Sfinţirea bisericii “Preasfânta Treime” din Corpadea

publicat la 19 iunie 2013 în Ştiri

imagineDuminică, 16 iunie 2013, peste 500 de credincioşi s-au reunit în loc. Corpadea, com. Apahida, unde PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla a sfinţit altarul, noul iconostas şi interiorul bisericii parohiale renovate şi înfrumuseţate, aşezând în locaşul mesei altarului moaştele Sf. Martin I, Papă (649-655). PS Lucian Cardinal Mureşan a aprobat, pentru această zi, prezenţa la Corpadea a Moaştelor Sfinţilor Apostoli, darul primit din partea Sfântului Scaun al Romei, cu ocazia creării întru cardinalat.

Episcopul eparhial de Cluj-Gherla a fost primit în Corpadea în mod tradiţional, de tineri în port popular cu pâine şi sare, de preoţi şi credincioşi în numele cărora, pr. Marius Mureşan, Protopop de Someş, i-a adresat un cuvânt de bun-venit. Această vizită pastorală a fost precedată de cea din octombrie 1998, când Episcopul din acea vreme, IPS George Guţiu, a sfinţit biserica nou-construită prin efortul comunităţii de credincioşi împreună cu păstorul de atunci, pr. Dumitru Coţe, prezent şi acum, după 15 ani, la momentul resfinţirii.

Primarul com. Apahida, dl. Grigore Fati, a salutat, de asemenea, această sărbătoare pentru comuna pe care o administrează, cu bucuria de a constata relaţia bună existentă între creştinii de diferite confesiuni din localitate. “Am răspuns cu bucurie invitaţiei pr. paroh Marius Cerghizan, care este şi secretar episcopal, de a resfinţi acest frumos lăcaş de cult”, a răspuns PS Florentin, arătând că “iubirea dintre creştini este de fapt semnul credinţei lor. Suntem în Anul Credinţei, de aceea, să fie această ceremonie şi o piatră pusă la temelia credinţei noastre creştine, aşa încât să putem spune cu Cardinalul nostru de veşnică amintire, IPS Iuliu Hossu, «credinţa noastră este viaţa noastră»”.

Programul, constând în ceremonia sfinţirii interiorului bisericii şi Sfânta Liturghie Arhierească, s-a bucurat de o largă participare, alături de credincioşii greco-catolici fiind prezenţi şi credincioşi ortodocşi şi penticostali. Au răspuns invitaţiei organizatorilor, preoţi consilieri eparhiali, preoţi parohi însoţiţi de credincioşi din Cluj-Napoca şi împrejurimi, din parohii precum Sânicoara, Apahida, Ghiriş, Frata, Iara, Cojocna, Căşei, Popeşti, Petea, ş.a., invitaţi din alte Eparhii şi din străinătate, persoane consacrate din Congregaţia Surorilor Maicii Domnului (CMD) şi din Ordinul Surorilor “Sfântului Vasile cel Mare” (OSBM), studenţi ai Seminarului Teologic “Sf. Ioan Evanghelistul”. Răspunsurile liturgice au fost date, cu măiestrie, de Corul “Angeli” al bisericii “Bob” din Cluj-Napoca, dirijat de prof. Angela David.

În predica la Sfânta Liturghie, PS Florentin a invitat ca, aşa cum s-a resfinţit lăcaşul de cult, “Dumnezeu ne invită astăzi, pe fiecare dintre noi, Biserica vie, să ne reînnoim sufletele, curăţindu-le, aşa cum am curăţit masa Altarului, sfinţindu-le şi pregătindu-le în fiecare ceas pentru venirea Domnului”. A fost explicat faptul că Biserica face, în această duminică, pomenirea Conciliului de la Niceea, întâiul Conciliu Ecumenic (din anul 325, sec. IV), în care s-a stabilit cel dintâi Simbol al Credinţei, precum şi calcularea datei Sărbătorii Învierii Domnului. Totodată, Conciliul, ca Adunare supremă a Bisericii, a condamnat erezia unui preot din Alexandria, pe nume Arie, care nu voia să recunoască dumnezeirea Fiului, faptul că Tatăl şi Fiul sunt de o singură Fiinţă dumnezeiască.

Privind spre adevărurile credinţei creştine, Episcopul de Cluj-Gherla a spus: “Iubiţi credincioşi, mântuirea este un dar care ni se oferă. Aşa cum orice dar trebuie primit, la fel şi darul mântuirii, trebuie să îl primim prin voinţa noastră, în sufletele noastre şi să devină astfel darul mântuirii noastre. Mântuitorul, în rugăciunea pe care astăzi am ascultat-o, în cadrul cuvântului de despărţire de sfinţii Săi Apostoli şi ucenici, vorbeşte despre acest frumos dar al vieţii veşnice. Este darul pe care El a venit să ni-l ofere şi explică în ce constă acest dar: ‘Aceasta este viaţa veşnică: să te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care Tu L-ai trimis’ (Io 17,3). Rolul nostru, în mod particular în acest An dedicat Credinţei, este ca viaţa noastră să nu o risipim prin cunoaşterea multor elemente ale ştiinţei, ale artei, ale politicii, ci să ne preocupăm de cunoaşterea credinţei care ne dă viaţă, credinţa care ne poate asigura viaţa veşnică, credinţa în Dumnezeu. Ce spunem noi, creştinii de astăzi, despre credinţa noastră, dacă vom fi întrebaţi? În ce credem? Răspunsul trebuie să ne fie ferm, pentru că-l rostim la fiecare Sfântă Liturghie: ‘Cred într-Unul Dumnezeu…’ – este Simbolul Credinţei noastre, este buletinul nostru de identitate creştin, este o formulă pe care nu numai o recităm, dar în care credem, pentru că ea, primită şi mărturisită, ne asigură mântuirea, viaţa veşnică.”

În încheierea celebrării liturgice, pr. Marius Cerghizan, parohul comunităţii Corpadea, a rostit cuvântul de mulţumire, menţionând faptul că, în urmă cu 100 de ani, un alt membru al familiei sale a fost preot în Corpadea: “între 1908 – 1915, când întreaga comunitate din Corpadea era greco-catolică, părintele care o păstorea era Vasile Cerghizan”. Mulţumiri au fost adresate preoţilor înaintaşi dinainte de 1948 şi cei de după intrarea Bisericii Greco-Catolice în legalitate. A mulţumit Preasfinţitului Episcop Florentin, “care a avut încrederea şi curajul” de a-i încredinţa parohia Corpadea, pe lângă celelalte funcţiuni pe care le îndeplineşte la Curie şi la Surorile Congregaţiei Maicii Domnului.

A mulţumit PF Lucian Cardinal Mureşan pentru că a binecuvântat aducerea Moaştelor Sfinţilor Apostoli, sub semnul Anului Credinţei. Mulţumiri au fost adresate tuturor celor ce i-au stat alături, mai întâi familiei, apoi autorităţilor locale, preotului paroh ortodox din Corpadea, pr. Mihai Pop, prezent la celebrare, preoţilor greco-catolici, credincioşilor parohiei, tuturor credincioşilor. Mulţumiri au fost aduse Maicii Paula, Superioară generală şi Surorilor CMD, în mod deosebit celor care provin din Corpadea, sora Olga şi sora Onoria, “mărturii vii ale acestei biserici, ale acestei comunităţi, care m-au însoţit cu rugăciunea zi şi noapte”. A mulţumit, de asemenea, Surorilor Ordinului “Sfântului Vasile cel Mare”, Maicii Valentina, Superioară provincială, care au răspuns invitaţiei de a participa la sfinţirea bisericii din Corpadea. În numele comunităţii, pr. Marius a oferit Episcopului eparhial o amintire, o icoană reprezentând Sfânta Treime – hramul bisericii parohiale.

În continuare, PS Florentin a binecuvântat şi onorat, prin decernarea diplomei “Iuliu Hossu”, donatorul terenului pentru biserică – dl. Nicolae Gal, pe cei care s-au implicat în mod deosebit în edificarea şi înfrumuseţarea lăcaşului de cult, pr. Dumitru Coţe care, fiind paroh în Corpadea a ridicat biserica, dl. Sabo Arpad, prim-curator, dar şi pe d-na Eudochia Bucur, care, timp de 10 ani, a oferit propria casă pentru desfăşurarea celebrărilor liturgice în parohia greco-catolică Corpadea. În semn de preţuire, Preasfinţia Sa a dăruit pr. Marius şi comunităţii pe care o păstoreşte un preţios ciboriu pentru masa Sf. Altar. La final, PS Florentin a dat binecuvântarea pentru obţinerea indulgenţei plenare, conform prevederilor existente în Anul Credinţei pentru Eparhia de Cluj-Gherla. De asemenea, în această zi a sfinţirii bisericii, credincioşii au avut permisiunea de a intra în Sfântul Altar pentru închinare şi totodată pentru venerarea Moaştelor Sfinţilor Apostoli. Programul s-a încheiat prin agapa fraternă la care au fost invitaţi toţi participanţii la frumoasa sărbătoare din localitatea Corpadea.

imagine

imagine

imagine

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *