Caritas Cluj derulează Proiectul COMPASS

Publicat pe: 18 mai 2014|Secțiunea: Ştiri|

ANTET-POS-DRU-2014-CARITAS-COMPASS-mic

Caritas Cluj derulează în perioada aprilie 2014 – septembrie 2015 proiectul de grant Componente Originale pentru Promovarea Egalitatii de Sanse pe Piata Muncii si Dezvoltarea Resurselor Umane in Regiunea Nord-Vest – COMPASS cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul se integrează în axa prioritară 6 "Promovarea incluziunii sociale", domeniul major de intervenţie 6.3 "Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii".

Proiectul are un buget de 2.125.301,01 lei şi vizează promovarea principiului egalităţii de şanse şi crearea de perspective şi oportunităţi ocupaţionale destinate, pentru un grup ţintă de minim 328 persoane. Măsurile propuse acţionează, cu predilecţie, pentru integrarea femeilor şi grupurilor vulnerabile pe o piaţă a muncii aflată într-o continuă dinamică, ceea presupune creşterea competitivităţii economice şi a nivelului lor de trai, dar şi obţinerea unei mai mari coeziuni sociale.

Asociaţia Caritas Eparhial Greco-Catolic Cluj investeşte în oameni.

Pentru informaţii suplimentare sunaţi la 0264-591404 sau transmiteţi un e-mail pe adresa caritas.cluj@yahoo.com, cu subiectul: COMPASS.

Ana Aurel Basarab
Manager Proiect

image