Eparhia de Cluj-Gherla răspunde apelulului la rugăciune pentru Biserica din Ucraina, făcut de PF Lucian Cardinal Mureşan

Publicat pe: 30 ianuarie 2014|Secțiunea: Ştiri|

PS Florentin Crihălmeanu, Episcopul Eparhiei de Cluj-Gherla, a adresat preoţilor Scrisoarea Circulară nr. 166/29.01.2014, prin care le cere ca duminică, 2 februarie 2014, la încheierea Sfintei Liturghii, să dea citire mesajului Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureşan, promulgat în numele Sinodului Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică (BRU) şi să rostească, împreună cu credincioşii, o ectenie şi o rugăciune specială, cerând lui Dumnezeu marele dar al păcii, al reconcilierii şi al iubirii pentru Biserica Greco-Catolică din Ucraina.

Apelul Ierarhului de Cluj-Gherla către preoţi şi credincioşi a fost făcut ca urmare a Mesajului de solidaritate al BRU cu Biserica Greco-Catolică din Ucraina, transmis de Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureşan, Arhiepiscop Major al BRU, prin care a îndemnat ca, în Sărbătoarea Întâmpinării Domnului, întreaga BRU să se unească în rugăciune, "pentru ca dreptatea şi omenia si rămână o realitate vie în existenţa iubitei Biserici Greco-Catolice Ucrainene". Potrivit FoxNews, în mijlocul manifestaţiilor violente care sunt în plină desfăşurare în Ucraina, preoţii se implică direct pentru a-i linişti şi alina pe manifestanţi. "În timp ce o gramadă de cauciucuri ardea cu un fum negru şi gros, în Kiev, o linie de preoţi stătea între sute de protestatari furioşi şi poliţişti". În fiecare dimineaţă, slujitorii Bisericii spun rugăciuni în faţa manifestanţilor adunaţi în centrul capitalei Ucrainei. Răniţii îşi află adăpost şi îngrijire în biserici şi mănăstiri. Gesturile profund creştine şi umane ale slujitorilor lui Hristos au făcut ca Biserica Greco-Catolică din Ucraina să fie ameninţată cu privire la statutul ei legal.

Faptele de credinţă ale preoţilor şi călugărilor ucraineni nu vin din trecutul istoric, din perioada persecuţiilor comuniste, ci se întâmplă în aceste zile, în vecinătatea ţării noastre, de aceea, ziua de solidaritate cu Biserica din Ucraina, care nu întâmplător coincide cu Ziua Vieţii Consacrate în Biserica Catolică, pentru preoţii, persoanele consacrate şi credincioşii români este o cale de a contribui prin propria credinţă şi rugăciune la apărarea celor expuşi violenţelor, la lupta pentru pace şi libertate a credincioşilor din Ucraina.

VS-DIRMM

* * *

Rugăciune pentru Biserica Greco-Catolică din Ucraina

Diaconul sau preotul: Iară şi iară cu pace, Domnului să ne rugăm.

Strana: Doamne îndură-te spre noi.

Pentru pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm.

Pentru pacea a toată lumea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dumnezeu biserici şi pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm.

Pentru Biserica Greco-Catolică şi poporul ucrainean greu încercat în aceste zile şi pentru drept credincioşii acestei biserici şi pentru timpuri de pace, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să piară sămânţa urii, a certei, a duşmăniei şi a tuturor patimilor ce ruinează unitatea Bisericii şi îi dezbină pe oameni şi pentru ca să fie semănată şi să rodească adevărata iubire, Domnului să ne rugăm.

Pentru ca să piară dezbinarea şi să ne mântuim de tot necazul, mânia, primejdia şi nevoia; apără, mântuieşte, miluieşte, uneşte-ne şi ne păzeşte, Dumnezeule cu harul Tău.

Pe Preasfânta, curata, Preabinecuvântata, Mărita, Doamna noastră de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, cu toţi Sfinţii pomenind-o, pe noi înşine şi unul pe altul şi toată viaţa noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dăm.

Că Tu eşti Împăratul Păcii şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor.

Strana: Amin.

Diaconul sau preotul: Domnului să ne rugăm.

Strana: Doamne, îndură-te spre noi.

Preotul: Doamne Dumnezeule al îndurării, Dătătorule a toată bunătatea, Izvorul cel nesecat al iubirii de oameni, Cel ce cu înţelepciune toate le orânduieşti, Care celor mândri le stai împotrivă iar celor smeriţi le dai har, a cărui putere susţine toată zidirea, prin al cărui Spirit toate se săvârşesc, Care toate le faci şi le orânduieşti după voinţa Ta, priveşte binevoitor şi milostiv spre Biserica Greco-Catolică şi poporul ucrainean şi revarsă peste ei milele tale cele bogate, ocroteşte şi mântuieşte poporul Tău şi caută din cer spre moştenirea pe care a sădit-o dreapta Ta şi o binecuvântează cu a Ta bunătate.

Linişteşte tulburările din ţară, apără-i de aceste necazuri care îi cuprind şi păzeşte-i de toată uneltirea vrăjmaşilor văzuţi şi nevăzuţi, prin mijlocirea rugăciunilor Preabinecuvântatei, Măritei, Doamnei noastre de Dumnezeu Născătoare şi Pururea Fecioarei Maria, ale puterilor cereşti Celor fără de trup şi ale tuturor Sfinţilor.

Că Tu eşti Împăratul păcii şi Mântuitorul sufletelor noastre şi Ţie mărire înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi-n vecii vecilor.

Strana: Amin.

Tatăl nostru …

Născătoare de Dumnezeu …

Mărire Tatălui … şi acum …