Vizită pastorală şi Prima Împărtăşanie în parohia Căpâlna

Publicat pe: 3 noiembrie 2012|Secțiunea: Ştiri|Etichete: , |

În ultima duminică a lunii octombrie – 28 oct. 2012, o zi dedicată în mod special credinţei prin mesajul său evanghelic, PS Florentin Crihălmeanu a vizitat parohia Căpâlna, păstorită de pr. Ionel Andraş. Ierarhul de Cluj-Gherla a fost întâmpinat de preoţi şi credincioşi la intrarea în biserica cu hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”, una dintre puţinele biserici greco-catolice construite înainte de anul 1948 (în 1930), care a fost recuperată. În cuvântul de bun-venit, pr. Laurenţiu Biriş, protopop de Dej, a evocat emoţia acelor momente din anul 2000, când, împreună cu credincioşii, intrau pentru prima dată în biserica redevenită greco-catolică.

Primul Cristian Ungur al localităţii Căpâlna, a salutat la rândul său vizita Preasfinţiei Sale într-un an de sărbătoare: la împlinirea a 575 de ani de la prima atestare documentară a localităţii, dată care coincide cu Răscoala de la Căpâlna din anul 1437. Luând cuvântul, PS Florentin a mulţumit pentru primirea făcută şi a invitat la întărire în credinţă: „Am venit cu bucurie în această dimineaţă de toamnă, aici, la Căpâlna, să ne întărim împreună în credinţă în acest An dedicat credinţei, aşa cum ne invită Pontiful Roman, Papa Benedict al XVI-lea. Vă invit, aşadar, să ne atingem de Isus Hristos cu credinţă!”

În biserica plină de credincioşi din Căpâlna şi din împrejurimi, mai ales din Parohia Dobrocina administrată tot de pr. Ionel, s-a celebrat apoi Sfânta Liturghie, în cadrul căreia patru copilaşi au primit Prima Împărtăşanie, devenind „Temple vii ale Spiritului Sfânt, purtători ai lui Hristos în lume, aşa cum trebuie să fie fiecare creştin”. Alături de Episcopul eparhial au concelebrat pr. Laurian Daboc, protoegumenul părinţilor bazilieni din Provincia „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, pr. Laurenţiu Biriş, protopop de Dej, pr. Gheorghe Iacobhazi, protopop de Ileanda, preoţi din Ileanda, Ocna-Dej, Gilău, Cuzdrioara, Jichiş, Băbeni, Glod şi Cluj-Napoca. Răspunsurile liturgice au fost date de un cor de studenţi teologi de la Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Cluj.

În predica la Sf. Liturghie, PS Florentin a făcut din nou îndemnul ca, „anul acesta să fie un an de reînnoire, de aprofundare, noi să fim primii care să cunoaştem ce înseamnă credinţa noastră, care sunt adevărurile de credinţă şi apoi, cunoscându-le, să le putem mărturisi public, nu doar cu vorba, ci şi prin viaţa noastră, pentru ca viaţa noastră să reflecte credinţa noastră aşa cum spunea, ori de câte ori a fost ispitit în credinţă, Cardinalul nostru de vrednică pomenire Iuliu Hossu ‘credinţa noastră este viaţa noastră’. Să fie credinţa noastră viaţa noastră şi viaţa noastră să fie conformă credinţei noastre şi să nu ne fie ruşine de credinţa noastră, ci s-o trăim cu fruntea sus, mândri că putem spune: şi noi suntem urmaşi ai martirilor, ai acelora care şi-au dat viaţa pentru credinţă în închisoare şi mai bine au rămas ani de zile privaţi de libertate decât să se lepede de credinţa lor”.

„Evanghelia de astăzi ne prezintă două episoade, în aparenţă separate între ele, dar în care tema este aceeaşi, a credinţei: Îl vedem pe Isus îmbulzit de mulţimea care dorea să vadă minuni, care îl atingea, dar dintre toţi aceştia o singură persoană care se vindecă: acea femeie care de mult dorea vindecarea, acea femeie care a înţeles că vindecarea ei poate veni numai prin atingerea lui Isus şi a avut încredere că atingerea hainei lui Isus o va vindeca. Isus este Cel care are puterea de a oferi harul atunci când găseşte un suflet deschis: „Am simţit o putere ieşind din mine” – este puterea Spiritului Sfânt, care, însă, nu pătrunde decât acolo unde sufletul este deschis. „Credinţa ta te-a mântuit, mergi în pace!” – dorinţa de a-L atinge pe Isus cu credinţă dobândeşte harul.

Al doilea episod este cel al mai marelui Sinagogii – un responsabil cu ordinea publică în Templu: acest om are încredere că Isus, venind, poate vindeca pe copila sa. Vedem aici credinţa tatălui, credinţa părinţilor care dobândeşte vindecarea copiilor – un moment important şi un model important pentru noi. Chiar dacă i se spune că fetiţa a murit, Isus merge împreună cu Petru, Ioan şi Iacob şi cu părinţii fetiţei şi mergând la ea, îi porunceşte: „copilă, ţie îţi spun, învie!” – atingerea lui Isus este, nu numai vindecătoare, dar dătătoare de viaţă, pentru că Isus este Cuvântul lui Dumnezeu, Cel care a adus la viaţă toate cele văzute şi nevăzute, care acum se adresează creaturii Sale şi fetiţa se ridică din somnul morţii. Iată exemplul rugăciunii părinţilor care dobândeşte harul vindecării copiilor. În acest an al credinţei dedicat şi familiei, să reţinem cât este de importantă rugăciunea părinţilor pentru copiii lor.

Am meditat două episoade evanghelice în care credinţa este tema principală: atingerea de Isus făcută cu credinţă şi atingerea lui Isus primită cu credinţă. Astăzi, aici, avem 4 copilaşi – ei doresc astăzi să se atingă şi să se lase atinşi de Trupul şi Sângele lui Hristos. (…) Să fie această zi şi o invitaţie pentru noi toţi să ne apropiem de Isus cu credinţă, să venim la biserică având dorinţa de a fi atinşi de harul credinţei. Pentru aceasta e nevoie de deschidere, venim la biserică pentru că vrem să stabilim o legătură personală între noi şi Hristos. Dorim să-L atingem şi să ne lăsăm atinşi de harul Său”.

Mulţumind mai întâi Preasfinţiei Sale Florentin şi tuturor participanţilor la celebrare, pr. paroh Ionel a rostit un cuvânt de bucurie şi speranţă, referindu-se mai cu seamă la copilaşii care s-au împărtăşit pentru prima dată, acum şi în toţi anii de când este păstorul credincioşilor din Căpâlna, la dorinţa lor de a-L primi pe Dumnezeu, la emoţia şi sinceritatea de care au dat dovadă în timpul de pregătire. Pentru copii în primul rând, dar şi pentru ceilalţi credincioşi, părintele a redat apoi o povestioară despre prietenia cu Isus, despre prezenţa Sa minunată în fiecare clipă a vieţii celor curaţi cu inima, între care cei dintâi sunt copilaşii.

Între invitaţii la sărbătoarea credincioşilor din Căpâlna s-a aflat dr. Liviu Gârbea venit de la Zalău, care a rostit o emoţionantă mărturie de credinţă. A amintit vizita recentă pe care a făcut-o unuia dintre „martirii în viaţă” a Bisericii Greco-Catolice, pr. Tertulian Langa, chiar în ziua în care acesta împlinea 90 de ani şi a subliniat că el este reprezentantul acelei generaţii de preoţi, Episcopi, credincioşi „pe care porţile iadului nu au putut să-i biruie” – cei care sunt şi rămân cele mai puternice modele de credinţă. Şi privind spre copilaşii care s-au împărtăşit, a exclamat: „da, această Biserică are viitor!” O menţiune importantă pe care a făcut-o: a amintit că în noaptea care urmează (28 spre 29 octombrie) se împlinesc 64 de ani de când Episcopii greco-catolici au fost arestaţi, în anul 1948, urmărindu-se prin acest gest desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice – dar a fost o încercare sortită eşecului pentru că, iată, Biserica Greco-Catolică este vie prin credincioşii de azi şi prin generaţiile tinere, ea are un viitor. A rostit în încheiere o rugăciune pentru preoţi şi pentru Episcop, îndemnând astfel toţi credincioşii la rugăciune pentru cei chemaţi de Hristos să fie păstori ai Turmei Sale.

PS Florentin a mulţumit d-lui doctor pentru cuvintele pline da har, o mulţumire specială fiind adresată şi d-lui primar, care este şi tatăl a doi dintre copii care au făcut Prima Împărtăşanie, menţionând faptul că „atunci când puterile locale sunt încredinţate unor buni creştini, cu siguranţă că şi noi, credincioşii care suntem sub aceste chei, ne simţim mai siguri, mai ocrotiţi”. În continuare au fost oferite diplome de amintire de la Prima Sfântă Împărtăşanie însoţite de cadouri pentru cei patru copilaşi, precum şi câteva diplome omagiale „Iuliu Hossu”, consiliului parohial Căpâlna, şi unor vrednici membrii au parohiei. Toţi credincioşii au fost invitaţi, în încheiere, să primească, pe rând, binecuvântarea arhierească şi câte o iconiţă cu chipul Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea. A urmat agapa fraternă care a încheiat o zi cu adevărat de har şi înălţare sufletească plină de rod spiritual şi luminată de prezenţa lui Hristos în suflete şi în inimi.

imagine

imagine

imagine