Lansarea volumului "Afirmarea identităţii. Biserica Greco-Catolică Română în timpul Conciliului Vatican I" semnat conf. dr. Ana Victoria Sima

Publicat pe: 15 martie 2014|Secțiunea: Ştiri|

În prezenţa unor distinse personalităţi din mediul universitar, marţi, 11 martie 2014, la Casa Universitarilor din Cluj-Napoca, a fost lansată cartea în limba engleză semnată de conf. dr. Ana Victoria Sima de la Facultatea de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii Babeş Bolyai din Cluj-Npoca (UBB), Affirming Identity. The Romanian Greek-Catholic Church at the time of the First Vatican Council (Afirmarea identităţii. Biserica Greco-Catolică Română în timpul Conciliului Vatican I). Volumul a fost editat la prestigioasa Editură Vita e Pensiero din Milano, cu o prefaţă semnată de istoricul Cesare Alzati, de la Universitatea Catolică del Sacro Cuore, Milano, reputat specialist în istoria creştinismului şi a Bisericilor din Europa central-răsăriteană.

Totodată, a avut loc lansarea a două volume ale prof. dr. Nicolae Bocşan, directorul Institutului de Istorie ecleziastică al UBB, intitulate: Marele Război în Memoria bănăţeană 1914-1919, vol. I, II, Editura Presa Universitară Clujeană, 2012-2013.

Evenimentul editorial, la care a participat, ca invitat, PS Florentin Crihălmeanu, Episcop eparhial, pr. Călin Bot, rector al Seminarului Teologic "Sf. Ioan Evanghelistul" şi alţi reprezentanţi ai Eparhiei de Cluj-Gherla, a fost organizat de Departamentul de Istorie Modernă, Arhivistică şi Etnologie al Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul UBB.

Dl. acad. prof. dr. Ioan-Aurel Pop, rector al UBB, a deschis momentul lansării printr-o prezentare generală a cărţii conf. dr. Ana Sima, subliniind, mai întâi, faptul că la Universitatea din Cluj s-a dezvoltat o tradiţie de studiere a istoriei eclesiastice, începând din 1919 (după Marea Unire a românilor) şi cu un nou avânt după căderea regimului comunist prin mari mentori: "prof. Nicolae Bocşan este unul dintre iniţiatori, cel mai prestigios, care a început împreună cu regretatul prof. Pompiliu Teodor, cu prof. Liviu Maior, prof. Marcel Ştirban" astfel încât, în prezent, la Cluj se află una dintre cele mai bune şcoli de istorie ecleziastică.

"Lucrarea d-nei conf. dr. Ana Sima apărută la o editură de prestigiu, reprezintă rodul muncii cu tenacitate, cu forţă deosebită, cu inteligenţă specială, încă de pe vremea când era bursier "Vasile Pârvan" al Statului Român, la Accademia di Romania din Roma – "volumul se referă la Biserica Română Unită cu Roma în sec. al XIX-lea dar pleacă din trecut, de la rădăcinile ei. Lucrarea este scrisă într-un limbaj alert şi frumos, pune în lumină un efort de organizare şi de funcţionare a Bisericii în acest spaţiu şi, cum reiese din titlu, în preajma Conciliului Vatican I".

imagine

Cartea d-nei Ana Sima, "evidenţiind valori general umane şi valori româneşti, ne bucurăm foarte mult mai ales pentru că, fiind scrisă în limba engleză, va pătrunde şi va duce cunoştinţele speciale la care a ajuns autoarea şi în minţile şi bibliotecile altora, eliminând din prejudecăţi şi din lipsa de înţelegere de care ne lovim uneori când vorbim despre aceste realităţi" – a evidenţiat dl. rector al UBB.

În continuare, prof. dr. Nicolae Bocşan, a prezentat consideraţii detaliate pe marginea lucrării, care conţine "o sinteză privind relaţiile Sfântului Scaun cu Biserica Greco-Catolică în a doua jumătate a sec. XIX-lea, de la înfiinţarea Mitropoliei Române Unite, în 1853, până la cel de-al treilea Conciliu Provincial din 1900. O perioadă complexă ce stă sub semnul eforturilor ierarhiei româneşti de organizare a Provinciei Unite şi de afirmare a identităţii răsăritene. Sunt bucuros, pentru că Ana Sima a muncit foarte mult pe acest proiect ştiinţific, subiectul tezei sale de doctorat, un subiect care nu s-a mai abordat în istoriografia Bisericii Greco-Catolice decât secvenţial. Cartea este o sinteză a relaţiilor Bisericii Române Unite cu Sfântul Scaun în perioada de dinainte, din timpul şi după Conciliul Vatican I. Este o sinteză ce valorifică practic, tot ce s-a scris despre Biserica Greco-Catolică Românească din această perioadă, despre Bisericile Orientale aflate în comuniune cu Roma, dar şi un bogat material arhivistic, descoperit în premieră, cea mai mare parte din arhivele pontificale şi din arhivele din ţară ce conservă izvoare relative la Biserica Greco-Catolică. Documentarea arhivistică este una de excepţie, ce oferă originalitate şi inedit, este rezultatul multor ani de cercetare, în ţară sau la Roma, este expresia unui profesionalism desăvârşit, ce caracterizează de altfel toate publicaţiile d-nei Sima, un istoric tânăr ajuns la maturitatea exprimării sale ştiinţifice".

Prezentând temele mari dezvoltate în lucrare, prof. Bocşan a remarcat "titlul fericit, deoarece în toată această jumătate de secol Biserica românească a fost constant preocupată de afirmarea identităţii sale orientale, aceasta este ideea, firul roşu care străbate demonstraţia d-nei Sima", remarcând totodată "aprecierile prof. univ. dr. Cesare Alzati de la Universitatea Catolică del Sacro Cuore din Milano, un foarte bun cunoscător al Bisericilor Româneşti şi un mare specialist în istorie ecleziastică, cel care semnează prefaţa acestei cărţi – o pledoarie pentru rolul Bisericilor Orientale în comuniune cu Roma, în particular al Bisericii Române Unite, în dialogul ecumenic şi în relaţiile dintre Roma şi Orient.

Ana Sima a scris şi alte studii şi cărţi despre Episcopia Gherlei, dar aceasta le întrece. Ana este primul istoric român care a publicat în această editură ("Vita e Pensiero" din Milano), ceea ce nu poate fi decât o mândrie şi pentru UBB. Recomandând cu căldură lectura acestei cărţi, o felicit pe Ana Sima pentru acest rezultat" – a încheiat dl. prof. Bocşan, care a fost şi îndrumătorul tezei de doctorat al Anei Sima.

Nu fără emoţia momentului, autoarea volumului Affirming Identity a mulţumit tuturor celor ce i-au stat alături vreme de 13 ani cât a durat elaborarea şi apariţia acestei cărţi, d-lui prof. dr. Bocşan, care de la început i-a oferit ocazia să studieze fondul arhivistic al Episcopiei de Cluj-Gherla, tuturor profesorilor, prof. univ. dr. Cesare Alzati şi colegilor, studenţilor cărora a dorit să le transmită cuvintele: "13 ani pot fi o perioadă lungă, dar privind în urmă, mi se pare că au trecut într-o clipă. Pot să vă spun că lucrarea aceasta este exemplul că nimic nu se poate face fără muncă şi munca şi perseverenţa pot conduce la rezultate de care ne bucurăm".

V.S.-DIRMM