Botezul Domnului celebrat la Catedrala Schimbarea la Față din Cluj-Napoca. PS Florentin a aniversat 18 ani de episcopat

Publicat pe: 6 ianuarie 2015|Secțiunea: Ştiri|

Sărbătoarea Botezului Domnului celebrează apariția publică a Fiului lui Dumnezeu, prin momentul în care Isus a primit botezul lui Ioan, în râul Iordan. Rolul sărbătorii, "este cel de a fi prezentat lumii ca Fiu al lui Dumnezeu. Misiunea Sa publică va fi aceea de a primi asupra Sa păcatele noastre, a se scufunda în moartea păcatelor noastre, pentru a ne readuce, pe fiecare dintre noi, la strălucirea Învierii Sale" – a explicat PS Florentin, Episcop de Cluj-Gherla, în predica de la Sfânta Liturghie celebrată, împreună cu pr. Mihai Todea, Vicar general; pr. Anton Crișan, Vicar cu preoții și rector al Catedralei; pr. Cristian Sabău, protopop de Cluj I; și alți preoți, marți, 6 ianuarie 2015, în Catedrala Schimbarea la Față din Cluj-Napoca. Răspunsurile liturgice au fost date de studenți ai Seminarului Teologic eparhial "Sf. Ioan Evanghelistul".

În cuvântul de învățătură a fost prezentat fragmentul evanghelic al sărbătorii, Botezul Domnului, în Evanghelia de la Matei cap. 3, vs. 13-17. Redăm din cele expuse sutelor de credincioși din Catedrală: "Ne întrebăm de ce Isus, care era lipsit de orice fel de umbră de păcat, a acceptat să fie botezat de Ioan? Sf. Ioan Gură de Aur comentează: ‘Botezul lui Ioan era doar un botez al penitenței, care invita la recunoașterea păcatelor și la căința pentru păcate’. Cristos aduce pasul definitiv: recunoașterea păcatelor și transformarea acelor păcate în iubire: ‘Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său, Cel Unul-Născut l-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică’ (Ioan 3,16). Într-adevăr, dacă avem încredere în puterea mântuitoare, și astăzi, noi putem primi iertarea păcatelor. Acesta este adevăratul Botez pe care Isus îl aduce, Botezul în Spiritul Sfânt – Spiritul iubirii Tatălui și al Fiului care poate coborî prin El în suflete -, și foc – focul purificator al răului și focul consacrator spre bine, focul iubirii de Dumnezeu."

imagine

"Însă, continuă Sf. Ioan Gură de Aur, pentru a nu lăsa pe ceilalți să creadă că Isus ar fi în aceeași stare spirituală de păcat, Dumnezeu a permis ca la ceasul rânduit să coboare asupra Lui Spiritul Sfânt în chip de porumbel și să răsune vocea Tatălui: ‘Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit’ (Matei 3,13-17). ‘Nu ar fi fost suficientă vocea’, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, ‘pentru că lumea ar fi putut crede că vocea se referă la Ioan Botezătorul, mult mai cunoscut și apreciat decât Isus, care încă nu era o persoană publică, de aceea, este nevoie și de arătarea porumbelului, acea rază a luminii divine care coboară și rămâne asupra Aceluia pe care vocea Îl desemna: Acesta este Fiul Meu! și oamenii văd lumina care coboară, Îl învăluie pe Isus și rămâne asupra Lui’."

În continuarea celebrării liturgice, în Catedrala episcopală s-a făcut Sfințirea cea Mare a Apei și binecuvântarea cu apă sfințită, după rânduiala Sărbătorii Botezului Domnului. Data de 6 ianuarie a marcat și aniversarea a 18 ani de la consacrarea episcopală a Preasfințitului Florentin, de către Sfântul Părinte Ioan Paul al II-lea. "Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să mergeți pe urmele acestui mare Papă, acum un mare Sfânt. Ne rugăm ca Dumnezeu să vă dea harul urmării sfinților, să ne păstoriți pe drumul mântuirii. Mulți, binecuvântați și sfinți ani!", este urarea făcută, în numele Curiei Episcopale, de către pr. Anton Crișan.

PS Florentin și-a amintit acea zi de luni, 6 ianuarie 1997, când "acolo, în Bazilica San Pietro din Roma, cu emoție și cu frică, ne-am apropiat 12 preoți din 5 continente, pentru a primi harul episcopatului. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru această mare demnitate îmbucurătoare și-mi amintesc, în aceste momente, cuvintele Sfântului Augustin: ‘împreună cu voi sunt creștin, pentru voi sunt Episcop’, pentru dumneavoastră, iubiți credincioși, din iubire și din dorința de a-i sluji lui Dumnezeu. De aceea, vă invit să mă însoțiți prin rugăciune". A mulțumit preoților prezenți și întregului cler al Eparhiei de Cluj-Gherla pentru ajutorul și însoțirea spirituală.

imagine

"Vă invit ca împreună, acum, să primim binecuvântarea lui Dumnezeu în credință, care să ne lumineze sufletele, să putem păși în continuare împreună pe cale. Când El, Cristos, s-a botezat, s-a întors cursul apelor și din cursul apelor care mergeau, ca și viața, dinspre viață spre moarte, acum, prin Cristos, cu toții mergem dinspre moarte spre viață și spre viața veșnică". Fiecare credincios a primit, în încheiere, binecuvântarea arhierească cu apă sfințită, iar sora Antonia OSBM, asistentă spirituală la Catedrală, a oferit tuturor apă sfințită prin care harul Botezului Domnului să fie dus în case și familii.

Reținem, din această celebrare care a marcat una dintre marile sărbători creștine, îndemnul la credință, adresat în mod particular de către Biserică fiecărui creștin, în acest An al Vieții Consacrate: "Iubiți credincioși", a spus PS Florentin, "până astăzi avem nevoie de credință. Este nevoie de credință pentru a intra în Împărăția lui Dumnezeu. Este nevoie de credință pentru a primi Taina Botezului. Să ne aducem aminte că fiecare dintre noi, atunci când am primit Botezul, spre sfânta luminare, a fost și mărturisirea credinței. Chiar dacă nu am făcut-o noi, pentru că nu aveam vârsta necesară, au făcut-o cei rânduiți, nașii și părinții noștri. Ei au răspuns acelor întrebări esențiale pentru Sacramentul Botezului: ‘- Te unești cu Cristos? – Mă unesc cu Cristos. – Te-ai unit cu Cristos? – M-am unit cu Cristos. – Și crezi Lui? – Cred Lui ca unui Împărat și Dumnezeu’. Apoi urmează mărturisirea credinței, Simbolul Credinței, sau buletinul nostru de identitate creștină, pe care trebuie să-l cunoaștem, să-l mărturisim și mai cu seamă să-l trăim."

imagine

"Să știm că prin Botezul nostru suntem cu toții fii ai lui Dumnezeu. Am primit ungerea care ne dă puterea Spiritului Sfânt, de a striga, împreună cu Sfântul Apostol Pavel: ‘Abba, Părinte!’. Îl putem numi ‘Părinte’ pe Dumnezeul Cel Preaînalt, aceasta să fie, iubiți credincioși, bucuria sărbătorii de astăzi, reînnoind în sufletul nostru consacrarea în lumina primită la Botezul nostru creștin, pentru a face parte, ca membri cu drepturi și obligații depline, din Biserica lui Cristos. Cu adevărat astăzi, putem cu toții, cu bucurie, rosti: Câți în Cristos v-ați botezat, în Cristos v-ați și-mbrăcat! Aleluia!", a încheiat Preasfinția Sa cuvântul de învățătură al Sărbătorii Botezului Domnului de la Catedrala din Cluj.