Cardinalul Kurt Koch: Efortul ecumenic pentru unitatea creştinilor este o sarcină pentru Postul Crăciunului

Publicat pe: 7 decembrie 2013|Secțiunea: Ştiri|

Cardinalul Kurt Koch, preşedintele Consiliului Pontifical pentru Unitatea Creştinilor (CPUC), însoţit de secretarul său, Mons. Andrea Palmieri, au sosit la Cluj-Napoca vineri, 6 decembrie 2013 – Sărbătoarea Sf. Nicolae, fiind primiţi la Catedrala greco-catolică în construcţie din Piaţa Cipariu. A urmat, în Capela Sf. Iosif din incinta catedralei, slujba Vecerniei, celebrată de studenţii Seminarului Teologic al Eparhiei de Cluj-Gherla, în prezenţa unui mare număr de preoţi, persoane consacrate şi credincioşi.

În calitate de gazdă, Episcopul de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, a mulţumit înalţilor prelaţi pentru vizita lor, rugându-i să transmită Sfântului Părinte Francisc "încredinţarea că Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, rămâne perseverentă pe drumul şi spre plinirea vocaţiei pe care o are, aceea de punte de legătură între creştini, chiar dacă nu este recunoscută ca atare de toate confesiunile".

Totodată, PS Florentin a încredinţat Eminenţei Sale, în rugăciune, dificultăţile încă existente, cu referire în mod particular la problema neretrocedării bisericii de la Mănăstirea Bixad, care a aparţinut, înainte de anul 1948, Ordinului Sfântului Vasile cel Mare. "Totuşi", a completat Preasfinţia Sa, "mulţumim lui Dumnezeu, pentru că Biserica noastră este respectată, se poate spune că în multe biserici s-a reintrat în drepturi, de aceea considerăm că este un har faptul că putem să ne desfăşurăm pastoraţia în locaşuri de cult, în şcoli, în mănăstiri."

În acest cadru de rugăciune, Cardinalul prefect al CPUC a adresat un mesaj credincioşilor greco-catolici clujeni, mulţumind mai întâi Preasfinţiei Sale Florentin pentru buna colaborare pe care o au, fiind şi el membru în CPUC, şi, în acelaşi timp, pentru munca pe care o desfăşoară în cadrul Comisiei Internaţionale Mixte pentru Dialogul Teologic dintre Biserica Catolică şi Bisericile Ortodoxe, din care face parte.

"Pentru mine este o mare bucurie să pot vizita Biserica Greco-Catolică din România", a spus Eminenţa Sa, "ştim prea bine că este o Biserică în care s-a suferit mult, o Biserică în care există mulţi martiri şi care a demonstrat o mare fidelitate faţă de Hristos, de Biserică şi de urmaşul lui Petru, Papa. Ştiu bine că Papa Francisc cunoaşte şi iubeşte mult această Biserică, deja în calitate de Arhiepiscop de Buenos Aires era responsabil cu toate Bisericile Catolice Orientale."

"Cu două săptămâni în urmă, am avut Adunarea Plenară a tuturor Bisericilor Catolice Orientale, la Roma. Toţi Patriarhii şi Arhiepiscopii Majori au fost prezenţi şi am trăit, cu această ocazie, întreaga bogăţie pe care ne-a oferă Bisericile Catolice Orientale. Ştiu, şi Excelenţa Sa Florentin a menţionat astăzi, că Biserica Greco-Catolică din România mai este şi astăzi în suferinţă, un alt fel de suferinţă, dar tot suferinţă. Doresc să port aceste suferinţe în inima şi în rugăciunea mea."

"Dragi fraţi şi surori, ne aflăm la începutul timpului Adventului, în Postul Crăciunului în care aşteptăm venirea lui Dumnezeu în lumea noastră. În Adventul creştin, pe primul loc se află lucrarea lui Dumnezeu pentru care ne pregătim intens. Primul răspuns la sosirea lui Dumnezeu este rugăciunea noastră, prin care exprimăm absoluta noastră dependenţă de lucrarea lui Dumnezeu. În rugăciune, ştim că suntem nişte cerşetori care stau în faţa lui Dumnezeu cu mâinile goale. Sfântul Nicolae, pe care astăzi îl sărbătorim, a fost un minunat mărturisitor al Evangheliei, el ne indică în ce constă Adventul creştin."

"Sfântul Nicolae este venerat şi iubit în numeroase comunităţi creştine şi de aceea este considerat un sfânt ecumenic. El ne arată că şi în ecumenism trebuie dată întâietate primatului lui Dumnezeu. Nu este o întâmplare faptul că Isus nu porunceşte ucenicilor Săi să realizeze unitatea, nici nu o pretinde de la ei, ci se roagă pentru ea: ‘ca toţi să fie una’ (Ioan 17,21). Această constatare are o importanţă fundamentală pentru responsabilitatea noastră ecumenică şi astăzi. Aşa după cum ecumenismul nu ar fi fost posibil dacă nu ar fi fost generat de o mare mişcare de rugăciune, în aceeaşi măsură rugăciunea pentru unitatea creştinilor este şi rămâne semnul distinctiv fundamental al oricărui efort ecumenic."

"Conciliul Vatican II a numit rugăciunea ‘sufletul tuturor mişcărilor ecumenice’. Prin rugăciunea pentru unitate ne exprimăm într-adevăr convingerea de credinţă conform căreia unitatea nu poate fi realizată doar prin eforturile noastre omeneşti. Noi nu putem să înfăptuim singuri unitatea, nici nu putem să stabilim modul şi nici timpul în care ea se va împlini, ci putem doar să o primim în dar. În acest sens fundamental, efortul ecumenic pentru unitatea creştinilor este o sarcină pentru timpul de Advent. Timpul Adventului ne face din nou conştienţi că în centrul credinţei creştine se află Dumnezeul cel viu şi că tot restul este o consecinţă a acestui fapt. Dumnezeului celui viu ne adresăm în Liturgia Vecerniei şi Îl invocăm, ca să vină cu darurile Sale de Advent, care sunt pacea şi unitatea. Vă doresc tuturor un bun, rodnic, timp de Advent şi o sărbătoare plină de bucurie a Naşterii Domnului."

Mulţumind Eminenţei Sale Kurt Koch pentru mesajul transmis, PS Florentin i-a oferit, ca semn al preţuirii şi al prieteniei, Diploma Jubiliară la împlinirea a 160 de ani de la întemeierea Eparhiei de Gherla şi Crucea "Sf. Iosif" – realizată după modelul crucii care a fost dată primilor canonici ai Eparhiei de Gherla, în 1857. De asemenea, a mai dăruit distinsului oaspete un album cu municipiul Cluj-Napoca şi o icoană a Preasfintei Fecioare Maria.

Cardinalul Kurt Koch a vizitat, între 3-7 decembrie 2013, pentru prima dată România, purtând, de-a lungul acestui pelerinaj, mesajul păcii şi unităţii creştine, în calitate de preşedinte al CPUC şi de reprezentant al Sfântului Părinte, Papa Francisc, capul văzut al Bisericii Catolice. De-a lungul acestei vizite s-a întâlnit, la sediul Patriarhiei din Bucureşti, cu PF Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române; a urmat întâlnirea cu preşedintele Traian Băsescu, după Bucureşti oprindu-se la Blaj, unde s-a întâlnit cu Cardinalul Lucian Mureşan, Întâistătătorul Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică iar înainte de ultimul popas la Cluj, i-a mai vizitat pe IPS Irineu Bistriţeanul, Arhiepiscopul ortodox de Alba Iulia, şi apoi pe IPS György Jakubinyi, Arhiepiscop romano-catolic de Alba Iulia. La Cluj-Napoca este programată şi o întâlnire cu IPS Andrei Andreicuţ, Mitropolitul ortodox al Clujului.

Viorica Sabo, redactor DIRMM
Episcopia de Cluj-Gherla

imagine

imagine

imagine