Acţiunea Catolică pe drumul Noii Evanghelizări, de la colaborare la coresponsabilitate

Publicat pe: 7 noiembrie 2013|Secțiunea: Ştiri|

În perioada 24-27 octombrie 2013 s-a desfăşurat la Centrul Spiritual Manresa din Cluj-Napoca, Adunarea Generală a Federaţiei Acţiunea Catolică din România. Tema evenimentului „Acţiunea Catolică pe drumul Noii Evanghelizări, de la colaborare la coresponsabilitate”şi motto-ul „Sunt diferite slujiri, dar este acelaşi Domn. Sunt diferite lucrări, dar este acelaşi Dumnezeu care lucrează toate în toţi.” (1 Cor 12, 5-6) au invitat delegaţiile Asociaţiilor care fac parte din Federaţie să reflecteze la misiunea şi vocaţia Acţiunii Catolice. Adunarea Generală a fost un moment de bilanţ, dar şi un moment de schimbare, marcat de alegerea unui nou Consiliu Director şi de validarea consilierilor din Consiliul Naţional. A fost şi un moment de sărbătoare deoarece în anul 2013 Acţiunea Catolică din România a aniversat 8 ani de activitate şi de serviciu în slujba Bisericii Catolice din România.

Pe ordinea de zi a Adunării Generale s-au aflat următoarele puncte: prezentarea activităţii de către fiecare asociaţie pe baza chestionarelor, prezentarea raportului de activitate al Federaţiei, trasarea liniilor de lucru de către fiecare sector (munca pe sectoare), elaborarea strategiei pentru următorii trei ani la nivel unitar, alegerea Consiliului Director, validarea consilierilor în echipele naţionale şi diverse.

În deschiderea oficială a Adunării Generale, vineri 25 octombrie 2013, Oana Tuduce, preşedinta Acţiunii Catolice din România sublinia în salutul său intitulat Acţiunea Catolică – dar de bucurie şi speranţă: „Acţiunea Catolică din România este un loc de întâlnire pentru membrii asociaţiilor de ambele rituri, o şcoală de formare a responsabililor diecezani şi eparhiali, un loc de exersare a vocaţiei laicale. Acţiunea Catolică din România este un loc în care veţi găsi laici pătrunşi de o pasiune apostolică. Poate sunt cuvinte mari, dar am curajul să le spun pentru că altfel ar fi greu să definim aceşti laici care, convinşi de misiunea primită prin botez, conştienţi de vocaţia lor laicală şi practicanţi ai apostolatului laic, dau dovadă de dăruire, ascultare, disponibilitate şi slujire şi toate acestea din pasiunea de a face cunoscută Evanghelia în toate domeniile vieţii civile, sociale, profesionale şi în familie….”

Pr. Felix Roca, asistent spiritual general a evidenţiat: „Am văzut în aceşti ani acea răbdare care caracterizează pe cel care este convins că Dumnezeu lucrează prin propria persoană, prin persoanele din jur, prin persoanele care spun cu adevărat un DA lui Dumnezeu. Am văzut în aceşti ani, cu aceeaşi răbdare, dorinţa de trece de la pasivitate, de la a sta şi aştepta ca altcineva să facă ceva, la a descoperi acea conştiinţă că eu sunt chemat care pot să fac ceva. (…) Apoi a trece de la această aşteptare la colaborare, la disponibilitate şi apoi la a construi coresponsabilitatea.”

În cuvântul său de salut, PS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea şi responsabil cu laicii în cadrul Conferinţei Episcopilor Catolici din România s-a adresat participanţilor astfel: „Biserica are nevoie de oameni ca dumneavoastră, de laici implicaţi în Acţiunea Catolică. Este important să simţiţi că trebuie să fiţi sare şi lumină, să vă asumaţi acest lucru în orice moment şi oriunde aţi fi. Într-o lume care are din ce în ce mai mare nevoie de persoane model, responsabile la locul de muncă, la şcoală, în familie, în Biserică şi în societate, formarea pe care o dobândiţi în Acţiunea Catolică vă poate ajuta să fiţi puncte de reper, să fiţi sare şi lumină.”

În continuare s-a dat citire mesajelor transmise de IPS Ioan Robu, preşedinte al Conferinţei Episcopilor Catolice din România, PS Petru Gherghel, episcop al Diecezei de Iaşi şi Emilio Inzauraga, coordonatorul secretariatului Forumului Internaţional al Acţiunii Catolice.

După un scurt moment de pauză, s-au reluat lucrările Adunării Generale. Preşedinţii Asociaţiilor care fac parte din Acţiunea Catolică din România au prezentat fiecare un scurt raport de activitate. Astfel au luat cuvântul preşedinţii şi reprezentanţii asociaţiilor: AC Iaşi, ASTRU Cluj, ASTRU Blaj, ASTRU Oradea, ASTRU eparhial Lugoj şi AGRU Naţional.

A urmat apoi prezentarea raportului de activitate al Federaţiei Acţiunea Catolică din România, după care s-a mulţumit tuturor celor care şi-au adus contribuţia la bunul mers la Federaţiei în decursul celor 8 ani de activitate la nivel naţional. S-a realizat şi o prezentare în imagini a celor 8 ani de activitate a Acţiunii Catolice la nivel naţional şi o mică statistică: în 8 ani de activitate s-au realizat peste 110 activităţi şi participări la evenimente naţionale şi internaţionale. S-au organizat 64 de activităţi la nivel naţional în 21 de case aparţinând congregaţiilor sau asociaţiilor din Biserica Catolică din România. Au existat 9 participări la evenimente naţionale şi 37 de participări la evenimente internaţionale.

După pauza de prânz, participanţii la Adunarea Generală au lucrat la liniile programatice pentru următorii trei ani. S-a lucrat în grupuri pe Asociaţii, în cadrul cărora s-au aprofundat subiecte referitoare la implicarea Asociaţiilor în activităţile desfăşurate la nivel naţional, precum şi subiecte referitoare la susţinerea şi motivarea consilierilor naţionali. Următoarele grupuri de discuţii au avut loc pe sectoare de vârstă: copii, tineri şi adulţi. S-a propus continuarea organizării cursurilor de formare la nivel naţional, facilitarea schimburilor de experienţe, o mai mare deschidere spre asociaţiile care nu fac parte din Acţiunea Catolică, continuarea formării educatorilor şi a responsabililor diecezani şi eparhiali pe toate sectoarele de vârstă.

A urmat Sfânta Liturghie celebrată de asistenţii spirituali prezenţi. Seara s-a încheiat cu plenara lucrărilor de grup, după care a urmat o plimbare prin oraşul comoară al Transilvaniei – Cluj-Napoca.

A doua zi a Adunării Generale, sâmbătă 26 octombrie 2013, a debutat cu Sfânta Liturghie Arhierească celebrată de PS Florentin Crihălmeanu, episcopul locului, la Capela „Sfântul Iosif”. În cuvântul de învăţătură PS Florentin a amintit:”Aş dori să mulţumim pentru activitatea pe care Acţiunea Catolică a desfăşurat-o în decursul acestor 8 ani, la toate nivele de vârstă: adulţi, tineri şi copii, având o prioritate asupra formării care cuprinde o formare la nivel spiritual, uman şi intelectual. Această formare cuprinde aprofundarea vocaţiei creştine primită prin botez, a cunoaşte propria identitate, propriile rădăcini şi a avea un program de viaţă spirituală. Este deosebit de importantă şi formarea spre implicare în diverse sectoare ale societăţii: a-l duce pe Cristos acolo unde preotul mai greu ajunge – o prezenţă vie şi sfinţitoare, începând din acea biserică particulară a familiei, în parohie, la locul de muncă şi în acţiunile Bisericii la nivel naţional şi internaţional. (…). Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate darurile primite prin Acţiunea Catolică, mulţumim membrilor Consiliului Naţional pentru implicarea lor, pentru voluntariatul pe care îl desfăşoară, pentru generozitatea cu care s-au dedicat sarcinilor pe care şi le-au stabilit în Acţiunea Catolică şi le doresc să continue să fie pentru noi o lumină a prezenţei lui Cristos în lume”

A urmat apoi o dezbatere cu public, organizată în Aula „Cardinal Iuliu Hossu”, dezbatere care a fost moderată de dl. profesor Alin Tat, preşedintele AGRU naţional. IPS Ignazio Sanna, Arhiepiscop mitropolit de Oristano, Italia, în precedenţă asistent spiritual al Acţiunii Catolice Italiene nu a reuşit să fie prezent la eveniment, din motive legate de conexiunea liniilor aeriene, însă ne-a transmis textul pe care l-a pregătit pentru intervenţia sa. Un scurt rezumat al textului cu tema „Acţiunea Catolică pe drumul noii evanghelizări” a fost prezentat de Pr. Felix Roca: „Evanghelizarea azi, după papa Francisc: Noua evanghelizare înseamnă o nouă trezire, în inima şi în mintea contemporanilor noştri, a vitalităţii credinţei. Credinţa este un dar de la Dumnezeu, însă e important ca noi creştinii să arătăm că ne trăim credinţa concret, prin iubire, înţelegere, bucurie, suferinţă, căci acestea trezesc întrebări, ca la începuturile Bisericii: de ce aceştia trăiesc astfel? Ce anume îi îndeamnă într-acolo? Acestea sunt întrebări care duc spre inima evanghelizării, care este mărturia credinţei şi a carităţii. Mai ales în aceste vremuri avem nevoie de mărturisitori credibili care, prin viaţă şi cuvânt, să pună în evidenţă Evanghelia, să trezească atracţia spre Isus Cristos, spre frumuseţea lui Dumnezeu. Mulţi s-au îndepărtat de Biserică. E greşit să dăm vina pe unii sau pe alţii, nu e cazul să vorbim de vină. Sunt răspunzători oameni din istoria bisericii, anumite ideologii şi chiar indivizi. Ca fii ai Bisericii trebuie să ducem mai departe drumul Conciliului Vatican II, să ne eliberăm de lucrurile inutile şi dăunătoare, de falsele siguranţe mondene care apasă Biserica şi îi desfigurează chipul real….”

A urmat apoi prezentarea profesorului universitar Luigi Alici, în precedenţă Preşedinte al Acţiunii Catolice Italiene, cu tema „Acţiunea Catolică de la colaborare la coresponsabilitate”. Profesorul Luigi Alici a evidenţiat faptul că este important să iubim istoria, timpul nostru şi să nu gândim că timpul acesta nu este important pentru Evanghelizare. Suntem cu toţi invitaţi să intrăm în dialog astăzi, să îl facem cunoscut pe Cristos. Apoi a subliniat că există trei mituri cu care se confruntă timpul nostru: mitul imediatului – simultanul este cel care domină, se trăieşte clipa, eu-acum; mitul indiferenţei, astăzi s-a pierdut diferenţa între bine şi rău, drept şi nedrept, femeie şi bărbat; mitul autonomiei – acesta ne împiedică să recunoaştem că suntem fii. Apoi ne-a recomandat să reflectăm la trei adverbe care ne ajută în relaţia cu noi înşine, cu Dumnezeu şi cei din jur. Acestea sunt: înăuntru – trebuie să învăţăm să intrăm în profunzime în interiorul nostru; împreună – Biserica şi societatea şi dincolo – de autonomia narcisistă; coresponsabilitatea este o temă pe care ar trebui să o trăiască şi să o exercite orice persoană în cadrul societăţii.

După un scurt moment de pauză s-au reluat discuţiile în mici grupuri iar apoi s-au adresat întrebări relatorului.

După masă de prânz a urmat sesiunea statutară. După o scurtă rugăciune pentru invocarea Spiritului Sfânt a urmat o scurtă introducere făcută de Oana Tuduce, stabilirea cvorumului şi alegerea prezidiului. Prezidiul format din Mihai Floran (ASTRU Cluj), Daniel Piţ (ASTRU Oradea) şi Ioana Oprişa (ASTRU eparhial Lugoj) a coordonat lucrările sesiunii statutare.

S-a ales noul Consiliu Director al Federaţiei Acţiunea Catolică din România cu un mandat pe 3 ani. Acesta este format din: Anca Frona – preşedinte, Cristina Purice – vicepreşedinte sector adulţi, Adriana Ianuş – vicepreşedinte sector tineri, Raluca Fernea – vicepreşedinte sector copii.

A urmat apoi validarea consilierilor naţionali pentru fiecare sector în parte. Pentru sectorul copii, Adunarea Generală a validat următorii consilieri naţionali: Bernadeta Fartade Gabor (AC Iaşi) Ana-Maria Cobzaru (AC Iaşi) , Ramona Laslău (AC Iaşi) , Codruţa Mureşan (ASTRU arhieparhial), Mihai Moruţan (ASTRU Cluj) Pentru sectorul tineri, Adunarea Generală a validat următorii consilieri naţionali: Adrian Tocaci (ASTRU Oradea), Alexandru Qvintus (ASTRU eparhial Lugoj), Bogdan Bursaş (ASTRU Cluj), Cristina Bejan (ASTRU arhieparhial), Celina Dumitru (AC Iaşi), Vitalie Lotca (AC Iaşi). Pentru sectorul adulţi, Adunarea Generală a validat următorii consilieri naţionali: Alexis Dimcev (AGRU naţional), Irina Mărginean (AGRU naţional), Oana Ciobâncan (AGRU naţional), Liliana Puşcaşu (AC Iaşi), Octav Pârţac (AC Iaşi), Viorica Spătaru (AC Iaşi).

S-au făcut propuneri pentru asistenţii spirituali ai Federaţiei, care vor fi prezentate Conferinţei Episcopilor Catolici din România şi s-au stabilit aspecte de ordin organizatoric precum cotizaţiile şi implicarea Asociaţiilor în susţinerea consilierilor naţionali.

După încheierea sesiunii statutare a urmat o cină festivă. Seara s-a încheiat cu prezentarea expoziţiei de fotografie „Acţiunea Catolică de la colaborare la coresponsabilitate” în acorduri de muzică instrumentală interpretată de Andreea Alexievici la orgă, Alexandru Bacri la chitară clasică şi Maria Boldor la vioară.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru darul Acţiunii Catolice şi îi încredinţăm viitorul vieţii noastre şi al acestei asociaţii de laici!

via ActiuneaCatolica.ro

imagine

imagine

imagine

imagine