Pregătire pentru primirea indulgenţei plenare la Catedrala „Schimbarea la Faţă”

Publicat pe: 2 mai 2013|Secțiunea: Ştiri|Etichete: , |

Prin Decretul dat în 5 octombrie 2012, Sfântul Părinte acordă indulgenţă plenară cu ocazia Anului Credinţei. Indulgenţele pot fi obţinute de la deschiderea din 11 octombrie 2012, până în 24 noiembrie 2013, când se încheie Anul dedicat Credinţei. Aşadar, în acest timp, „vor putea dobândi Indulgenţa plenară de pedeapsa temporală pentru propriile păcate împărţită prin milostivirea lui Dumnezeu, aplicabilă ca mijlocire pentru sufletele credincioşilor răposaţi, toţi credincioşii şi fiecare în parte cu adevărat căiţi, spovediţi cum se cuvine, împărtăşiţi sacramental şi care îndeplinesc condiţiile prescrise şi se roagă după intenţiile Sfântului Părinte„.

Printre multele îndrumări oferite de Sfântul Părinte s-a amintit credincioşilor că trebuie să participe „la cel puţin trei momente de predici în timpul Sfintelor Misiuni, sau la cel puţin trei lecţii despre Actele Conciliului Vatican II şi despre Articolele din Catehismul Bisericii Catolice, în orice biserică sau loc corespunzător”; încheind cu recitarea rugăciunilor: Tatăl Nostru, Mărturisirea de Credinţă, Născătoare de Dumnezeu şi Mărire Tatălui … .

Sub semnul Anului Credinţei, reprezentanţii Eparhiei de Cluj-Gherla propun, pentru fiecare parohie, trei zile de cateheză finalizate cu o celebrare penitenţială. Prin această cateheză credincioşii sunt invitaţi să mediteze asupra credinţei, asupra păcatului, mai ales asupra păcatelor împotriva credinţei – teme care, ca urmare a îndemnului Sfântului Scaun, vor reveni constant cadrul programelor pastorale, de-a lungul întregului an.

Începutul seriei de cateheze, s-a făcut la Catedrala „Schimbarea la Faţă”, în zilele de 29, 30 aprilie şi 1 mai 2013, după Liturghia Darurilor mai Înainte Sfinţite, prin meditaţiile ţinute de către pr. Marcelin Rotaru. În prima seară, a fost abordat subiectul credinţei, punând accentul pe Sacramentul Spovedaniei, prima condiţie pentru dobândirea indulgenţei plenare.

În cea de-a doua seară a fost aprofundată pilda întoarcerii fiului risipitor (Lc 15, 20-24). Părintele a explicat ce înseamnă o căinţă adevărată, ce presupune examenul de conştiinţă, pentru a se primi cum se cuvine Sfânta Împărtăşanie, fiind pus totodată în lumină aspectul iertării pe care Dumnezeu ne-o dăruieşte, după cum tatăl milostiv aleargă cu braţele deschise, pentru a ieşi în întâmpinarea fiului mai mic, care se întoarce acasă căit (cf. Lc 15, 20-24).

În cea de-a treia meditaţie, vorbind despre păcat, mai ales despre păcatele împotriva credinţei pe care le-a şi amintit, părintele s-a oprit, prin exemplificare, asupra unui păcat ilustrat într-un fragment din Evanghelia după Sf. Evanghelist Ioan, despre femeia care a fost prinsă în adulter şi adusă de către cărturari şi farisei în faţa lui Hristos, pentru a fi ucisă cu pietre. Isus a cerut ca, cel fără de păcat să arunce cu piatra în femeie – dar conştientizând propriile păcate, toţi s-au retras; nici Isus nu a condamnat-o şi dăruindu-i iertarea, i-a cerut doar să nu mai păcătuiască (cf. Io 8, 3-11).

imagine

Prin drumul spiritual al celor trei seri, părintele a dorit să ilustreze „că viaţa de credinţă nu este un chin, nu este durere, ci este o bucurie, Dumnezeu vrea să fim fericiţi. Un creştin trebuie să trăiască în bucurie – aceasta este semnul întâlnirii cu Hristos, a împărtăşirii cu Trupul şi Sângele Lui, a prezenţei vieţii lui Dumnezeu în noi – prin Sf. Împărtăşanie omul devine ceea ce atinge, devine Hristos, se îndumnezeieşte.”

La final, în Catedrală s-a celebrat un rit penitenţial încheiat prin recitarea rugăciunilor prevăzute şi apoi PS Florentin Crihălmeanu a dat binecuvântarea pentru obţinerea indulgenţei plenare pentru toţi aceia care sunt cuminecaţi şi spovediţi. Totodată, Episcopul eparhial a adresat o mulţumire specială pr. Marcelin Rotaru, care este de origine din Dieceza de Iaşi, dar, de mai mulţi ani se află în cadrul Eparhiei de Cluj-Gherla, fiind îndrumător spiritual pentru studenţii Seminarului Teologic şi ajutând şi pe plan pastoral.

Săptămâna Mare este timpul cel mai potrivit în care putem permite luminii izvorâte din Crucea Mântuitorului să ne pătrundă adâncul sufletului şi să descopere ceea ce se află acolo, pentru ca, prin instrumentele oferite de Hristos prin Biserică, să-L lăsăm pe El să ne cureţe, să ne îndrepte cugetul spre bine şi să ne vindece urmele, rănile produse de păcat, primind cu recunoştinţă şi umilinţă darul indulgenţei plenare, încă un semn al milostivirii lui Dumnezeu.

V.S.-DIRMM

Video