10 ani de la sfinţirea bisericii Înălţarea Sfintei Cruci din parohia Borşa, protopopiatul Someş

publicat la 18 septembrie 2013 în Ştiri

În parohia Borşa, din protopopiatul Someş, s-au aniversat duminică, 15 septembrie 2013, 10 ani de la sfinţirea bisericii cu hramul Înălţarea Sfintei Cruci. Pr. Marius Mureşan, protopop de Someş şi paroh în Borşa, l-a invitat la acest moment sărbătoresc pe PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla, care a celebrat Sfânta Liturghie a duminicii de după mărita sărbătoare a Înălţării Sfintei Cruci. Preoţi concelebranţi au fost: pr. Mihai Todea, Vicar general, pr. Traian Pop, pr. Ioan Andreica şi pr. Florin Isac.

imagine

Corul parohiei Sf. Iosif din Gherla, dirijat de dl. prof. Vasile Chiş, prin răspunsurile la Sfânta Liturghie a înălţat sufletele spre Dumnezeu. Alături de ceilalţi participanţi, surorile din Ordinul Sfântului Vasile cel Mare (OSBM), sosite împreună cu Maica Valentina, Superioară provincială, au contribuit ca în parohia Borşa să fie o adevărată zi de sărbătoare.

Au răspuns invitaţiei de a se alătura bucuriei credincioşilor din Borşa reprezentanţi ai autorităţilor de stat şi locale: d-na Mariana Secară, primar al localităţii Borşa, dl. preşedinte al Consiliului Judeţean, Horea Uioreanu, dl. senator Marius Nicoară, parlamentari, deputaţi, membrii ai consiliului local, cu toţii fiind, de-a lungul ultimilor 10 ani, dar şi înainte de sfinţirea sfântului lăcaş, buni colaboratori şi susţinători ai pr. Marius Mureşan în efortul său constant pentru binele sufletesc al enoriaşilor şi pentru mântuirea sufletelor.

Mesajul spiritual al zilei, transmis de PS Florentin, s-a situat şi în această zi sub semnul Crucii, semnul fundamental al credinţei creştine: “Suntem în Anul dedicat Credinţei şi tema pastorală a acestui an pentru Eparhia noastră este Anul Credinţei – Familia, leagăn al credinţei, de aceea, suntem invitaţi să medităm asupra credinţei noastre creştine. Credinţa este un har pe care-l cerem de la Bunul Dumnezeu, zilnic, în rugăciune. Evanghelia de astăzi ne invită să Îl urmăm pe Hristos pentru a dobândi acest har. ‘Oricine vrea să vină după Mine – spune Hristos – să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie'”.

“Sunt trei momente esenţiale în acest drum spre urmarea lui Hristos: în primul rând lepădarea de sine, detaşarea de propriul eu, de propriile ambiţii: ‘Ce-i va folosi omului dacă va câştiga întreaga lume dar sufletul său îl va pierde?’ Nu putem pune în balanţă sufletul şi averea întregii lumi, pentru că sufletul nostru are o dimensiune care depăşeşte dimensiunea oricărei averi lumeşti, are dimensiunea veşniciei – toate celelalte sunt trecătoare, sufletul trece însă dincolo de bariera timpului, pentru că este de la Dumnezeu”.

imagine

“A doua dimensiune orizontală a Crucii este ceea ce Isus numeşte purtarea crucii: să ne purtăm crucea zilnic – aici crucea are un sens simbolic şi anume este cumulul tuturor greutăţilor, suferinţelor pe care fiecare dintre noi, sub o formă sau alta, în familie sau în societate, le are. Să purtăm această cruce a vieţii noastre cu vrednicie, cu răbdare, cu bucurie, bine ştiind că acest instrument al crucii ne poate dobândi mai puternic harul credinţei. Atât lepădarea de sine cât şi purtarea crucii sunt doar mijloace care trebuie să ne conducă spre ultimul scop, care este urmarea lui Hristos. A merge pe urmele lui Hristos înseamnă a merge până sub Crucea lui Hristos şi apoi, urcând, prin Cruce spre Înviere – este idealul oricărui creştin”.

“Suntem mântuiţi prin Cruce, însă darul mântuirii este un dar ‘în potenţă’, un dar pe care trebuie să-l facem, prin viaţa noastră, să devină al nostru. De aceea, nu este suficientă ascultarea credinţei sau respectarea legii, este nevoie de trăirea credinţei – întruparea cuvântului şi apoi mărturisirea credinţei prin viaţa noastră – sunt cele trei etape pe care Pontiful Roman Benedict al XVI-lea, acum emerit, le numea în Scrisoarea Apostolică Porta Fidei“.

Referindu-se la motivul sărbătorii comunităţii din localitatea Borşa, PS Florentin a spus: “Se cuvine să-i mulţumim Bunului Dumnezeu la împlinirea a 10 ani de când, prin voia Domnului, s-a binecuvântat acest locaş de închinăciune prin strădania unor oameni deosebiţi pe care Dumnezeu i-a rânduit la cârma acestei parohii. Chiar dacă comunitatea noastră din Borşa avea biserică, a trebuit ca părintele protopop şi paroh al aceste comunităţi să pornească de la început (nn. biserica nefiind retrocedată). Doresc să-i mulţumesc pr. protopop Marius pentru toată lucrarea pe care a făcut-o împreună cu familia sa, cu credincioşii. Ne amintim cu pioşenie de d-na preoteasă Otilia, care a fost sprijinul şi mâna dreaptă a părintelui, fiind un ajutor şi pentru comunitate. Mulţumim Domnului care a vrut să binecuvânteze această familie cu doi fii care sperăm să-i urmeze părintelui lor în această verticalitate a vieţii în împlinirea voinţei lui Dumnezeu”.

imagine

Pr. protopop Marius Mureşan, la ceas de bucurie şi de aniversare, a mulţumit Bunului Dumnezeu pentru “frumoasa zi de toamnă în care soarele a luminat şi sufletele de lumina sărbătorii”. A mulţumit PS Florentin pentru că în mod repetat a vizitat parohia Borşa, participând astfel la viaţa acestei parohii. O mulţumire specială a fost adresată credincioşilor, atât celor greco-catolici, cât şi celor ortodocşi care l-au primit în mijlocul lor “atât încât s-a putut simţi ca un adevărat borşan”.

A mulţumit oficialităţilor prezente: d-nei primar Mariana Secară, cu care a avut o bună colaborare, d-lui Horea Uioreanu şi d-lui Marius Nicoară, prieteni ai parohiei şi ai protopopiatului Someş, “care de fiecare dată au ajutat, după posibilităţi, pentru rezolvarea diferitelor probleme”, d-nei deputat Steluţa Cătăniciu, celorlalte persoane oficiale, Surorilor OSBM.

Părintele paroh a adus un gând de pioasă amintire pentru IPS George Guţiu, Arhiepiscop ad personam, care, în urmă cu 17 ani, a sfinţit locul pe care a fost ridicată biserica; pr. Tiberiu Marţian, cel care a deschis şi a pus temelia parohiei Borşa; şi nu în ultimul rând soţiei sale Otilia, cei pe care Dumnezeu i-a chemat în cereştile lăcaşuri, de unde se roagă acum pentru cei rămaşi. Părintele şi-a adus aminte, cu mulţumire, de toţi aceia care au ajutat la construcţia bisericii, precum şi de cei care au ajutat în pregătirea acestei sărbători.

PS Florentin s-a alăturat mulţumirilor rostite de pr. protopop, amintindu-şi momentul din urmă cu 10 ani, din ziua sfinţirii, când era prezent şi la acea dată dl. senator Marius Nicoară – mulţumind şi cu acest prilej încă o dată d-lui Nicoară şi d-lui Uioreanu, care au susţinut şi susţin construcţiile de biserici din Eparhia de Cluj-Gherla. A mulţumit la rândul său tuturor celor prezenţi, invitând la întărirea în credinţă.

imagine

În încheiere a fost rostit un gând din scrierile Mons. Vladimir Ghika, recent beatificat: “În viaţă un singur lucru trebuieşte. Dacă l-ai dobândit, nimic nu-ţi va lipsi. Dacă nu l-ai dobândit, toate celelalte dacă le vei avea, nimic nu te va putea îndestula”. Aceasta este definiţia credinţei, a explicat Preasfinţia Sa, singura care ne poate conduce la mântuire. “Să încercăm să folosim această viaţă pentru a dobândi darul mântuirii, pentru ca la timpul rânduit să fim şi în fericirea veşnică a Tatălui Atotputernic, a Fiului, Unul Născut şi în iubirea Preasfântului, Bunului şi de viaţă Dătătorului Spirit. Amin”.

Pentru că, prin strădania pr. paroh, la acest ceas aniversar în biserică au fost aduse o părticică din Relicva Sfintei Cruci şi una a Sf. Ioan Nepomuk, programul duminicii s-a încheiat printr-un timp de venerare şi binecuvântare, astfel încât toţi cei prezenţi au plecat spre casele lor îmbogăţiţi sufleteşte, nu înainte de a primi şi o gustare pregătită cu generozitate de membrii comunităţii din Borşa.

Exprimaţi-vă opinia

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *