Binecuvântarea altarului şi a exteriorului bisericii din parohia Iara

Publicat pe: 3 octombrie 2012|Secțiunea: Ştiri|Etichete: , |

Duminică, 30 septembrie 2012, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, a vizitat parohia Iara, unde a binecuvântat masa altarului, exteriorul bisericii cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril şi casa parohială, în urma lucrărilor de renovare şi înfrumuseţare. A fost binecuvântată şi o statuie a Preasfintei Fecioare Maria, amplasată în curtea bisericii. La ceremonia de sfinţire urmată de Sfânta Liturghie au participat pr. Marius Ungureşan, protopop de Cluj II, numeroşi preoţi, membrii comunităţii din Iara, dl. Horea Uioreanu, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, dl. Dorin Popa, primarul localităţii, alţi invitaţi oficiali.

Biserica, ridicată între anii 1850-1851, a reintrat în deplina folosinţă a parohiei greco-catolice în anul 2007, în urma întâlnirii dintre comisiile de dialog ale Bisericilor Ortodoxă şi Greco-Catolică, desfăşurată în Iara. Din momentul reluării activităţilor liturgice şi pastorale în biserica parohială, credincioşii greco-catolici, împreună cu pr. paroh Ioan-Dacian Ciupei, au început renovarea şi înfrumuseţarea lăcaşului de cult, conform cerinţelor canonice şi liturgice ale Bisericii Greco-Catolice. „Ne bucurăm pentru lucrarea pe care o împlineşte aici pr. Dacian, păstorul acestei comunităţi, desăvârşind astfel opera începută de înaintaşi”, şi-a început PS Florentin cuvântul de învăţătură din cadrul Sfintei Liturghii, menţionând faptul că, pe lângă lucrarea de înfrumuseţare a bisericii, „cea mai importantă operă este lucrarea din sufletele noastre şi anume lucrarea mântuirii. ‘Voi sunteţi temple ale Spiritului Sfânt – spune Sf. Apostol Pavel către corinteni – pentru că cu preţ aţi fost răscumpăraţi’. Să fim conştienţi că viaţa noastră trebuie să se îndrepte spre mântuire”.

În acest context, Episcopul de Cluj-Gherla a reamintit: „Suntem în pragul deschiderii unui nou an pastoral pe care Pontiful Roman Benedict al XVI-lea îl dedică credinţei. Cu toţii trebuie să încercăm să aprofundăm noţiunile credinţei noastre. Anul pastoral a fost decretat, prin documentul Porta fidei, pentru ziua de 11 octombrie 2012, când se va deschide în mod festiv în Vatican, la Bazilica San Pietro, în prezenţa a circa 400 de Episcopi care vor fi la Roma pentru Sinodul cu tema noii evanghelizări”. Noul An al Credinţei fiind pus sub semnul aniversărilor jubiliare – cei 50 de ani de la deschiderea Conciliului Vatican II şi împlinirea a 20 de ani de la publicarea Catehismului Bisericii Catolice -, Preasfinţia Sa a transmis invitaţia Sfântului Părinte de a citi şi cunoaşte documentele Conciliului Vatican II, precum şi Catehismul Bisericii Catolice – semnul identităţii noastre creştine.

Episcopul a invitat de asemenea preoţii şi credincioşii să participe la acţiunile pastorale care se vor desfăşura pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla din 11 octombrie 2012 până în 24 noiembrie 2013, acţiuni „menite să întărească, să reînnoiască, să reînvigoreze credinţa în sufletele noastre. Dacă dorim să fim mărturisitori ai lui Hristos în lume, ca buni creştini, în primul rând noi trebuie să ne cunoaştem credinţa şi apoi să o mărturisim, nu doar cu vorba ci mai ales cu trăirea, prin comportamentul nostru cu adevărat creştin. Aceasta este şi tema Evangheliei de astăzi, prin care Isus ne invită să înţelegem ce înseamnă iubirea creştină… Credinţa creştină nu trebuie să fie în funcţie de răul celuilalt, ca în Vechiul Testament, credinţa creştină trebuie să se ridice deasupra şi aceasta se poate numai prin credinţa trăită. Pentru că, dacă ştim că suntem cu toţii botezaţi în Hristos, cum spune Sf. Apostol Pavel, înseamnă că purtăm cu toţii în sufletele noastre chipul lui Hristos şi trebuie să avem puterea să privim la chipul lui Hristos din suflete şi să îl iubim pe Hristos în toţi ceilalţi. Aici este secretul adevăratei iubiri creştine”.

În încheierea celebrării liturgice, pr. paroh Dacian a mulţumit cu căldură celor care au sprijinit procesul de renovare şi înfrumuseţare a bisericii: Consiliului Judeţean Cluj, reprezentat prin dl. preşedinte, Consiliului Local din Iara – d-lui primar, diferiţilor sponsori. A fost evidenţiat rolul comunităţii greco-catolice din Iara, pe care a caracterizat-o „mică dar dinamică”, formată din persoane cu suflet mare care i-au stat alături. Părintele paroh a mulţumit totodată Preasfinţiei Sale Florentin – reamintindu-şi sfatul primit la momentul hirotonirii, „de a fi un preot bun”, sfat pe care s-a străduit şi se va strădui să îl împlinească. O mulţumire a fost adresată pr. protopop Marius, pentru îndrumările părinteşti şi susţinere.

În semn de recunoştinţă a fost înmânată diploma „Iuliu Hossu” binefăcătorilor, membrilor Consiliului parohial, enoriaşilor care au ştiut să îşi ofere serviciile, bunurile sau chiar locuinţa proprie pentru a răspunde nevoilor parohiei şi au făcut astfel încât biserica, după ce le-a fost retrocedată, să devină acel spaţiu liturgic şi pastoral în care oamenii să îl poată întâlni pe Bunul Dumnezeu. PS Florentin a dat binecuvântarea finală, cu îndemnul: „Să îi cerem lui Dumnezeu să ne dea harul iubirii adevărate care vine din credinţă, harul milostivirii adevărate şi să îi cerem să ne întărească credinţa, ca izvor principal al tuturor virtuţilor”.

imagine

imagine

imagine