Mesaje de condoleanţe la decesul dnei Viorica Lascu

Publicat pe: 3 februarie 2015|Secțiunea: Ştiri|

Dragei noastre Doamne Profesoare VIORICA LASCU, fiică iubită și iubitoare a BRU, a Blajului și a marelui Părinte Profesor și savant Alexandru Borza, adevărat apostol, moștenitoare și tezaur de de spirit și virtuţi alese, de credinţă și cultură românească și universală autentică, Congregaţia Surorilor Maicii Domnului, careia i-aţi fost atât de apropiată in spirit si aspratii, la ceas de despărţire, vă aduce un pios omagiu, impreună cu recunoștiinţă, iubire și cunună de rugăciuni, prin puternica mijlocire a Maicii Domnului, pentru ca sa vă fie zborul sufletului lin, spre Impărăţia cerească, căreia de acum ii aparţineţi și de unde vă rugăm să ne insoţiţi și inspiraţi și pe noi, cu spiritul dvs.viu, in misiunea și peregrinarea noastra pe pamânt.

Să vă fie pomenirea veșnică și luminoasă și să vă odihniţi in pace!

Maica Paula, Superioara generală CMD
şi toate surorile CMD

* * *

În veci pomenirea ei!

Multumim pentru anuntul trecerii la Domnul a Doamnei Viorica Lascu pe care am avut onoarea si bucuria (atât în tară cât  şi-n străinatate) de a o asculta mărturisind  cu zel si pasiune despre realitatea luminoasă dar si durereoasă a Bisericii Unite, de ea insăsi trăită.

Multumind Domnului pentru edificarea sufleteascà si exemplu de credinţă, traită cu convingere şi seninătate, o incredintăm Celui propovăduit fără ruşine în faţa oamenilor, pentru ca la rându-I să-o prezinte Tatălui intru bună răsplată a Servei Sale si participarea la bucuria Comuniunii vesnice.

Participăm spiritual, la momentele de veghe si de rugaciune, oferind si celebrànd in comunitate o Sfàntà Liturghie pentru sufletul ei nobil.

Făcând proprie càutarea Impàràtiei mai intài de toate cu recunostintà si adàncà pretuire
Sr. Celina si toti cei care au cunoscut-o din
Comunitea Beato Angelico, Milano

* * *

Cher Monseigneur Florentin

Le Père Ioan Copindean nous a informés du décès de Madame
Viorica Lascu. Cette nouvelle nous a bien attristés et nous vous présentons à
vous-même ainsi qu’à la famille de Viorica et à toute la communauté de
l’ERU notre sympathie et nos condoléances.

Nous avons eu la joie de rencontrer Viorica en 1991 lors de notre premier
voyage en Roumanie et immédiatement un courant d’amitié a passé entre
nous. A chacun de nos séjours, nous nous réjouissions toujours de la
retrouver; la dernière fois, c’était en 2008. Nous pressentions alors que nous
ne nous reverrions pas, mais nous nous écrivions. C’était une amie qui nous
avait ouvert aux richesses de la Roumanie, en particulier de son Eglise et de
son vécu surtout durant la clandestinité. Elle nous avait transmis son
enthousiasme et sa foi profonde dans l’ERU et son avenir.

De tout coeur, nous serons avec vous demain, en communion spirituelle et en
union de prière. Que Viorica repose en Paix auprès de son Seigneur.

Bien à vous, cher Monseigneur, sous le regard de Marie qui apporte
toute consolation.

Palmerino et Marianne Almonte – Suisse

* * *

Eccellenza Reverendissima

abbiamo conosciuto la signora Viorica Lascu come rappresentante dell’AGRU all’Assemblea costituiva del FIAC nel 1991 e grazie alla sua partecipazione la Romania è tra i paesi membri fondatori del FIAC. Da allora ci ha accompagnato fino a poche settimane fa con la sua amicizia e il suo sostegno.

Un momento che sempre ricordava è la sua partecipazione al Giubileo della terza età quando all’offertorio consegnò con commozione – reciproca – a Giovanni Paolo II uno dei tre vangeli scritti a mano per i suoi figli.

Il Santo Papa, i vescovi martiri, il carissimo sposo l’hanno certamente accolta in Paradiso da dove continuerà a camminare con tutti noi: la Chiesa, il Papa e i suoi pastori soprattutto in Romania, l’Azione Cattolica, i tanti amici e amiche e la sua amatissima famiglia.

Ci siamo uniti alla vostra preghiera a Cluj e a Blaj L’abbiamo ricordata sul sito FIAC e insieme la ricorderemo durante prima celebrazione eucaristica del prossimo segretariato del FIAC che si terrà a Roma dal 25 al 29 marzo

Ringraziamo il Signore per il dono di questa testimone del Suo amore. Il suo esempio ci incoraggia a guardare avanti con fiducia e coraggio.

A nome sel segretariato del FIAC
La saluto cordialmente

Maria Grazia Tibaldi
Segretaria FIAC