Purtătoare de Cristos în lumea de azi

Publicat pe: 15 octombrie 2012|Secțiunea: Ştiri|

Surorile Baziliene din Provincia Română – „Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare Maria” s-au reunit în perioada 12-14 octombrie la Casa mamă din Cluj-Napoca, pentru a aprofunda motoul „purtătoare de Cristos în lumea de azi”, după modelul Preasfintei Fecioare Maria, a Sf. Vasile cel Mare şi a Sf. Macrina, având ca fundament Cuvântul Divin, meditat şi întrupat în viaţa de fiecare zi. Au fost momente intense, de rugăciune şi adoraţie, discuţii în grupuri şi în plen, momente de discernământ şi de propuneri.

S-a reflectat şi asupra vieţii comunitare, plecând de la articolele din Exortaţia apostolică „Vita Consecrata”, în care se face o frumoasă analogie între viaţa de familie şi viaţa comunitară a călugărilor. Viaţa fraternă în comunitate reflectă profunzimea şi bogăţia misterului de comuniune care există în Preasfânta Treime. Iată, prin bogăţia darurilor descoperite în comunitate, persoanele consacrate caută să îl ducă pe Cristos în lumea de azi, acolo unde este nevoie. Aceasta este misiunea Bisericii şi a noastră care facem parte din Biserica lui Cristos. Surorile Baziliene, prin răspunsul la chemarea Domnului, se străduiesc să fie o „prezenţă rugătoare, tămăduitoare şi dătătoare de viaţă a Domnului nostru Isus Cristos, în drumul lor spre împărăţia lui Dumnezeu (cf. Drumul Kenotic, Misiunea noastră).

Mulţumim Bunului Dumnezeu care ne însoţeşte pe drumul nostru, ne luminează prin Cuvântul Său şi ne întăreşte prin „pâinea vieţii”, prin care Cristos îşi îndeplineşte promisiunea de a fi cu noi în toate zilele până la sfârşitul veacurilor. După rugăciunea Vecerniei, Surorile au făcut reînnoirea devoţională a voturilor călugăreşti, de castitate, sărăcie şi ascultare, de dăruire în slujirea poporului lui Dumnezeu. Au fost cu adevărat zile de fraternitate şi comuniune. Desigur, nu ne-au lipsit nici momentele de recreaţie. Fie ca Dumnezeu să ne ajute să îl putem mărturisi prin viaţa noastră, prin iubirea faţă de toţi cei pe care-i slujim prin abnegaţie şi bucurie, să fim depozitare ale milostivirii Sale şi semne vii ale bunurilor fericirii veşnice.

sr. Valentina Hădărău

imagine

imagine

imagine