Schimbarea la Faţă a Domnului în Catedrala episcopală din Cluj

Publicat pe: 8 august 2013|Secțiunea: Ştiri|

Biserica a îmbrăcat haina de sărbătoare, marţi, 6 august 2013, în mod particular în Eparhia de Cluj-Gherla: în primul rând, în această zi s-a celebrat mărita sărbătoare a Schimbării la Faţă a Domnului nostru Isus Hristos pe Muntele Taborului. În al doilea rând, a fost hramul Catedralei de pe b-dul Eroilor nr. 10, biserică zidită în sec. al XVIII-lea şi care, prin constituţia apostolică Sollemni Conventione, din 5 iunie 1930, a fost dăruită de către Sf. Scaun, ca şi Catedră episcopală a Episcopului de Cluj-Gherla, în vremea aceea, Iuliu Hossu, vrednicul Arhiereu de pioasă amintire. În al treilea rând, a fost aniversare a 11 ani de când Preasfinţia Sa Florentin Crihălmeanu a primit toiagul arhieresc, ca Episcop al Eparhiei de Cluj-Gherla.

În cadrul Sfintei Liturghii celebrată cu această ocazie, Ierarhul de Cluj-Gherla a adus mulţumire Bunului Dumnezeu pentru cei 73 de diaconi hirotoniţi, 73 de preoţi hirotoniţi şi 38 de biserici şi capele binecuvântate şi consacrate, în această perioadă, spre folosul credincioşilor şi a comunităţilor liturgice. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenţi teologi ai Seminarului eparhial „Sf. Ioan Evanghelistul”.

Cuvântul de învăţătură al PS Florentin a prezentat semnificaţia fragmentului evanghelic al Schimbării la Faţă a Domnului pe Muntele Tabor, prezentându-l ca pe o „scenă de teatru care influenţează însă asupra întregii vieţi a apostolilor, a comunităţii apostolice şi putem spune chiar şi a noastră a celor de astăzi: ne închipuim pe Mântuitorul conducându-i pe cei trei apostoli pe munte şi acolo, ca de după o cortină, se deschide o altă dimensiune, necunoscută apostolilor până atunci, din care, deşi în timpul zilei, izvorăşte o lumină puternică. Această lumină este lumina Tatălui care luminează prin Fiul, Acela pe care şi noi Îl mărturisim în Simbolul Credinţei drept «Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat». Este Lumina Fiului care impresionează pe cei ce asistă la această scenă, lumină mai puternică decât lumina soarelui. Ce ne învaţă scena Schimbării la Faţă? Să nu o considerăm doar ca pe o excepţie, Hristos doreşte ca apostolii care au fost alături de El în momentele cele mai importante ale vieţii Sale, să ştie că aceasta este Faţa Lui cea adevărată şi nu aceea pe care o percepem în lume, învăluită în umanitatea Sa.”

„Iubiţi credincioşi, la lumina acestui mare mister al Schimbării la Faţă, să ştim că, de fapt, teatrul pe care îl trăim nu este Sfânta Liturghie sau momentele celebrative care ni se par de scurtă durată, ci este tocmai viaţa noastră, viaţa pe care o considerăm atât de reală încât ne identificăm cu ea şi avem impresia că vom trăi o veşnicie şi avem tentaţia de a ne asigura, de a ne prelungi cât de mult bunăstarea aici pe pământ. De fapt acesta este teatrul, cum frumos spunea un dramaturg, Pedro Calderón: «El teatro del mundo» – este teatrul lumii acesteia, care odată se va încheia şi va începe realitatea veşniciei. De aceea, să trăim la lumina veşniciei, transfiguraţi de lumina credinţei în Hristos şi să nu ne punem speranţa în această viaţă, pentru că suntem creaţi pentru mult mai mult, suntem creaţi pentru veşnicie.”

Pentru a marca momentul celebrativ, la încheierea Sfintei Jertfe Liturgice, în numele preoţilor, diaconilor, persoanelor consacrate şi credincioşilor Eparhiei de Cluj-Gherla, PR. Cristian Sabău, protopop de Cluj I a oferit Preasfinţiei Sale Florentin un buchet de flori, „în semn de preţuire şi de mulţumire” oferindu-i, în mod simbolic, „împreună cu buchetul de flori şi rugăciunile tuturor” pentru misiunea ce i-a fost încredinţată de către Fericitul Papă Ioan-Paul al II-lea, „de a păstori poporul care i-a fost încredinţat”.

PS Florentin a răspuns gestului de mulţumire, spunând: „îi mulţumim Bunului Dumnezeu pentru darul chemării, îi mulţumim pentru că, aşa cum spunea Sf. Augustin: «pentru voi sunt Episcop dar împreună cu voi sunt creştin». Biserica nu ar exista fără dumneavoastră, motivul pentru care mă aflu aici sunteţi dumneavoastră, sunteţi aceia pentru care m-am angajat la această slujbă a păstoririi. Aş dori să mulţumesc şi eu, cu această ocazie, colaboratorilor apropiaţi, vicarilor, protopopilor, pr. protopop al Clujului, Cristian Arinel, să mulţumesc întregului cler, persoanelor consacrate, pr. protoegumen OSBM Ioan Laurean Daboc prezent aici, mulţumesc pr. Florian Virgil, care este semnul continuităţii – între mărturisitorii Bisericii noastre, prezent la această celebrare liturgică, să vă mulţumesc dvs. tuturor, iubiţi credincioşi, în primul rând pentru rugăciunile dvs., pentru faptul că dincolo de neputinţele noastre, rămâneţi credincioşi lui Dumnezeu, în speranţă şi în iubire. Vă invit, în continuare, să purtaţi multele şi diferitele probleme ale Bisericii noastre în rugăciunile dumneavoastră.”

Fiind îndeplinite, în această zi a hramului Catedralei, în Anul Credinţei, condiţiile obţinerii indulgenţei plenare, s-au făcut rugăciunile stabilite şi PS Florentin a dat binecuvântarea, după care credincioşii au fost invitaţi să primească, din partea Preasfinţiei Sale, câte o imagine cu Schimbarea la Faţă a Domnului.

imagine

imagine

imagine