Hramul bisericii „Sfântul Iosif” din Someşeni – sărbătoare a vieţii

Publicat pe: 20 martie 2012|Secțiunea: Ştiri|Etichete: |

Comunitatea greco-catolică din cartierul clujean Someşeni a cinstit duminică, 18 martie 2012, memoria Sfântului Iosif, Logodnicul Preasfintei Fecioare Maria, ocrotitorul Bisericii Universale şi al Eparhiei de Cluj-Gherla. A fost o zi de mare bucurie, fiind serbat hramul bisericii parohiale (de pe str. Branului nr. 17) la doi ani de la sfinţirea acesteia. De asemenea, ziua de 18 martie a fost duminica din Postul Paştelui în care se celebrează Sfânta Cruce. Un alt motiv de bucurie a fost Prima Sfântă Împărtăşanie pentru şapte copii ai parohiei. Pr. paroh Cristian Goia, consilier eparhial, i-a avut ca invitaţi şi concelebranţi la masa Sfântului Altar pe Mons. Mihai Todea, Vicar general eparhial, pr. Romulus Silaghi, consilier eparhial, pr. Cristian Sabău, Protopop de Cluj I, pr. Sabin Brudaşca, vicar parohial în parohia „Sf. Gheorghe” din cart. Gheorgheni, pr. Dan Nicula din parohia Mărăşti. În debutul programului, copiii parohiei au prezentat cântece religioase, într-un program coordonat de Annamaria Roşu şi Sara Fini Marişca. După o procesiune prin biserică în care a fost aşezată Sfânta Cruce la loc de cinste, în faţa Altarului, a fost celebrată Sfânta Liturghie, răspunsurile fiind oferite de corul parohiei dirijat de prof. Krisztina Ardelean.

Mons. Mihai Todea a rostit un cuvânt de învăţătură, enumerând motivele de a sărbători viaţa în această zi de duminică, zi a Învierii: mai întâi a reamintit faptul că suntem în Anul Familiei pentru Eparhia de Cluj-Gherla – An al Familiei ca „Leagăn al vieţii”. Totodată, „în această duminică sărbătorim şi regăsirea Sfintei Cruci, aducerea aminte a morţii, pentru mântuirea noastră, a Mântuitorului pe Cruce, de asemenea simbol al vieţii veşnice”. În continuare s-a referit la Sfântului Iosif, cel care a ocrotit şi susţinut viaţa pământească a lui Isus, şi acesta fiind un motiv de a sărbători viaţa. Încă un motiv de sărbătoare, este întâlnirea cu Isus Euharisticul a celor şapte copii din parohie, tot o sărbătoare a vieţii. Părintele vicar s-a oprit în mod deosebit asupra vieţii Sfântului Iosif, pe care Papa Pius al IX-lea l-a numit, „cel mai mare sfânt şi cel mai puternic mijlocitor pe care îl avem în cer după Preacurata Fecioară Maria”, cel care, „dacă a fost capabil să-L ocrotească pe Isus – Pruncul divin, cu siguranţă este capabil să ne ocrotească şi pe noi şi să mijlocească pentru fiecare dintre noi. Rolul de tată ocrotitor al lui Isus este o misiune minunată pe care nu o putem înţelege îndeajuns şi pe care Dumnezeu a oferit-o unui om. Iosif, Preacurata Fecioară Maria şi cu Isus au format împreună o comunitate specială pe care o numim Sfânta Familie, comunitate care este simbolul oricărei familii, dar şi al Bisericii – familia mai mare.”

A fost impresionantă, în continuarea predicii, enumerarea momentelor din Istoria Bisericii Universale în care urmaşii Sfântului Apostol Petru, Capii Bisericii, l-au cinstit în mod deosebit pe Sfântul Iosif, oferind modelul său şi încurajând devoţiunea creştinilor către Sfântul Iosif: „Cel mai mare avânt cu privire la devoţiunea adresată lui Iosif şi cele mai multe studii teologice cu privire la viaţa Sfântului Iosif, au început doar în ultimii 150 de ani, până atunci a continuat anonimatul vieţii lui Iosif. Papa Pius al IX-lea, în 1970, îl proclamă pe Iosif ca Patron al Bisericii Universale, apoi Papa Leon al XIII-lea, în anul 1889, printr-o enciclică, îl proclamă pe Iosif ‘model şi avocat intercesor al tuturor familiilor creştine’. Papa Benedict al XV-lea prin motu proprio Bonum Sane, din 1920, oferă lumii spre rugăciune devoţiunea către Sfântul Iosif, ca ajutor pentru ieşirea din urmările primului război mondial. Apoi, în anul 1937, Papa Pius al XI-lea, îl propune ca model pentru toţi muncitorii. În anul 1955, Papa Pius al XII-lea, instituie Sărbătoarea lui Iosif Muncitorul la 1 mai, iar Papa Ioan al XXIII-lea, în 1961, îl numeşte pe Sfântul Iosif, ‘Ceresc protector al Conciliului Vatican al II-lea’. Fericitul Papă Ioan Paul al II-lea, în anul 1989, anul căderii comunismului, îi dedică Sfântului Iosif o exortaţie apostolică, Redemptoris Custos, Ocrotitorul Mântuitorului, un extraordinar document teologic despre Sfântul Iosif, tatăl crescător al lui Isus. Nu în ultimul rând, în ultimii ani, asistăm aproape lunar la mesaje pe care Papa Benedict al XVI-lea le oferă lumii pornind de la viaţa Sfântului Iosif, pe care îl iubeşte şi îl consideră un patron special al său, dat fiind faptul că are numele de botez al Sfântului Iosif.”

„Aceasta este sărbătoarea de astăzi, o sărbătoare care, printr-o coincidenţă fericită, uneşte în ea atâtea aspecte: Sărbătoarea Sfintei Cruci, Sărbătoarea Hramului acestei biserici, Sărbătoarea Anului Familiei şi Prima Împărtăşanie a copiilor. Aceasta este o ocazie pentru noi de a privi în interiorul nostru şi a încerca să regăsim legăturile cu Isus, cu Dumnezeu, să pornim din nou pe drum alături de Isus”, a încheiat pr. Vicar cuvântul său. În cadrul Sfintei Liturghii, la momentul rânduit, cei şapte copii au făcut Prima Sfântă Împărtăşanie, primind apoi şi diplomele, însoţite de cadouri, care să le amintească mereu de momentul în care au primit în sufletele lor pe Isus. După celebrarea liturgică, tânăra Adina Popovici a intonat câteva pricesne tradiţionale care au înălţat sufletele credincioşilor.

Pr. Cristian Goia a dorit să exprime câteva gânduri de încheiere a sărbătorii Hramului, la rândul său pornind de la exemplul Sfântului Iosif, „slujitorul credincios şi înţelept ales de Dumnezeu, modelul dedicat slujirii lui Dumnezeu reflectată prin grija şi afecţiunea faţă de Isus”. Părintele a îndemnat „să îl alegem şi noi ca model de viaţă creştină, model de slujire şi de dăruire, să-i încredinţăm familiile noastre”. Pr. paroh s-a oprit şi asupra celebrării Sfintei Cruci în „ziua de înălţare sufletească în care suntem îndemnaţi să ne purtăm crucea vieţii noastre cu răbdare şi cu disponibilitate, să ne gândim la priceasna ‘De-ai lua pe umeri Crucea’, în care ni se spune ‘du-o frate, cu răbdare, şi dintr-însa nu tăia’. Deci să ne purtăm crucea vieţii noastre cu răbdare”. Au urmat mulţumirile adresate pr. Vicar general Mihai Todea şi preoţilor prezenţi, diaconului Claudiu Tuţu, subdiaconilor Ovidiu Marişca şi Marius Bot, şi tuturor celor care au contribuit la reuşita sărbătorii. Mulţumiri au fost adresate consiliului parohial, membrilor Reuniunii Mariane „Bunavestire”, care a încheiat un an rodnic de acţiuni spirituale şi sociale de la înfiinţarea în parohia din Someşeni. „Fie ca Sfântul Iosif să ocrotească această mare familie creştină care s-a reunit sub acoperământul bisericii din Someşeni, şi să ne călăuzească paşii pe calea mântuirii”, a spus în încheiere părintele paroh, invitând pe toţi cei prezenţi la agapa fraternă pregătită de organizatori.

imagine

imagine

imagine