Sărbătoare în parohia Letca: sfinţirea bisericii şi comemorarea pr. Paul Augustin, mărturisitor al credinţei

Publicat pe: 25 iunie 2014|Secțiunea: Ştiri|

În cea de-a II-a duminică după Rusalii, a «Chemării primilor Apostoli», 22 iunie 2014, comunitatea greco-catolică păstorită de pr. Gheorghe-Marian Iacobhazi, din localitatea Letca, protopopiatul Ileanda, s-a bucurat de împlinirea unui vis al multor generaţii, cel de a avea propriul lăcaş de cult.

PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla şi PS Cornel Damian, Episcop auxiliar al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucureşti au venit ca, împreună, în prezenţa credincioşilor din localitate şi din împrejurimi, a 18 preoţi (mulţi originari din protopopiatul Ileanda), să binecuvânteze noua biserică cu hramul "Naşterea Maicii Domnului". Între participanţi au fost pr. Mihai Todea, Vicar general eparhial, pr. Daniel Avram, consilier eparhial, pr. Cristian David, cancelar eparhial, pr. Romulus Silaghi, consilier pastoral, pr. rector Călin Bot sosit împreună cu studenţii Seminarului "Sf. Ioan Evanghelistul", păstori şi credincioşi din Cluj-Napoca, Lemniu, Băbeni, Căpâlna, Dobrocina, Dolheni, Vima Mică, Păuşa, Ileanda, Podiş, Glod, Tihău şi Buciumi. Din Eparhia de Făgăraş şi Alba Iulia a fost prezent pr. Viorel Comşa, paroh în Lunca Târnavei, consilier mitropolitan, iar din Eparhia de Maramureş, pr. Ioan Balea, paroh în Jibou.

imagine

După primirea Ierarhilor, a avut loc ceremonia sfinţirii bisericii, în masa Sfântului Altar fiind aşezate moaştele Fericitului Vladimir Ghika, preot martir al Bisericii Catolice, mort în închisorile comuniste. A urmat Sfânta Liturghie Arhierească, răspunsurile liturgice fiind date cu măiestrie de corul "Angeli" al bisericii "Bob" din Cluj-Napoca, dirijat de prof. Angela David. La lumina Evangheliei zilei, a «Chemării primilor Apostoli», în cuvântul de învăţătură, PS Florentin a recitit istoria Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, amintind şirul acelora care "au răspuns chemării lui Dumnezeu la timpul rânduit, între care se numără cu vrednicie şi pr. Paul Augustin, păstorul acestei comunităţi care în anul 1947 număra 896 de suflete greco-catolice şi 7 romano-catolici. În ceasul întunericului, păstorul de vrednică amintire a rămas perseverent credinţei sale cu preţul libertăţii, a fost un adevărat mărturisitor al credinţei care şi-a continuat misiunea. I se spunea «ceasornicarul», şi, cu adevărat, el repara ceasuri. Cei care doreau să îl viziteze şi să participe la sfintele rugăciuni, aşezau în buzunarele sau genţile lor câte un ceas pentru ca, dacă erau întrebaţi unde merg, să poată spune că merg la ceasornicarul – care nu era doar ceasornicar de obiecte, era şi ceasornicar de suflete: potrivea ceasurile sufletelor la ora cuvenită, la «ceasul Domnului», pentru ca atunci când urma să sune ceasul despărţirii de timpul uman să se poată prezenta neprihănite la Dreapta Judecată. Aceasta a fost munca de suflet a pr. Augustin, desfăşurată într-o cămăruţă din domiciliul său în această localitate."

imagine

PS Florentin a adăugat: "Ne bucurăm că avem un oaspete de seamă, pe PS Cornel Damian, Episcopul auxiliar al Mitropolitului Ioan Robu al Bucureştilor, pentru că Preasfinţia Sa îşi are originile pe aceste minunate plaiuri şi a dorit să ne onoreze cu prezenţa. Îi mulţumim pentru efortul pe care l-a făcut de a fi în comuniune cu noi." Ca semn de apreciere, au fost amintiţi parohii care l-au urmat pe pr. Paul Augustin în păstorirea comunităţii din Letca, între care pr. Augustin Octavian Paul, nepotul vrednicului mărturisitor, cel care a iniţiat construcţia lăcaşului de cult. În calitate de gazdă, câteva cuvinte însoţite de calde mulţumiri au fost rostite de pr. Gheorghe-Marian Iacobhazi, care a descris etapele construirii bisericii, menţionând că în Letca, "nu se poate vorbi de o reînfiinţare a parohiei după 1989, pentru că aici s-a celebrat continuu Sfânta Liturghie la care a fost pomenit Sfântul Părinte, Papa. După anul 1990, pr. Paul Augustin a continuat la lumină ceea ce făcea şi în clandestinitate, pe ascuns, păstorirea credincioşilor greco-catolici din Letca."

Sărbătoarea a fost încununată şi de alte două evenimente: Prima Sfântă Împărtăşanie pentru două fiice ale comunităţii, Maria Teodora (fiica părintelui paroh) şi Andreea, care "s-au întâlnit sacramental pentru întâia oară cu Hristos Euharisticul, semn al unui nou început, a unei reînnoiri spirituale, care – a îndemnat PS Florentin – dea Bunul Dumnezeu să fie pentru toate sufletele ce se află aici, spre aducere aminte a identităţii greco-catolice pe care o poartă prin botez, prin strămoşii şi moşii lor greco-catolici de pe aceste plaiuri". Fetiţele au primit diplome de amintire a primei întâlniri cu Isus, cărţi de rugăciune şi câte un rozariu. PS Florentin a acordat şi câteva diplome onorifice, mai întâi, diploma "Cardinal Iuliu Hossu", în semn de aleasă preţuire, Preasfinţiei Sale Cornel Damian. Au fost apoi oferite diplome jubiliare consiliului parohial Letca, pr. paroh Gheorghe şi lui Dorel Man, primarul localităţii Letca prezent la celebrare.

imagine

La încheierea Jertfei Liturgice a avut loc comemorarea "celui ce a fost şi rămâne, prin rugăciune, din înaltul cerului, stâlpul acestei comunităţi, preotul de vrednică amintire mărturisitor al credinţei" – cum l-a caracterizat Ierarhul de Cluj-Gherla pe pr. Paul Augustin. Momentul comemorativ a constat în oficierea unui parastas de pomenire pentru pr. Paul şi soţia sa, Maria, urmat de cuvinte in memoriam.

PS Cornel Damian şi-a exprimat bucuria de a fi prezent: "Sfinţirea unei biserici este în primul rând un act de bucurie, pentru că, iată, noi, oameni păcătoşi îmbrăcaţi în haina sărăciei noastre, primim de la Dumnezeu acest har de a-I înălţa templu sfânt în mijlocul caselor noastre. În această biserică Dumnezeu şi-a făcut lăcaş al prezenţei Sale şi aici, aşa cum spune ritualul roman, «săracul află milostivire», pentru că înaintea lui Dumnezeu, indiferent de statutul nostru social, nu ne prezentăm decât îmbrăcaţi în haina sărăciei noastre, sărăcie a credinţei, sărăcie a lipsei de iubire, nu ne prezentăm decât cu povara păcatelor noastre şi, de aceea, aşteptăm milostivirea lui Dumnezeu, iar Biserica este «Poartă a cerului» şi «Izvor de milostivire». Aici, cum spunea Papa Francisc, Dumnezeu nu oboseşte niciodată de a-şi dărui milostivirea Sa iar noi să nu obosim niciodată de a cere această milostivire".

Evocând memoria pr. Paul Augustin, Preasfinţia Sa a adăugat: "Acest loc îmi este în mod particular drag, pentru că îmi amintesc de anii de seminar, când îmi făceam vacanţele peste deal, la Ciula, şi veneam cu multă bucurie, aproape în fiecare duminică, să ascult Liturghia în casa pr. Paul Augustin". PS Cornel şi-a amintit prima întâlnire cu "acest titan al credinţei catolice" – când acesta l-a invitat în "camera din spate unde avea altarul", s-a îmbrăcat în odăjdii şi a celebrat Sfânta Liturghie. "De atunci pot spune că a călăuzit paşii preoţiei mele şi cred că nu este întâmplător că într-o zi de 22 iunie, la fel ca cea de azi, în urmă cu 28 de ani, am primit Taina Preoţiei, prin impunerea mâinilor IPS Ioan Robu la Bucureşti. Aş dori să închei invitând credincioşii să îşi amintească cu recunoştinţă de acest păstor pe care l-au avut în toată perioada de persecuţie comunistă, când pr. Augustin Paul a celebrat Liturghia cu aceeaşi fidelitate faţă de Hristos. Cred că biserica ce a fost binecuvântată astăzi este şi rodul rugăciunilor Sfinţiei Sale". Nu în ultimul rând, PS Cornel a transmis PS Florentin şi credincioşilor prezenţi, salutul şi binecuvântarea IPS Ioan Robu, Arhiepiscop şi Mitropolit de Bucureşti.

imagine

A fost invitat la cuvânt şi maestrul Paul Antoniu, actor, fiul pr. Paul Augustin, care a recitat un emoţionant poem dedicat amintirii tatălui şi a prezentat momente semnificative din viaţa comunităţii greco-catolice Letca, începând cu 24 iunie 1948, când, "la invitaţia pr. Paul Augustin, Înalt Preasfinţia Sa Iuliu Hossu, Cardinalul in pectore de mai târziu, a făcut o ultimă vizită pastorală înainte de a începe prigoana Bisericii Greco-Catolice. Atunci IPS Iuliu Hossu şi-a încheiat discursul de bun rămas cu emoţionantele cuvinte profetice, «rugaţi-vă, rugaţi-vă necontenit pentru Biserica noastră care în curând va trece prin grele încercări!» Ce a urmat, se ştie. De atunci au trecut 66 de ani." În cadrul discursului au fost adresate cuvinte de mulţumire celor care au stat alături pr. Augustin şi familiei sale, între care sora Lucia din Cluj – Măriuca Porumb şi ing. Corneliu Crihălmeanu, tatăl PS Florentin, prezent la sărbătoare. Mulţumiri au fost adresate şi Înalţilor Ierarhi care au împlinit visul de o viaţă al pr. Paul Augustin prin sfinţirea sfântului lăcaş. Paul Antoniu a propus celor prezenţi audierea înregistrării cu vocea Cardinalului Iuliu Hossu citind Declaraţia Unirii – aşa cum a rostit-o la Alba Iulia la 1 Decembrie 1918 – şi vocea pr. Paul Augustin de venerată memorie, rugându-se Domnului pentru sufletul soţiei sale, Maria.

În însorita zi sărbătorească pentru parohia Letca şi pentru Eparhia de Cluj-Gherla, PS Florentin a mulţumit pentru comuniune Preasfinţiei Sale Cornel, preoţilor şi credincioşilor, veniţi cu toţii pentru a fi prezenţi "la evenimentul care este cu adevărat istoric pentru această parohie după aşezarea pietrei de temelie în urmă cu 11 ani. Iată, aceasta s-a transformat într-un frumos locaş de cult, de rugăciune, de binecuvântare, de alinare sufletească, de administrare a Sfintelor Taine, templu închinat lui Dumnezeu, biserică a Spiritului Sfânt, locaş al Mântuitorului în Taina Euharistică şi casă a fiecăruia dintre noi, Biserica lui Hristos."

imagine