Noapte de rugăciune în capela Sf. Iosif în cadrul pelerinajului Moaştelor Sfinţilor Apostoli

publicat la 18 martie 2013 în Ştiri

imagineCapela Sf. Iosif din Piaţa Cipariu, a găzduit în zilele 15-18 martie 2013, racla cu Relicve ale celor 12 Apostoli şi Ucenici ai Mântuitorului nostru Isus Cristos, la care s-au adăugat şi Moaşte ale Sfântului Evanghelist Marcu. Este preţiosul dar care a fost încredinţat Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, cu ocazia creării întru cardinalat de către Papa Benedict al XVI-lea, în 18 februarie 2012.

Relicvariul a fost adus vineri, 15 martie, în jurul orei 16.00, de către pr. Anton Crişan, Vicar cu preoţii, în capelă fiind deja prezenţi mulţi credincioşi veniţi la programul de rugăciune. După depunerea moaştelor sfinte în faţa Altarului, s-a făcut Litania tuturor sfinţilor, fiind invocată mijlocirea în rugăciune a Sfinţilor Apostoli.

Într-un cuvânt introductiv, pr. Mircea Marţian, parohul parohiei “Andrei Mureşanu” afiliată capelei, a adus mulţumire Preafericirii Sale Cardinal Lucian pentru că a binecuvântat pelerinajul acestor moaşte şi Ierarhului de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, care a dat binecuvântare pentru organizarea, cu acest prilej, a unei nopţi de veghe, în care s-au unit în rugăciune Episcopul eparhial, preoţi, persoane consacrate şi credincioşi clujeni, cărora s-au alăturat pelerini veniţi din toată Transilvania.

Punctul central al serii a fost Sfânta Liturghie Arhierească celebrată, de la ora 19.00, de PS Florentin, în prezenţa a numeroşi preoţi şi a unui mare număr de credincioşi, persoane consacrate, membrii ai unor asociaţii ale Bisericii, precum Reuniunea Mariană, ASTRU-Cluj, Ordinul terţiar franciscan, bazilitan, ş.a.

Alături de Episcopul Eparhial au fost prezenţi Mons. Mihai Todea, Vicar general eparhial, pr. Protopop Cristian Sabău, pr. rector Călin Bot împreună cu pr. formator Florin Chiciurdean, preoţii vicari parohiali ai parohiei gazdă, “Andrei Mureşanu”, pr. Florin Isac şi pr. Titus Sas. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Seminarului Teologic “Sf. Ioan Evanghelistul” din Cluj-Napoca, condus de teologul Vlăduţ Pupăză.

Între participanţi amintim pe pr. Emil Ghiurco – unul dintre organizatorii nopţii de veghe -, însoţit de mai mulţi credincioşi din loc. Ştei; pr. Iosif Mihăieş şi credincioşii săi din Băiţa; pr. Login Cioca de la Năsăud; un mare număr de preoţi prezenţi la spovezi: pr. vicar Ioan Mătieş, pr. Florian Virgil, pr. consilier Romulus Silaghi, pr. Florea Gheorghe care a venit însoţit de credincioşi din parohia Gheorgheni. Au mai participat: pr. Cristian Capătă cu un grup de credincioşi din Popeşti, pr. Ciprian Felecan însoţit de credincioşi din Valea Chintăului, pr. Grigore Ciupe cu credincioşi din parohia Mărăşti, precum şi grupuri de pelerini din Beiuş, Oradea, Baia-Mare, Târgu-Mureş, Reghin, Bistriţa, Gherla, Dej, Năsui, Năsăud, Satu-Mare, Alba-Iulia, Zalău, Baia-Sprie ş.a.

Rugăciunea şi meditaţiile înălţătoare care au deschis izvorul harurilor cereşti, a fost transmisă în direct în casele multor credincioşi prin bunăvoinţa postului de radio catolic Radio Maria.

În meditaţia la Sfânta Liturghie, PS Florentin a dorit să mulţumească organizatorilor, precum şi participanţilor la acest timp de rugăciune, în prezenţa în primul rând a Mântuitorului – a fost subliniată importanţa prezenţei, înainte de orice, a Sângelui Euharistic pe masa sfântului altar, sânge vărsat pentru a ne aduce iertarea păcatelor: “Biserica – ne spun Sfinţii Părinţi – s-a născut acolo, la înălţimea Crucii, din străpungerea Trupului mântuitor de ascuţişul păcatelor noastre; nu suliţa este cea care L-a ucis, Hristos deja murise după ce a rostit ultimul cuvânt al bucuriei misiunii împlinite, «Săvârşitu-s-a!» Păcatele noastre sunt cele care L-au ţintuit acolo şi de aceea suntem datori să adorăm acest Preasfânt Trup şi Sânge, să venerăm şi Sfânta Cruce pe care s-a vărsat acest Sânge preasfânt şi care a rămas semnul credinţei noastre”.

“Ne bucurăm”,a subliniat Preasfinţia Sa, “pentru că în această seară putem săvârşi aici rugăciunea Sfintei Liturghii, rugăciunea în care El coboară din nou în mijlocul nostru, aşa cum odată era în mijlocul Apostolilor, spunându-le acele minunate cuvinte sigilate pentru veşnicie ca prezenţă a Lui în mijlocul nostru: «Acesta este Trupul meu»; «Acesta este Sângele Meu»; Mântuitorul însuşi coboară pe masa sfântului Altar şi este elementul cel mai important al acestei seri. Chiar dacă avem marea onoare de a primi Moaştele Sfinţilor Apostoli, să ştim că mai înainte de toate este Taina Sfântului Sacrament.”

La încheierea celebrării liturgice, PS Florentin a continuat momentele de reflexie printr-o prezentare a celor 12 Apostoli, a fiecăruia în parte, a momentelor de început a misiunii încredinţată lor de Isus: “ei au lăsat mrejele acestei lumi, au lăsat relaţiile de familie, tată, mamă, soţie şi toate celelalte ataşamente, pentru a da prioritate Cuvântului lui Dumnezeu întrupat, Mântuitorului Isus Hristos. Au acceptat şi soarta Mântuitorului, «care nu avea unde să îşi plece capul» – aşa cum El o spune în Evanghelii, au împărtăşit întru toate viaţa Lui. (…) Rolul principal al Apostolilor este acela de continuatori: sunt trimişi de Mântuitorul, ca, după cei trei ani ai vieţii Sale publice, ei să continue învăţătura Sa, opera de sfinţire a poporului lui Dumnezeu şi să conducă poporul lui Dumnezeu spre mântuire”.

Pornind de la fragmentul din Sfânta Evanghelie a lui Marcu despre momentul în care Isus a rânduit pe cei 12 apostoli “ca să fie cu El”, s-a evidenţiat că: “Isus nu le spune în primul rând, “mergeţi şi faceţi”, ci le spune “fiţi” – sunt două verbe diferite, «a fi» şi «a face»: «a fi» ţine de fiinţa noastră, de conştiinţa, de identitatea noastră; «a face» este acţiunea pe care o facem din această conştiinţă. Isus le cere Apostolilor “să fie cu El” – iată şi rostul adoraţiei – în primul rând, Isus le cere Apostolilor să fie cu El! După aceea le vorbeşte de propovăduire, de vindecare, de alungarea demonilor. În primul rând, ei trebuie să fie cu El – pentru că, dacă nu sunt cu El, le lipseşte de fapt izvorul, originea predicării, vindecării, alungării demonilor. «Nu se poate sluji la doi stăpâni» – spunea Mântuitorul. De aceea, plecând înarmaţi cu prezenţa unicului Stăpân, Mântuitor, Hristos, ei au reuşit să biruiască lumea: 12 oameni!”

A urmat Adoraţia Euharistică, timp de dialog, în spirit, cu Dumnezeu, de contemplare a umilinţei şi totodată a măreţiei prezenţei Sale în Sfântul Sacrament al Altarului. Acest moment a fost încheiat printr-o meditaţie despre importanţa adoraţiei, despre izvoarele biblice ale acestui mod de rugăciune.

Programul a continuat cu Sfânta Liturghie în rit latin celebrată de pr. Marcelin Rotaru şi apoi, până dimineaţă, în rugăciune neîntreruptă, pentru ca, urmând modelul Apostolilor lui Hristos, credincioşii să-L poată primi pe Hristos în sufletele lor şi să-l poarte apoi mai departe, în lume, în familiile lor, la locurile de muncă, la toţi cei care au nevoie de El.

Una dintre intenţiile serii a fost rugăciunea pentru noul Suveran Pontif

Invitând la rugăciune pentru Sfântul Părinte Francisc, PS Florentin a menţionat: “Am trăit clipe unice de istorie scrisă pentru timpurile noastre. Este un mare har pe care Biserica Catolică îl primeşte în aceste zile: cu siguranţă, aţi urmărit mai întâi momentul Conclavului, sesiunile închise în care Principii Bisericii Catolice, după ceasuri întregi de rugăciune, de adoraţie, au ales pe acela pe care au crezut că reprezintă, de fapt, alegerea divină pentru aceste timpuri ale Bisericii. Cu toate previziunile, a fost ales un om pentru noi, în parte, necunoscut.

A venit un papă smerit, un om care prin simplitatea primului discurs a lăsat uimită întreaga lume, un om care a chemat la rugăciune, un om care a dorit să se roage pentru Pontiful emerit. Este un moment unic al Bisericii: dacă în istoria Bisericii s-a întâmplat, în sec. al XV-lea şi mai înainte, să fie mai mulţi Papi, nu era spre comuniune, ci erau momente de diviziune. Acest moment istoric în care ne aflăm, este un moment de perfectă comuniune. Mă bucur pentru că noul Suveran Pontif va avea un sfetnic de nădejde în Pontiful emerit Benedict al XVI-lea, care, în ultimul său discurs a spus, adresându-se Cardinalilor adunaţi deja pentru pre-anunţatul conclav: «ştiu că viitorul Papă se află printre voi; ca urmare, încă de acum îi promit ajutor şi supunere necondiţionată».

Dacă Pontiful emerit Benedict al XVI-lea a ales să se retragă, după lungi ore şi zile de rugăciune, înseamnă că el va dobândi haruri Bisericii pe o altă cale şi a considerat, probabil, că serviciul său contemplativ şi de rugăciune, va putea fi mult mai important decât ceea ce ar fi făcut cu smeritele forţe, la binecuvântata vârstă lăsată de Dumnezeu. Cu siguranţă va fi un stâlp al Bisericii de acolo, din umbră, fără să mai apară public, fără să mai interfereze în mod explicit cu problemele Bisericii, dar, cu siguranţă interferând puternic la nivelul mijlocirii în rugăciune.

De aceea, Biserica Catolică nu este în criză, Biserica Catolică îşi continuă drumul în linişte şi în pace. Într-adevăr, există probleme în lume, există problemele fiecăruia dintre noi, dar Biserica îşi urmează cursul cu aceeaşi tărie a credinţei şi vă invit pe fiecare dintre dvs. să ne rugăm pentru actualul Pontif, pentru Biserica noastră, să ne rugăm invocând numele Preasfintei Fecioare Maria, pentru ca fiecare dintre noi, în drumul său rânduit de Dumnezeu, să poată face întru totul voinţa Lui preasfântă. Amin.”

V.S. – DIRMM

imagine

imagine

imagine

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *