Episcopul de Cluj-Gherla la Adunarea Plenară a Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor – Roma, 12-16 nov. 2012

Publicat pe: 16 noiembrie 2012|Secțiunea: Ştiri|

În perioada 12-16 noiembrie 2012, s-a desfăşurat la Roma Adunarea Plenară a Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor (CPUC). Din România, la acest important eveniment din viaţa Bisericii, a participat PS Florentin Crihălmeanu, Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla, membru al CPUC. Programul întâlnirii, care a durat până la orele înserării în fiecare zi a săptămânii, a reunit Cardinali ai Curiei Romane, Episcopi responsabili în dicastere romane, Episcopi diecezani din mai multe ţări, profesori, preoţi, reprezentanţi ai unor institute ecumenice şi universităţi din întreaga lume. Tema sub care s-a desfăşurat Adunarea Plenară a CPUC a fost „Importanţa ecumenismului pentru noua evanghelizare”, în strânsă legătură cu problematica abordată de recentul Sinod al Episcopilor pe tema noii evanghelizări.

Întâlnirea s-a desfăşurat în contextul Anului Credinţei (octombrie 2012 – noiembrie 2013), an declarat de Sfântul Părinte pentru Biserica Catolică, cu intenţia de a repropune tuturor darul credinţei în Hristos Înviat – un dar pentru dobândirea căruia unitatea între ucenicii lui Hristos este esenţială: „aşa şi aceştia în Noi să fie una, ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis” (Ioan 17,21). Pe lângă sesiuni de lucru constând în prezentări şi dezbateri, programul a cuprins, în dimineaţa de marţi, 13 noiembrie, Sfânta Liturghie celebrată la altarul principal al Bazilicii San Pietro, la care PS Florentin a participat, împreună cu încă 18 preoţi şi 21 de Episcopi. După celebrare, Episcopul de Cluj-Gherla, împreună cu ceilalţi participanţi la adunarea plenară, a petrecut un timp de rugăciune în cripta Sfântului Petru, situată sub altarul principal al Bazilicii San Pietro, şi la mormântul Fericitului Ioan Paul al II-lea.

Momentul central al săptămânii a fost întâlnirea cu Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea, în cadrul audienţei programate joi, 15 noiembrie, la ora 12, în Sala Clementină a Palatului Apostolic din Vatican. În acest cadru, Suveranul Pontif a adresat un cuvânt participanţilor la Plenara CPUC, subliniind realitatea lumii actuale care s-a îndepărtat de Dumnezeu, dar îndemnând la o înnoire a credinţei celor ce pot să îl readucă pe Dumnezeu în viaţa oamenilor: „Un autentic drum ecumenic nu poate fi urmat ignorând criza de credinţă pe care o traversează vaste regiuni ale planetei, printre acestea aflându-se şi zonele care au primit cele dintâi vestea Evangheliei şi unde viaţa creştină a fost înfloritoare timp de secole”. „În acest context – a explicat Sfântul Părinte – nouă, celor care credem în Cristos, ni se cere să ne întoarcem la esenţial, la inima credinţei noastre, pentru a da împreună mărturie lumii despre Dumnezeul cel viu, adică despre un Dumnezeu care ne cunoaşte şi care ne iubeşte, în a cărui privire trăim”.

„Nu trebuie să uităm ceea ce ne uneşte, adică credinţa în Dumnezeu, Tată şi Creator”, a afirmat Sfântul Părinte, arătând că „în lumina priorităţii credinţei se înţelege şi importanţa dialogurilor teologice cu Bisericile şi Comunităţile Ecleziale, în care este angajată Biserica Catolică”. „Prin unitatea vizibilă a discipolilor lui Isus, unitate inexplicabilă din punct de vedere uman, va putea fi recunoscută acţiunea lui Dumnezeu care depăşeşte tendinţa lumii spre dezagregare”. Papa a îndemnat la speranţă, subliniind că „adevăratul ecumenism, recunoscând primatul acţiunii divine, necesită în primul rând răbdare, smerenie, abandonare la voinţa lui Dumnezeu. În cele din urmă, ecumenismul şi noua evanghelizare necesită dinamismul convertirii, înţeles ca voinţă sinceră de a-l urma pe Cristos şi de a adera în mod deplin la voinţa Tatălui”.

Adunarea Plenară a CPUC s-a încheiat vineri, 16 noiembrie, printr-un cuvânt al Cardinalului Kurt Koch, preşedinte al Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor. Aceste zile de reflecţie şi dialog asupra importanţei unităţii între creştini pentru o puternică mărturisire a credinţei în Hristos Înviat în faţa provocărilor lumii actuale reprezintă încă un pas parcurs pe drumul ecumenismului, pentru ca, „într-adevăr, cu toţii să putem fi una, aşa cum una suntem la masa altarului, prin Hristos, cu care cu toţii ne cuminecăm formând un singur trup” (PS Florentin).

Biroul de presă al Episcopiei de Cluj-Gherla

imagine imagine

imagine