Lansarea cărţii prof. George Cipăianu despre persecuţia comunistă asupra Bisericii Catolice de ambele rituri din România

Publicat pe: 28 octombrie 2014|Secțiunea: Anunţuri|

Aula "Regele Ferdinand" din clădirea Institutului de Istorie Naţională (de pe str. Napoca, nr. 11, Cluj-Napoca) va găzdui joi, 30 octombrie 2014, orele 14.00 lansarea cărţii, Catholicisme et communisme en Roumanie 1946-1955, une perspective diplomatique française, a profesorului George Cipăianu, de la Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai, apărută în limba franceză, la Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, în iulie 2014. Vor prezenta lucrarea, conf. dr. Ovidiu Ghitta, decanul Facultăţii de Istorie şi Filosofie, conf. dr. Ioan Marius Bucur, prodecan al Facultăţii de Istorie şi Filosofie şi cercetător principal grd. I Dumitru Suciu, de la Institutul de Istorie "George Bariţiu" al Academiei, Cluj.

PS Florentin Crihălmeanu, Episcop de Cluj-Gherla va fi prezent, ca invitat, la acest eveniment cultural, încurajând totodată preoţii, studenţii teologi, persoanele consacrate şi credincioşii să participe pentru a cunoaşte mesajul lucrării, despre care prof. Cipăianu mărturisea: "ea se adresează în primul rând lumii catolice, Episcopilor, preoţilor, studenţilor seminarişti şi apoi mediilor universitare şi culturale din diferite ţări". Din cuvântul introductiv – de clarificare – al autorului, se poate afla că volumul este un rezultat al cercetărilor realizate de prof. Cipăianu în Arhivele Ministerului de Afaceri Externe din Franţa, în anii în care a studiat în Universităţile din Paris. "Cartea nu se doreşte o istorie comprehensivă a catolicismului din România, sub regimul comunist, ci o contribuţie la această istorie, destinată să completeze tabloul unui trecut bogat în evenimente, chiar tragic, al unei instituţii ce a contribuit mult la renaşterea culturală, filosofică şi politică a poporului român. Este o abordare care vizează să analizeze perspectiva diplomatică pe care au avut-o francezii şi, prin intermediul lor, ecoul în lumea exterioară despre persecuţiile suferite de credincioşii catolici din România."

Cercetarea documentelor porneşte de la anul 1946 şi se opreşte în 1955 şi textele acestor documente, cu acordul şi autorizaţia Arhivelor Ministerului de Afaceri Externe din Franţa, sunt redate cu fidelitate în ultimul capitol al cărţii, dovezi de netăgăduit ale unor aspecte ale persecuţiei comuniste asupra Bisericii Catolice de ambele rituri. Este o carte semnată de un istoric clujean de marcă, ce cuprinde o cercetare consecventă, de lungă durată, asupra realităţilor tragice ce au marcat viaţa Bisericii din România sub regimul comunist, scrisă într-o limbă de circulaţie internaţională ce o face accesibilă unui public larg. Cu argumente de netăgăduit, această lucrare poartă peste hotare, în lume, modul în care înaintaşii noştri romano-catolici şi cei greco-catolici au ştiut să îşi apere şi să îşi mărturisească credinţa în comuniune cu Urmaşul Sfântului Petru, Papa Romei.

imagine