Binecuvântarea altarului şi picturii bisericii din Cuzdrioara

publicat la 26 septembrie 2012 în Ştiri

Duminică, 23 septembrie 2012, a fost o zi de mare bucurie pentru parohia greco-catolică din localitatea Cuzdrioara şi pentru parohul ei, pr. Arthur Călin Găldean, prin binecuvântarea de către PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, a mesei sfântului altar, a iconostasului şi a frumoasei picturi care împodobeşte biserica parohială cu hramul Naşterea Preacuratei Fecioare Maria. La celebrarea liturgică, alături de gazde, au participat credincioşi din localitatea Dej, împreună cu pr. Laurenţiu Biriş, protopop de Dej. De asemenea, a fost prezent pr. Marius Ungureşan, protopop de Cluj II şi alţi 13 preoţi care au răspuns invitaţiei de a se uni, aici, în rugăciune, la ceas de sărbătoare.

Un semn de deschidere şi ecumenism a fost prezenţa la eveniment a parohului ortodox din localitate, pr. Vasile Banc, împreună cu enoriaşi ai săi. De asemenea, în spirit de solidaritate, la celebrare au participat primarul localităţii, autorităţi locale şi centrale, între care dl. Horea Uioreanu, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj. În cadrul Sfintei Jertfe Liturgice, 6 copilaşi îmbrăcaţi în haine albe şi încoronaţi cu flori au primit Prima Sfântă Împărtăşanie. În amintirea acestui moment unic al primirii în suflet a lui Dumnezeu, celor mai tineri membri ai parohiei li s-a oferit la finalul celebrării liturgice câte o diplomă şi un cadou pregătit de părintele paroh, iar din partea Preasfinţiei Sale Florentin, o carte de rugăciuni şi un rozariu “ca armă de luptă împotriva tuturor relelor”.

În cuvântul de învăţătură, PS Florentin a explicat Evanghelia “pescuirii minunate” (Luca 5,1-11) observând cum “Hristos nu se dă jos din barca lui Petru, ci rămâne în continuare în această barcă. Atât în momentul în care ei merg în larg, cât şi în momentul în care ei pescuiesc, Hristos este prezent în această barcă. Barca este un element simbolic, este Biserica plutind pe valurile mării acestei vieţi, învolburate. Dar acolo unde este Hristos, este şi plinătatea darului. În continuare citim cum au prins o mulţime de peşti, atât de mare încât se rupeau plasele pe care ei abia le cususeră. Şi atunci Petru face un semn către ceilalţi, să vină să îl ajute, pentru că se scufunda barca de mulţimea peştilor – este şi acesta un element simbolic, pentru că îi adună pe ceilalţi pentru a împărtăşi pescuirea minunată. După acest moment, Petru primeşte lumina harului, el înţelege că ar fi fost imposibil să fi prins atâţia peşti fără un cuvânt supranatural, care depăşeşte natura firească a lucrurilor”. “Petru înţelege că nu ştiinţa lui, nu puterea fizică, nu orice altceva omenesc i-a dobândit harul pescuirii minunate, ci puterea cuvântului lui Dumnezeu. Înţelege că, dacă are nevoie de hrană, de acum înainte nu este nevoie să meargă la pescuit, pentru că şi peştii se supun aceluiaşi cuvânt al lui Dumnezeu”.

Meditaţia s-a încheiat printr-o hotărâtă încurajare la credinţă: “Evanghelia de astăzi ne aminteşte că Mântuitorul este mereu alături de noi prin cuvântul Său, ne slujeşte, ne caută acolo unde ne aflăm zilnic. Mântuitorul, prin cuvântul Său, ne invită şi astăzi să mergem în profunzime, să nu avem o credinţă doar de suprafaţă, de ochii lumii, să nu venim la biserică doar pentru a fi văzuţi de ceilalţi sau pentru că aşa este tradiţia în familie, să încercăm să avem noi un raport personal cu Dumnezeu prin rugăciune şi vom vedea, mergând la ape profunde, că Dumnezeu nu rămâne niciodată dator atunci când avem nevoie de hrana spirituală, El va spune cuvântul şi pescuirea minunată se poate întâmpla în viaţa oricui”.

În încheierea evenimentului, în nume personal şi al Curiei Episcopale, în semn de recunoştinţă, PS Florentin a dorit să acorde câteva diplome omagiale – Consiliului Parohial, pr. protopop Laurenţiu Biriş, pr. paroh Călin, oferind celor doi preoţi şi Medalia Omagială care poartă chipul Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea şi al Fericitului Ioan Paul al II-lea. Sub păstorirea pr. Laurenţiu Biriş, între anii 1995-1997, s-a ridicat noul lăcaş de cult din Cuzdrioara, pentru a se încheia, astfel, orice neînţelegere cu comunitatea ortodoxă care deţine biserica veche, fostă greco-catolică, în care, în anul 1948, IPS Iuliu Hossu, Arhiereul de binecuvântată amintire, a celebrat Sfânta Liturghie şi a administrat Prima Sfântă Împărtăşanie în timpul uneia dintre ultimele vizite pastorale pe care le-a făcut înainte de arestare.

Noua biserică parohială a fost sfinţită, în anul 1997, de către un alt mărturisitor al credinţei în închisorile comuniste, IPS George Guţiu, Arhiepiscop ad personam. Din anul 1999, noul paroh, pr. Călin Găldean, a continuat şi a dus la împlinire lucrarea de amenajare a bisericii. Un fapt remarcabil, amintit în cuvântul de mulţumire rostit la final, este contribuţia la lucrarea ce s-a realizat în biserică a credincioşilor din localitate, atât greco-catolici, cât şi ortodocşi, penticostali sau baptişti, o dovadă de respect reciproc şi iubire pentru casa Domnului.

Pr. Călin a mulţumit pentru toţi cei care prin grija arhierească i-au fost încredinţaţi spre păstorire, pentru toţi cei pe care Bunul Dumnezeu i-a scos în cale, unii pentru a-l sprijini şi alţii pentru a-l impulsiona să poarte cu mai multă credinţă semnul jugului lui Hristos – veşmântul preoţesc. Au fost amintiţi câţiva dintre generoşii binefăcători, familii şi credincioşi fără de care lucrarea ce s-a binecuvântat ar fi fost incompletă, realizatori ai iconostasului, ai vitraliilor – dl. Câmpeanu, dl. Costea Răzvan -, sau persoane generoase care din discreţie nu au dorit să îşi audă numele. Părintele paroh a mulţumit în mod deosebit Preasfinţiei Sale Florentin, cel care “a revărsat darul cerului peste munca noastră”. PS Florentin a mulţumit la rândul său tuturor credincioşilor prezenţi, fraţilor în credinţă din Biserica soră Ortodoxă, rugându-l pe Bunul Dumnezeu “să ne dea har în această duminică a pescuirii minunate, să mergem mai departe – ‘duc in altum’ în credinţă, pentru ca sămânţa creştină să ajungă în pământul bun”.

VS-DIRMM

imagine

imagine

imagine

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *