar al oraşului Dej; conducerii spitalului, d-lui dr. manager Mihai Pandrea, d-nei directoare Antoanela Nicoară, cadrelor medicale şi autorităţilor, binefăcătorilor locaşului de rugăciune.

Părintele a cerut tuturor celor de faţă rugăciune pentru bolnavii care se află în spital. O mulţumire specială a fost adresată preoţilor veniţi în număr mare şi pictorului Topan Adrian, cel care a realizat cu multă măiestrie chipurile pictate „care să fie înviere oamenilor şi mijlocire către Dumnezeu-Tatăl”. Luând cuvântul, PS Florentin a adresat la rândul său o caldă mulţumire tuturor celor care au făcut posibil acest moment de sărbătoare, părintelui capelan, seminariştilor care au venit din Cluj la Dej pentru participa la rugăciune. Preasfinţia Sa a oferit şi un omagiu – Diploma „Sfântul Iosif”, pentru cei care s-au implicat în deschiderea şi amenajarea acestei capele. După rugăciune, PS Florentin a vizitat bolnavii de la Secţia de Terapie Intensivă pentru a-i încuraja, a-i binecuvânta şi a se ruga pentru ei.

imagine

imagine

imagine